Brandvæsen

Danske undersøgelser: Brandfolk får DNA-skader og større risiko for hjertekarsygdomme

De første resultater af de danske forskningsprojekter Biobrand og Epibrand viser, at jobbet som brandmand på nogle områder giver en øget risiko for kræft og hjertekarsygdomme. Mest markant er det, at foreløbige undersøgelser tyder på, at brandfolks forekomst af en række hjertekarsygdomme er statistisk signifikant højere end hos referencegrupperne.

Indland

Åbent hus med fokus på brandcancer var en succes

Sidste lørdag var der åbent hus hos Padborg Frivillige Brandværn. De frivillige brandfolk i det sønderjyske ville sammen med Brandfolkenes Cancerforening gøre opmærksom på brandfolks øgede risiko for at udvikle forskellige former for cancer under sloganet ”Sammen i Kampen Mod Brandcancer”. Og der var stor interesse for arrangementet.

Brandvæsen

Brandfolks påvirkning fra røg skal nu kortlægges

Forskere vil nu undersøge om danske brandfolk udsættes for helbredsskadende påvirkninger fra sod og skadelige partikler fra røg, både når de slukker brande, og når de er under uddannelse til røgdykkere. Den mulige helbredsrisiko ved brandslukning vil blive undersøgt ved at analysere prøver indsamlet fra op til 20 brandfolk og op til 80 værnepligtige.

Indland

Fælles front mod brandkræft

International forskning peger på, at de påvirkninger, brandfolk udsættes for når de slukker brande, kan have en kræftfremkaldende virkning. Men endnu er den danske forskning på området sparsom. De manglende undersøgelser bør dog ikke stå i vejen for en forebyggende indsats. Derfor er 10 parter fra både lønmodtager- og arbejdsgiversiden gået sammen om at udgive de vigtigste råd til at forebygge kræft hos brandfolk.