Om Frederiksberg Brandvæsen

Frederiksberg Brandvæsen er det kommunale beredskab i Frederiksberg Kommune. Brandvæsenet udfører brandslukning i tæt samarbejde med Københavns Brandvæsen, således at de to brandvæseners stationer udgør ét samlet udrykningsområde, ligesom de to brandvæseners indsatsledere assisterer i nabokommunen, når der er flere samtidige udrykninger. Endvidere udfører Frederiksberg Brandvæsen ambulancekørsel for Region Hovedstaden med tre ambulanceberedskaber, som primært dækker Frederiksberg og Vanløse.

Flere brande efter brug af grill på tagterrasser

Stationer - Frederiksberg 3

I Københavnsområdet har der de seneste uger været flere brande på tagterrasser, hvor brandårsagen har været en grill, der enten er væltet eller simpelthen har været placeret for tæt på bygningskonstruktioner. Og det får nu Frederiksberg Brandvæsen til at advare – for en brand på en altan eller tagterrasse kan hurtigt udvikle sig voldsomt og brede sig til boliger eller tagkonstruktionen på bygningen.

Frederiksbergs første frivillige er klar til indsats

artikel---042-00

I sidste uge var de frivillige i Frederiksberg Brandvæsen samlet for at få overrakt uddannelsesbeviser for deres velgennemførte uddannelse. Efter skybruddet i juli 2011 besluttede Frederiksberg Kommune nemlig at etablere et beredskab, der blandt andet kunne træde til ved ekstreme vejrsituationer. Som en del af det beredskab blev der som noget nyt hvervet frivillige til Frederiksberg Brandvæsen.

Ny SMS-tjeneste varsler borgere ved brand, storm og skybrud

Arkivfoto

Fremover vil borgerne på Frederiksberg kunne få en SMS fra Frederiksberg Brandvæsen, hvis kommunen rammes af f.eks. en storbrand, storm eller skybrud. Borgerne kan selv tilmelde sig SMS-tjenesten, som både vil blive anvendt ved akutte, livstruende hændelser og ved mindre alvorlige hændelser, blandt andet hvis der er risiko for oversvømmelser. Tjenesten koster kommunen 19 øre pr. afsendt SMS.

Frederiksberg får ny beredskabschef

Stationer - Frederiksberg 3

Frederiksberg Kommune har ansat den 43-årige Lars Rosenwanger som ny beredskabschef. Lars Rosenwanger har arbejdet i Frederiksberg Brandvæsen siden 2006, først som vicebrandchef, fra 2009 som viceberedskabschef og siden februar 2012 som konstitueret beredskabschef. Tidligere har Lars Rosenwanger blandt andet været beredskabschef i Birkerød Kommune.

Beredskabsstyrelsen kræver to evalueringer af Frederiksbergs nye dimensionering

Stationer - Frederiksberg 3

Den nye dimensionering af Frederiksberg Brandvæsen, hvor brandvæsenet reducerer bemandingen af førsteudrykningen og intensiverer samarbejdet med Københavns Brandvæsen, skal følges nøje og evalueres efter både seks og 12 måneder. Sådan lyder kravet fra Beredskabsstyrelsen, efter at styrelsen har gennemgået den nye dimensioneringsplan.