Præhospital

Region og Falck vil udvikle ny specialambulance

Region Sjælland og Falck har indledt et samarbejde om udvikling af en ny type specialambulance. Udviklingen skal ske i et samarbejde mellem regionens præhospitale center, sygehusene og Falck, og målet er at udvikle en tidssvarende ambulancetype, der kan anvendes til flere forskellige opgaver. Udviklingsarbejdet er igangsat, efter at Holbæk Sygehus har fået et påbud fra Arbejdstilsynet.

Præhospital

Ny akutlægebil ventes at få 2.000 udrykninger om året

Mandag bliver Region Nordjyllands nye akutlægebil i Hjørring officielt taget i brug. Akutlægebilen erstatter den hidtidige paramedicinerbil, og den vil få base på Sygehus Vendsyssel i Hjørring, hvor den bemandes med anæstesilæger fra sygehuset samt lægeassistenter fra Falck. Akutlægebilen vil kunne rykke ud med 1-2 minutters varsel, og regionen venter, at den vil få ca. 2.000 udrykninger om året.

Præhospital

Læger: Ny Falck-aftale kan være i strid med loven

Region Nordjylland har indgået en to-årig samarbejdsaftale med Falck om at oprette og drive lægeklinikker i Hurup og Thisted fra 1. september 2013. Praktiserende Lægers Organisation (PLO) mener imidlertid, at aftalen er i strid med den nuværende sundhedslov. En lovændring vil give mulighed for at udbyde driften af lægeklinikker til private, men den træder først i kraft om et år.

Præhospital

Akutbil opgraderes til døgnbemandet lægebil

Sygehus Sønderjylland vil styrke indsatsen overfor kritisk syge patienter, der skal transporteres mellem sygehuse, ved at lade speciallægen på akutbilen i Sønderborg ledsage dem. Derfor vil der fra den 15. juni 2013 både være en læge og en paramediciner med i akutlægebilen døgnet rundt.

Præhospital

Akutlægebil er nu fuldt bemandet

Akutlægebilen i Holstebro har stået stille siden 1. august 2012, fordi det ikke har været muligt at bemande den med læger. Det har hele tiden været Region Midtjyllands ønske, at der igen skulle være en akutlægebil med base i Holstebro på vagt døgnet rundt, men store udfordringer med at skaffe interesserede læger til opgaven har flere gange gjort det nødvendigt at udskyde opstarten. Men nu er akutlægebilen fuldt bemandet.

Præhospital

Øget pres på hovedstadens ambulancer

Antallet af ambulanceudrykninger og sygetransporter i Region Hovedstaden lå i 2012 på næsten samme niveau som i 2011. Men de enkelte ture tager længere tid, og det har medført, at det samlede tidsforbrug for ambulancer og sygetransportvogne er steget mærkbart. Det betyder øget pres på ambulancetjenesten, hvor køretøjerne i regionen som helhed nu er på opgaver i 56 timer ekstra hver dag. Det svarer til, at der med et uændret antal køretøjer løses opgaver, som i sig selv ville kræve fire ekstra ambulancer – men nu mener regionen heller ikke, at der kan effektiviseres yderligere.

Præhospital

Responce: Vi fik ros for processen

De tre ambulanceoperatører i Region Midtjylland er – i modsætning til regionens eget beredskab – blevet akkrediteret i første forsøg. Og selv om Responce fik flere anmærkninger end konkurrenterne Falck og Samsø Redningskorps, så udtrykker Danmarks næststørste ambulanceoperatør stor tilfredshed med akkrediteringen. Samtidig fortæller Responces logistik‐ og kvalitetschef, Erik Kjær Sørensen, at de eksterne surveyors roste Responce for organiseringen af selskabets dokumentstyring.