Indland

Visitation af 112-opkald giver de fleste klager

Når borgerne i Region Midtjylland klager over den præhospitale hjælp, så er det oftest visitationen af 112-opkald og den generelle kommunikation med AMK-vagtcentralen, som der klages over. Set i forhold til de store antal patienter, som får præhospital hjælp, ligger det samlede antal klager dog meget lavt.

Indland

Borgerne i Region Midtjylland får hurtigere ambulancehjælp

Mens flere andre regioner kæmper med stigende responstider for ambulancerne, så går det den modsatte vej i Region Midtjylland. Her blev responstiderne således forbedret i 2015, og på alle kørselsformer leveres der i dag hurtigere hjælp end servicemålene kræver. Der er blandt andet en øget brug af forkantsdisponering, som giver hurtigere ambulancer.

Præhospital

Region vil satse på flere frivillige førstehjælpere

De kommende to år vil Region Midtjylland oprette fem nye ordninger med lokale og frivillige førstehjælpere. Dermed vil regionen nå op på at have i alt 30 førstehjælpsordninger. En forudsætning for oprettelse af de nye ordninger er dog, at regionen får del i Sundheds- og Ældreministeriets nye pulje til styrkelse af den præhospitale indsats.

Indland

Hæder til præhospitale forskere

Forskere ved Region Midtjyllands præhospitale beredskab, Præhospitalet, har det seneste års tid gjort sig bemærket både nationalt og internationalt. Selv om der er tale om en mindre forskningsafdeling, og selv om præhospital forskning er en relativt ny disciplin med en kort forskningstradition, så er det lykkes for forskerne at komme ud over rampen.

Indland

Opgiver fælles vagtcentral i Region Midtjylland

De seks nye beredskabsenheder i Region Midtjylland får ikke en fælles vagtcentral – i hvert fald ikke i første omgang. Det har en fælles arbejdsgruppe konkluderet. I stedet skal hvert beredskab i første omgang etablere sin egen løsning på vagtcentralområdet, herunder vælge om beredskabet vil drive vagtcentralen selv eller udlicitere driften.