Penge fra endnu en fond sikrer ekstra landingsplads til akutlægehelikoptere

Arkivfoto: Region Midtjylland

A.P. Møller Fonden giver 10 mio. kr. til en helikopterlandingsplads på taget af hjerteafdelingerne på Aarhus Universitetshospital. I alt koster helikopterlandingspladsen 25,5 mio. kr., men tidligere har TrygFonden givet tilsagn om at støtte projektet med 10 mio. kr., og Region Midtjylland har afsat de sidste 5,5 mio. kr.

Ny kontrakt: Samsø Redningskorps skal indkøbe to nye ambulancer

Stationer - Samsø 1

Efter Region Midtjyllands ambulanceudbud er det fortsat Samsø Redningskorps, som skal stå for ambulancekørslen på øen. Men beredskabet på Samsø skal som led i den nye kontrakt ændres på flere punkter. Største nyhed er, at der skal indkøbes to nye ambulancer, heraf en XL-ambulance til overvægtige patienter. Desuden skal alle ambulancer udstyres med trappetjenere. Og så skal Samsø Redningskorps fortsat kunne indsætte op til fire ambulancer på øen, hvis behovet opstår.

Stor glæde og tilfredshed hos Falck

Ambulance

Nyheden om, at Falck fortsat skal køre ambulancekørsel i langt størstedelen af Region Midtjylland, har udløst stolthed og glæde hos Falck, der også efter 1. december 2014 skal bemande ambulancerne i delområderne Randers-Djursland, Holstebro-Viborg, Herning-Silkeborg og Aarhus. Samtidig afslører Falck, at redningskorpset ikke har budt på ambulancekørslen i Horsens-området, hvor Falck således ikke gik i kamp med Responce.

Udramatisk ambulanceudbud: Ingen ændringer i Region Midtjylland

Logoer - Region Midt 2

Ambulanceudbuddet i Region Midtjylland har vist sig at være ganske udramatisk – der sker nemlig ingen ændringer. Falck, Responce og Samsø Redningskorps fortsætter i præcis samme områder, som de tre operatører har i dag. Den store taber er den nye aktør på markedet, SOS Ambulance, der bød, men ikke havde held med at erobre et eneste af delområderne i Region Midtjylland.

Falck vinder stort sygetransport-udbud i Region Midtjylland

Køretøjer - Sygetransport 3

Tre virksomheder ville gerne køre liggende sygetransport for Region Midtjylland, men Falck – som også i dag varetager opgaven – afgav de mest fordelagtig tilbud i både den vestlige og østlige del af regionen, og dermed bevarer Falck den store opgave. De nye kontrakter skal træde i kraft den 1. december 2014 – og de indebærer en væsentlig anden driftsform den nuværende kontrakt, herunder andre krav til køretøjernes indretning.

Ebeltoft får paramedicinerambulance

Blink - Ambulance 1

Ambulanceberedskabet i Ebeltoft skal styrkes ved at ændre den nuværende ambulance til en paramedicinerambulance. Det har de midtjyske regionspolitikere besluttet i forbindelse med budgetaftalen for 2014. Budgetaftalen giver også midler til at gøre det ekstra ambulanceberedskab i Struer permanent og til at udvide antallet af ordninger med 112-akuthjælpere, således at der bliver over 20 akuthjælperkorps i regionen.

Aarhus får landingsplads for redningshelikoptere på havnen

Arkivfoto: Mogens Warrer

Siden oprettelsen af akutlægehelikopteren i Karup er brugen af Forsvarets redningshelikoptere faldet kraftigt, men helikopterne bruges stadig under vanskelige vejrforhold og når akutlægehelikopteren er optaget. Byggeriet af et nyt universitetshospital i Skejby gør imidlertid, at den hidtidige landingsplads ikke længere kan anvendes, og Forsvarets erfaringer med EH101-helikopteren viser, at der er behov for en stor sikkerhedsafstand ved landinger. Derfor kan der ikke findes en alternativ landingsplads i Skejby – og som konsekvens vil de store redningshelikoptere fremover skulle anvende en ny landingsplads på havnen i Aarhus.

Falck vinder stort udbud af akutlægebiler

Ambulancer - Lægebil 2

Falck har vundet et stort udbud i Region Midtjylland. Det indebærer, at Falck i de næste fire år skal stå for driften af regionens døgndækkende akutlægebiler i Lemvig, Aarhus og Holstebro samt på Djursland. Desuden skal Falck drive de døgndækkende akutbiler i Ringkøbing og Tarm. Falck skal stille med køretøjer og reddere, mens Region Midtjylland selv bemander akutlægebilerne med speciallæger i anæstesi og akutbilerne med anæstesisygeplejersker.

Akutlægehelikopteren lander nu hos den praktiserende læge

Foto: Region Midtjylland

Praktiserende læge Hans Holmsgaards praksis i Thyborøn blev fredag officielt nabo til den landingsplads, som fremover forbinder luftvejen mellem kystbyens praktiserende læger og hospitalerne længere inde i land. Hans Holmsgaard havde lejlighed til at tale til medlemmer af Folketingets udvalg for landdistrikter, da de fredag formiddag deltog i åbningen af akutlægehelikopterens nye landingsplads uden for konsultationens dør.