Nyheder

Falck skal drive brandberedskabet i norsk lufthavn

De næste to år skal Falck stå for brand- og redningstjenesten i Bodø Lufthavn, der ligger i den nordlige del af Norge. Bodø Lufthavn er den største lufthavn i den norske provins Nordland og har både militær og civil flytrafik. Det har tidligere været forsvaret i Norge, der har haft ansvaret for den daglige drift, men fra august overtager den statslige virksomhed Avinor ansvaret.

Udland

Norge: Hjemtagning af ambulancekørsel er blevet en økonomisk katastrofe

I øjeblikket overvejer Region Hovedstaden at hjemtage dele af ambulancekørslen fra 2015. Samme overvejelse havde den norske sygehusregion Helse Midt i 2011, og fra årsskiftet overtog regionen driften af 80 ambulancer og ansvaret for 500 ansatte fra private operatører. Men hjemtagningen har udviklet sig til en økonomisk katastrofe, hvor budgettet i år vil blive overskredet med ca. 125 mio. norske kr. Budgetoverskridelsen skal formentlig finansieres ved besparelser på sygehusene.

Udland

Norge: Lægehelikopter og autosprøjte kolliderede

Et i forvejen usædvanligt færdselsuheld i Norge udviklede sig fredag noget dramatisk, da en lægehelikopter blev tilkaldt og landede på vejen tæt ved ulykkesstedet. Det lokale brandvæsens autosprøjte kørte nemlig for tæt på helikopteren, hvorved den blev ramt af helikopterens rotor. Den gav mindre skader på brandkøretøjet og rotoren, men helikopteren kunne ikke lette, og en tekniker måtte tilkaldes. Og i mellemtiden var hovedvejen spærret af helikopteren, og det gav store kødannelser.

Udland

Falck-bjergningsvogn væltede ud over skrænt under bjergningsopgave

En bjergningsopgave udviklede sig søndag dramatisk for Falck i Norge, efter at den lastbil, som skulle bjerges, væltede ud over en skrænt og trak bjergningsvognen med sig. De to køretøjer faldt mellem 50 og 100 meter ned ad skrænten, og lastbilens fører – som befandt sig i førerhuset – fik alvorlige skader. Redderen slap uskadt, da han nåede at kaste sig ud af bjergningsvognen. Hele ulykken blev fanget på video af en anden bilist.

Udland

Stor forvirring om redningsaktion efter flystyrt

Noget tyder på, at der er fundet vragrester i Kebnekaise-området i Sverige, som kan stamme fra det savnede norske C-130 Hercules fly. Men der hersker kaos om redningsaktionen, hvor der tilsyneladende foregår to parallelle eftersøgninger. Den svenske redningscentral, som leder eftersøgningen, kender således ikke til de militære enheder, som har fundet vragresterne, og de forsøger nu at få kontrakt med dem.

Udland

Danske redningshelikoptere varetager det norske beredskab under eftersøgning

Danske redningshelikoptere støtter stadig eftersøgningen af det norske C-130 Hercules fly, som er forsvundet under øvelsen Cold Response. De to danske helikoptere har i dag fået en ny opgave, hvor de varetager det norske Search And Rescue-beredskab, mens Norges egne helikoptere deltager i eftersøgningen. De norske redningshelikoptere har nemlig et bedre kendskab til området og en større erfaring med SAR-opgaver i sne- og bjergrige omgivelser.

Udland

Norge: Vagtskifte under udrykning – men ikke grundlag for fyring

Det var i strid med lovgivningen, da ambulancetjenesten i Oslo fyrede en paramediciner, efter at han under en akut udrykning til et slagtilfælde kørte til ambulancestationen for at gennemføre et vagtskifte. Selv om vagtskiftet forsinkede hjælpen til patienten, var det det ifølge byretten i Oslo ikke tilstrækkeligt klart for paramedicineren, at AMK-vagtcentralen havde afvist ønsket om et vagtskifte inden udrykningen gennemførtes, ligesom arbejdsgiveren begik en række fejl i behandlingen af sagen.