Ny skumtender til Sønderborg Lufthavn


Brand- og redningstjenesten på Sønderborg Lufthavn har fået en ny skumtender, der er opbygget på et Scania P490 6×6-chassis. Den erstatter en ældre Mercedes/Rosenbauer skumtender fra 1989, der dog forbliver i drift, således at det samlede beredskab øges – og dermed giver Sønderborg Lufthavn mulighed for at gå op i en højere kategori og modtage større fly.

Den nye skumtender er af typen Rosenbauer Buffalo med følgende specifikationer:

 • Pumpekapacitet 5.500 liter/min.
 • Tagkanon 4.000 liter/min.
 • Bumperkanon 1.500 liter/min.
 • Conti CAFS (Compressed Air Foam System) 7 bar, luft tilsættes efter skumtilblanderen.
 • 7.480 liter vandtank.
 • 600 liter skumvæsketank.
 • 250 kg. pulveranlæg.
 • Plads til fire mand.
 • Kastelængde med færdigblandet skum 85 meter.

Skumtenderen har blandt andet følgende udstyr:

 • Elektrisk overtryksventilator, som kan tilslutte vandtåge og skum.
 • Motorskæreskive til frigørelse.
 • Lavtrykslange til skum.
 • Højtryksslange.
 • B- og C-slanger.
 • Fire strålerør.
 • Udstyr til nødlandet F16-jagerfly.
 • Diverse mindre slukningsmidler (pulver og CO2).
 • Roadbio og sprøjte til fuelspild.
 • Diverse værktøj.
 • 11 meters redningsstige.
 • Multi-/udklaps-wienerstige.
 • Skålbåre og spineboard.

Annonce

Hexagon Safety & Infrastructure