Fortsat kraftig stigning i antallet af ambulanceudrykninger

ambulancer--midtjylland-740-01

Den kraftige stigning i antallet af ambulanceudrykninger i Danmark ser ud til at fortsætte. Nye tal fra Region Midtjylland viser, at antallet af udrykninger til livstruende eller muligt livstruende tilstande steg med over 13 pct. i 1. kvartal af 2015. Især de praktiserende læger tilkalder oftere en ambulance med udrykning til deres patienter, men flere borgere ringer også 112.

Var ambulanceudbud aftalt spil?

ambulancer--responce-740-02

Gik alt efter reglerne, da Falck og Responce bød på ambulancekørslen i Region Midtjylland? Det skal de midtjyske regionspolitikere drøfte, efter at det er kommet frem, at der siden 2013 har været tætte økonomiske bånd mellem Falck og Responce, hvor Falck lånte et større millionbeløb til Responces ejere mod at få pant i ejernes aktier i Responce.

Eksplosiv stigning i antallet af ambulanceudrykninger

ambulancer--generelt-740-02

Antallet af akutte ambulanceudrykninger i Danmark stiger eksplosivt. Størst er væksten i Region Hovedstaden, hvor antallet af udrykninger på kun et år er steget med 19 procent, men fire af de fem regioner har oplevet en to-cifret procentvis stigning. På landsplan er der blevet 14 procent flere udrykninger, og det belaster ambulancetjenesten og sætter udrykningstiderne under pres.

Patienterne er godt tilfredse med det præhospitale beredskab i Midtjylland

ambulancer--midtjylland-740-01

99 ud af 100 patienter, der er blevet visiteret til en af Region Midtjyllands ambulancer, er enten tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de har fået. Det viser en stor undersøgelse, hvor næsten 3.500 patienter og pårørende har bedømt ambulancetjenestens indsats. I forhold til et tilsvarende undersøgelse fra 2012 er andelen af meget tilfredse svarpersoner steget.

SOS taber klagesag efter ambulanceudbud

ambulancer--midtjylland-740-01

SOS-koncernen, der blandt andet ejer Dansk Autohjælp, har tabt en klagesag mod Region Midtjylland. SOS’ forsøg på at komme ind på markedet for ambulancekørslen har indtil videre været en eklatant fiasko, men i Region Midtjylland mente SOS, at årsagen til det tabte udbud var, at regionen i bogstavelig forstand havde ladet Falck snyde på vægten.

Lægelig chef bliver præhospital professor

logoer--star-of-life-740-01

Den lægelige chef for Region Midtjyllands Præhospital, Erika Christensen, forlader Præhospitalet til fordel for et professorat i præhospital og akut medicin ved Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital. Erika Christensen har i mere end 20 år arbejdet med kvaliteten af sundhedsvæsenets tilbud til de mest syge, akutte patienter.