Indland

Københavns Brandvæsen får ny operativ ledelsesstruktur

Som led i en ændring af den risikobaserede dimensionering skal Københavns Brandvæsen have en helt ny ledelsesstruktur på det operative område. Fremover skal den operative ledelse bestå af holdledere, indsatsleder I og II, indsatschef, operationschef og beredskabschef. Som noget nyt skal alarmcentralen endvidere være bemandet med vagthavende operationschef, en logistikchef og en stabsoperatør døgnet rundt.