Om Frederiksberg Brandvæsen

Frederiksberg Brandvæsen er det kommunale beredskab i Frederiksberg Kommune. Brandvæsenet udfører brandslukning i tæt samarbejde med Københavns Brandvæsen, således at de to brandvæseners stationer udgør ét samlet udrykningsområde, ligesom de to brandvæseners indsatsledere assisterer i nabokommunen, når der er flere samtidige udrykninger. Endvidere udfører Frederiksberg Brandvæsen ambulancekørsel for Region Hovedstaden med tre ambulanceberedskaber, som primært dækker Frederiksberg og Vanløse.

FOA: Uacceptabelt at presse redderes tillidsfolk til tavshed

Blink - Ambulance 01

Det er komplet uacceptabelt, at arbejdsgivere inden for det præhospitale beredskab tilsyneladende har forsøgt at give tillidsfolk mundkurv på i en sag om pressede ambulancereddere. Sådan lyder det fra FOA, der reagerer skarpt på oplysninger om, at tillidsfolk i Region Hovedstaden er blevet presset til ikke at udtale sig om et stærkt forøget arbejdspres.

Frederiksberg sætter spørgsmålstegn ved Københavns ambulancepris

Arkivfoto: Københavns Brandvæsen

Ved det nylige udbud af ambulancekørslen i Region Hovedstaden gav Københavns Brandvæsen et tilbud, som lå markant under både regionens kontrolbud og de to konkurrenters tilbud. Den lave pris har fået Frederiksberg Kommune til at tage et meget usædvanligt skridt: Kommunen har spurgt, om regionen er sikker på, at Københavns Brandvæsens pris ikke var unaturligt lav.

Regions kontrolbud dumpede på kvalitet og leveringssikkerhed

Arkivfoto: Emil Stahl Pedersen

Selv om Region Hovedstadens eget kontrolbud var billigere end Falcks tilbud i de fire delområder, hvor Falck vandt ambulanceudbuddet, så blev Falcks tilbud stadig vurderet som de mest fordelagtige. Årsagen er, at regionens kontrolbud dumpede på både kvalitet og leveringssikkerhed, hvor Falck til gengæld generelt fik en markant bedre karakterer end alle konkurrenterne.

Københavns Brandvæsen slog Falck på prisen

Arkivfoto: Københavns Brandvæsen

I Region Hovedstadens ambulanceudbud kunne en ambulanceoperatør maksimalt få fire delaftaler. Men den begrænsning blev aldrig aktuel: Københavns Brandvæsens tilbud var nemlig markant billigere end Falcks. Men endnu mere opsigtsvækkende lå brandvæsenets tilbud markant under regionens kontrolbud, der ellers var baseret på kostprisen for beredskabet.

Ny påhængsvogn giver bedre arbejdsmiljø til brandfolkene

materielnyt---094-01

Frederiksberg Brandvæsen har sammen med medarbejderne og en privat leverandør udviklet en helt ny type påhængsvogn, som vil forbedre brandfolkenes arbejdsmiljø ved større indsatser. Den nye påhængsvogn har nemlig både opholdsrum, omklædningsrum, baderum og toilet. Det vil gøre det muligt for brandfolkene at klæde om og tage rene branddragter på.

Flere brande efter brug af grill på tagterrasser

Stationer - Frederiksberg 3

I Københavnsområdet har der de seneste uger været flere brande på tagterrasser, hvor brandårsagen har været en grill, der enten er væltet eller simpelthen har været placeret for tæt på bygningskonstruktioner. Og det får nu Frederiksberg Brandvæsen til at advare – for en brand på en altan eller tagterrasse kan hurtigt udvikle sig voldsomt og brede sig til boliger eller tagkonstruktionen på bygningen.

Seks brandfolk fejrede 25 års jubilæum

artikel---052-01

Den 1. maj 2013 kunne hele seks brandfolk fra Frederiksberg Brandvæsen fejre deres 25 års jubilæum. Traditionen tro startede dagen med musik, hvor brandvæsenets orkester, ”The Firefighters”, spillede i remisen, hvorefter der var taler, overrækkelse af hæderstegn og reception i brandstationens gymnastiksal.