Om Frederiksberg Brandvæsen

Frederiksberg Brandvæsen er det kommunale beredskab i Frederiksberg Kommune. Brandvæsenet udfører brandslukning i tæt samarbejde med Københavns Brandvæsen, således at de to brandvæseners stationer udgør ét samlet udrykningsområde, ligesom de to brandvæseners indsatsledere assisterer i nabokommunen, når der er flere samtidige udrykninger. Endvidere udfører Frederiksberg Brandvæsen ambulancekørsel for Region Hovedstaden med tre ambulanceberedskaber, som primært dækker Frederiksberg og Vanløse.

Ny påhængsvogn giver bedre arbejdsmiljø til brandfolkene

materielnyt---094-01

Frederiksberg Brandvæsen har sammen med medarbejderne og en privat leverandør udviklet en helt ny type påhængsvogn, som vil forbedre brandfolkenes arbejdsmiljø ved større indsatser. Den nye påhængsvogn har nemlig både opholdsrum, omklædningsrum, baderum og toilet. Det vil gøre det muligt for brandfolkene at klæde om og tage rene branddragter på.

Flere brande efter brug af grill på tagterrasser

Stationer - Frederiksberg 3

I Københavnsområdet har der de seneste uger været flere brande på tagterrasser, hvor brandårsagen har været en grill, der enten er væltet eller simpelthen har været placeret for tæt på bygningskonstruktioner. Og det får nu Frederiksberg Brandvæsen til at advare – for en brand på en altan eller tagterrasse kan hurtigt udvikle sig voldsomt og brede sig til boliger eller tagkonstruktionen på bygningen.

Seks brandfolk fejrede 25 års jubilæum

artikel---052-01

Den 1. maj 2013 kunne hele seks brandfolk fra Frederiksberg Brandvæsen fejre deres 25 års jubilæum. Traditionen tro startede dagen med musik, hvor brandvæsenets orkester, ”The Firefighters”, spillede i remisen, hvorefter der var taler, overrækkelse af hæderstegn og reception i brandstationens gymnastiksal.

Frederiksbergs første frivillige er klar til indsats

artikel---042-00

I sidste uge var de frivillige i Frederiksberg Brandvæsen samlet for at få overrakt uddannelsesbeviser for deres velgennemførte uddannelse. Efter skybruddet i juli 2011 besluttede Frederiksberg Kommune nemlig at etablere et beredskab, der blandt andet kunne træde til ved ekstreme vejrsituationer. Som en del af det beredskab blev der som noget nyt hvervet frivillige til Frederiksberg Brandvæsen.

Ny SMS-tjeneste varsler borgere ved brand, storm og skybrud

Arkivfoto

Fremover vil borgerne på Frederiksberg kunne få en SMS fra Frederiksberg Brandvæsen, hvis kommunen rammes af f.eks. en storbrand, storm eller skybrud. Borgerne kan selv tilmelde sig SMS-tjenesten, som både vil blive anvendt ved akutte, livstruende hændelser og ved mindre alvorlige hændelser, blandt andet hvis der er risiko for oversvømmelser. Tjenesten koster kommunen 19 øre pr. afsendt SMS.

Frederiksberg får ny beredskabschef

Stationer - Frederiksberg 3

Frederiksberg Kommune har ansat den 43-årige Lars Rosenwanger som ny beredskabschef. Lars Rosenwanger har arbejdet i Frederiksberg Brandvæsen siden 2006, først som vicebrandchef, fra 2009 som viceberedskabschef og siden februar 2012 som konstitueret beredskabschef. Tidligere har Lars Rosenwanger blandt andet været beredskabschef i Birkerød Kommune.