Nyt køretøj hos Banedanmark skal sikre hurtig respons ved ulykker

materielnyt---203-00
Banedanmarks særlige hjælpevognsberedskab, der rykker ud i tilfælde af materielhavarier og ulykker på jernbanenettet, har opbygget den ene af beredskabets to Mitsubishi Pajero personvogne, så det udrykningsmonterede køretøj nu kan bruges som hjælpevogn og til hurtig respons, når der er behov for det.

Hjælpevognsberedskabet varetager bjergning af jernbanemateriel og vurdering – samt frigivelse – af materiel efter bjergning, sikrer arbejdsstedet og sørger for faktaindsamling på hændelsesstedet.

Det nyopbyggede køretøj kan nu benyttes ved alle udkald, uanset melding. Dermed kan Banedanmark nedbringe responstiden, og den vagthavende hjælpevognsleder vil komme frem hurtigere end hidtil.

Køretøjet medbringer udstyr til også at kunne hjælpe ved personpåkørsel. Med den hydraulik, som medbringes, er den samlet løftekapacitet 100 tons. Herudover medbringes der diverse udstyr til at løse de mange opgaver, som er hverdag for hjælpevognsberedskabet, når et tog bryder ned.

Foto: Aksel Christensen

materielnyt---203-02

materielnyt---203-03

Annonce

Hexagon Safety & Infrastructure