Præhospital

Debat: Er der tale om prisdumping eller overpris i udbuddene?

Københavns Brandvæsen har de seneste år trimmet organisationen, og det har gjort det muligt at give attraktive tilbud på ambulancekørslen. I stedet for at tale om prisdumping bør man glæde sig over, at borgerne nu kun skal betale den reelle pris for ambulance- og sygetransporttjenesten, skriver formanden for FOA Brand og Redning i dette debatindlæg.

Indland

Brandfolk fik tillæg på 1 mio. kr.

Da Pionertjenesten og Røgdykkertjenesten i Københavns Brandvæsen blev slået sammen til Specialtjenesten, skulle brandfolkenes tillæg også genforhandles. Tillidsfolkene forventede, at det en ren rutinesag, men sådan gik forhandlingerne ikke. Efter fagforeningens involvering har brandfolkene dog fået et tillæg på i alt 1 mio. kr.

Indland

FOA: Behov for færre selvstændige beredskaber

Beredskabet kan organiseres mere rationelt, og der kan spares ressourcer ved at sammenlægge og samordne de nuværende 87 beredskaber til færre. Det mener fagforeningen FOA, som i et nyt oplæg om fremtidens beredskab påpeger, at der ved en sammenlægning af beredskaber kan spares på det organisatoriske og ledelsesmæssigt niveau – samtidig med at der kan opnås et kvalitetsløft ved større enheder og dermed mulighed for bedre uddannet og trænet personale. Samtidig foreslår FOA, at der fremover opereres med et antal beredskabsstationer med særlige køretøjer og materiel samt et finmasket net af basisbrandstationer.

Indland

Ambulancereddere: Er politikerne ligeglade med os?

Fra 1. februar 2014 står 46 ambulancereddere i Roskilde uden arbejde, når Falck overtager ambulancekørslen. Region Sjælland har nemlig i forbindelse med udbuddet valgt ikke at stille krav om, at loven om virksomhedsoverdragelse skal finde anvendelse, og dermed er Falck ikke forpligtet til at overtage medarbejderne fra Roskilde Brandvæsen. Det får nu ambulanceredderne til at spørge regionspolitikerne, om de også fremover vil være ligeglade med de medarbejdere, som udfører ambulancekørslen.

Præhospital

FOA anklager Falck for unfair dumping

Næste år overtager Falck ambulancekørslen i Roskilde og Lejre kommuner fra Roskilde Brandvæsen, men fagforeningen FOA – der står til at miste over 40 medlemmer på grund af udbudsresultatet – anklager Falck for prisdumping. FOA mener, at ambulancekørslen fremover bør integreres mere i det offentlige sundhedsvæsen.

Indland

Fagforening: Politikerne spiller hasard med borgernes sikkerhed

Målt i forhold til indbyggertallet har Danmark det billigste beredskab i Norden, og omkostningerne tåler også sammenligning med en række andre europæiske lande. Alligevel vil et bredt politisk flertal via Redningsberedskabets Strukturudvalg spare et tre-cifret millionbeløb på det samlede beredskab. Men der er tværtimod behov for at uddanne brand- og beredskabspersonalet bedre, mener FOA, som frygter, at den kommende strukturreform entydigt vil være en spareøvelse.