Indland

Beredskabet i Haderslev bestiller syv nye brandkøretøjer

Haderslev Brand og Redning har investeret i ikke mindre end syv nye, topmoderne brandkøretøjer til vognparken. Brandkøretøjerne skal erstatte gamle modeller, som i nogle tilfælde har op til 25-30 år på bagen og derfor trænger til udskiftning. Der er tale om en ny drejestige, fire tanksprøjter, en Hurtig Sluknings Enhed samt et indsatslederkøretøj, der vil indtage pladsen i beredskabets garager i løbet af det næste års tid.

Brandvæsen

Falck skal fortsat drive brandstationer i Haderslev og Vojens

Efter et udbud har Falck vundet kontrakten på drift af Haderslev Kommunes brandstationer i Haderslev og Vojens. Den nye kontrakt indebærer, at kommunen for de samme penge, som den hidtidige kontrakt har kostet, får mulighed for kompetenceudvikling af mandskabet samt for at indføre ny teknologi. Brandstationerne får en ny vognpark, hvor kommunen køber køretøjerne i stedet for at leje dem af Falck.

Indland

Odense og Haderslev får fælles vagtcentral

Et nyt samarbejde på tværs af både kommunegrænser og landsdele så onsdag dagens lys, da Haderslevs borgmester Jens Chr. Gjesing (A) og Odenses borgmester Anker Boye (A) mødtes i Odense for at underskrive en samarbejdsaftale mellem de to kommuners beredskaber. Aftalen indebærer, at Haderslev Brand og Redning fra den 1. januar 2014 bliver koblet op på Odense Brandvæsens vagtcentral.

Indland

Ny dimensioneringsplan i Haderslev omplacerer 22 mio. kr.

Haderslev Kommunes nye dimensioneringsplan har de seneste måneder været i høring, og efter at kommunens beredskabskommission har behandlet de modtagne høringssvar, er dimensioneringsplanen nu klar til behandling af byrådet om et par måneder. Den nye plan medfører ikke besparelser, men omplacerer i den kommende 10-årsperiode knap 22 mio. kr., så den nuværende overkapacitet reduceres til fordel for en generel styrkelse af beredskabet. Samtlige otte brandstationer i kommunen bevares.

Indland

Haderslev satser på mange nye køretøjer, HSE og sammenlægning af brandstationer

Beredskabet i Haderslev Kommune står overfor en række ændringer, hvis kommunens udkast til risikobaseret dimensioneringsplan bliver vedtaget af politikerne. I dag er der i kommunen 15 køretøjer med stor vandkapacitet, og det giver en massiv kapacitet, som ifølge dimensioneringsplanen bør reduceres ved at erstatte fire brandstationers autosprøjter og tankvogne med tanksprøjter. Desuden ønsker kommunen, at der i Haderslev placeres en HSE, som eventuelt kan blive virksomhedsbemandet. Og så skal det undersøges, om brandstationerne i Haderslev og Vojens kan lægges sammen til én station med et delvist 1-minuts-beredskab.

Navne

Ny beredskabschef i Haderslev Kommune

Esge Homilius tiltræder den 1. marts 2012 som ny beredskabschef i Haderslev Kommune. Han kommer fra en stilling som sektionschef i Beredskabsstyrelsen Sydjylland og har i de seneste 20 år arbejdet med beredskab og ledelse. En af den nye beredskabschefs første store opgaver bliver at forhandle et større aftalekompleks på plads om brandslukning i Vojens og Haderslev.