Præhospital

Lægehelikopter får næppe flere landingspladser

I Nord- og Midtjylland er der i alt blevet etableret ni landingspladser til brug for akutlægehelikopteren i Karup. Men selv om der lokalt i Region Midtjylland er ønske om at få etableret flere landingspladser, så vil det formentlig ikke ske. For dels vurderer regionen, at man i dag har et rimeligt godt net af landingspladser, dels er det relativt dyrt at etablere en landingsplads. Den dyreste af de nuværende ni pladser kostede således 1 mio. kr., mens den billigste kostede 550.000 kr.

Autohjælp

Travleste autohjælpsdag nogensinde

Den kolde start på ugen gav mandag ekstrem travlhed hos Dansk Autohjælp, der med 2.770 assistancer slog rekorden fra snestormen i december 2010, hvor der var 2.713 assistancer. Dansk Autohjælp har haft alle biler og alt disponibelt materiel på vejene, og der har været mest at lave på Sjælland med 1.150 tilkald, men Sydjylland nåede op på 529 assistancer. Blandt de mere usædvanlige assistancer måtte der ydes starthjælp til et rangerlokomotiv.

Politi

Region og politiet er uenige om 112-adresser

De seneste uger har nordjyske medier omtalt flere tilfælde, hvor politiets alarmcentraler angiveligt har afvist at sende en ambulance, fordi anmelderen ikke kunne opgive en præcis adresse. Det får nu Region Nordjylland til at kræve, at politiet straks viderestiller sundhedsfaglige samtaler til regionens vagtcentral, så vagtcentralen kan sende ambulancen af sted. Men politiet afviser, at alarmoperatørerne forlanger den nøjagtige adresse. ”Kender man ikke den nøjagtige adresse, så skal vi nok sende hjælp alligevel”, siger Steen Herlev Larsen, der er leder af Rigspolitiets 112-sekretariat.

Autohjælp

Vejpatruljen tabte klagesag mod politiet

Det var helt i orden, da Rigspolitiet sidste år besluttede, at Vejpatruljen – der i dag hedder Redningskorps Danmark – ikke skulle have lov til at byde på politiets autohjælps- og transportopgaver. Vejpatruljen indgik i et konsortium med to andre firmaer, der ønskede at blive prækvalificeret til at byde på opgaven, men den dokumentation, som Rigspolitiet krævede, nåede ikke frem indenfor tidsfristen, og derfor var det ifølge Klagenævnet for Udbud helt i orden, at Rigspolitiet undlod at prækvalificere Vejpatruljen.

Brandvæsen

Sparekrav får Beredskabsstyrelsen til at nedlægge IT-system

Den nye politiske aftale om redningsberedskabet i 2012 indebærer, at Beredskabsstyrelsen skal spare. En af konsekvenserne bliver, at Beredskabsstyrelsen afvikler et IT-system, som kommunerne anvender til at registrere brandsyn. Systemet, ODIN-brandsyn, er reelt blevet nedlagt med omgående virkning, for Beredskabsstyrelsen vil undlade at lave de tilretninger, som er nødvendige efter at den særlige brandsynsbekendtgørelse blev ændret den 10. januar 2012.

Brandvæsen

Stort mindretal i Køges byråd ville afskaffe 1-minutsberedskab

Politikerne i Køges byråd har efter længere tids debat besluttet sig for den fremtidige dimensionering af det lokale beredskab. Beredskabet kommer fremover til at bestå af tre slukningstog, der bemandes med henholdsvis fuldtidsbrandfolk, deltidsbrandfolk og frivillige. Et stort mindretal på syv byrådsmedlemmer ville imidlertid afskaffe det nuværende 1-minutsberedskab og i stedet basere hele beredskabet på deltidsbrandfolk og frivillige – til trods for, at Brand & Redning Køge mente, at den model var i strid med lovgivningen og ville medføre, at nødstedte personer ikke blev reddet i tide.

Autohjælp

Stor fusion hos Dansk Autohjælp

De fire centrale selskaber i Dansk Autohjælp-koncernen bliver nu fusioneret til ét selskab, Dansk Autohjælp A/S, mens de tre øvrige selskaber ophører. Det nye selskab får især aktiviteter indenfor autohjælp, sygetransport og vagt- og kontrolcentral, og det får i alt omkring 110 ansatte og en bruttofortjeneste på ca. 29 mio. kr.

Præhospital

Roskilde Brandvæsen har fået styr på responstiderne

Efter en længere periode, hvor Roskilde Brandvæsens ambulanceresponstider har været mærkbart dårligere end det, som Region Sjælland kræver, ser det nu ud til, at brandvæsenet har fået styr på responstiderne. I den seneste responstidsopgørelse lever Roskilde-ambulancerne op til kontraktkravene i syv ud af otte tidsintervaller. Falck lever fortsat op til alle kravene i resten af regionen.