Indland

Brandvæsen får 9 mio. kr. til nye køretøjer

Kun få uger efter, at kommunalpolitikerne vedtog en ny dimensioneringsplan, som på flere områder styrker Ringsted Brandvæsen, er der flere gode nyheder til brandvæsenet. I et nyt budgetforlig bliver der nemlig afsat hele 9,3 mio. kr. til nye køretøjer, som skal anskaffes i de kommende fire år. I første omgang skal der købes en ny tankvogn og en drejestige. Desuden er det blevet besluttet, at brandvæsenet skal overtage en række opgaver fra Falck.

Indland

Ringsted Brandvæsen vil indføre 1-minutsberedskab i dagtimerne

Fremover skal Ringsted Brandvæsen have en holdleder og tre brandfolk på vagt på brandstationen på alle hverdage mellem kl. 6 og 18. Årsagen er den kroniske mangel på deltidsbrandfolk, som giver problemer med afgangstiderne. Det fremgår af kommunens nye dimensioneringsplan, som netop er vedtaget. Planen indebærer en væsentlig styrkelse af brandvæsenet, der udover 1-mnutsberedskabet også overgår til at have tre fuldtidsansatte indsatsledere, styrker øvelsesaktiviteterne og investerer i en ny tanksprøjte, en drejestige eller redningslift, en miljøvogn og en redningsbåd. I alt vil de årlige udgifter til brandvæsenet stige med 3,5 mio. kr.

Indland

Bannere og bagerposer skal skaffe nye brandfolk i Ringsted

Ringsted Brandvæsen mangler deltidsbrandfolk, men det skal en ny kampagne rette op på. Brandvæsenet har således opsat store bannere tre steder i byen, hvor der informeres om de ledige brandmandsjobs, og samtidig bliver alle bagerposer udstyret med en tilsvarende tekst, så også Ringsted-borgere, der henter morgenbrød, bliver opmærksomme på kampagnen.

Indland

Ringsted Brandvæsen flyttede til ny station

Torsdag aften flyttede Ringsted Brandvæsen fra den gamle brandstation på Køgevej til nyindrettede lokaler på Rønnedevej, hvor brandvæsenet i forvejen har administration og lager. Flytningen har været i gang i længere tid, men torsdag var det udrykningsberedskabets køretøjer og udstyr, som for sidste gang forlod Køgevej.

Indland

Brandstation reddet – indtil videre

Næstved Brand & Rednings brandstation i Herlufmagle bliver ikke nedlagt i denne omgang, men stationens overlevelse er langt fra sikret. Beredskabskommissionen i Næstved har udsat en beslutning om stationens fremtid til kommissionens næste møde med henblik på, at en eventuel lukning kan indgå i en kommende revision af den risikobaserede dimensionering. I mellemtiden risikerer flere af de nuværende 10 brandfolk at blive afskediget.

Indland

Endnu en brandstation er på vej mod lukning

Fra den 1. maj 2012 har Næstved Brand & Redning formentlig ikke længere en hjælpebrandstation i Herlufmagle, og 10 brandfolk vil dermed have fået en fyreseddel. Et nyt alarmeringssystem, hvor deltidsbrandfolkene kan melde sig til eller fra vagten, har tydeliggjort, at der er store bemandingsproblemer på brandstationen, men samtidig vil en lukning give en pæn besparelse. Også brandstationen i Fuglebjerg har bemandingsproblemer, og konsekvensen kan blive, at der på sigt må indføres 1-minutsberedskab i Næstved.

Indland

Ringsteds brandstation er nu blevet solgt

Ringsted Brandvæsen holder stadig til på brandstationen på Køgevej i Ringsted, men nu er bygningen blevet solgt. Faktisk har brandstationen været i udbud to gange, men den første runde gav ikke nogen tilbud, som kommunen kunne acceptere. I anden omgang har kommunen accepteret et tilbud på 1,3 mio. kr., som dog er 0,3 mio. kr. lavere end kommunen havde budgetteret med. Den nye ejer overtager brandstationen om et halvt års tid, hvor brandvæsenet flytter til Rønnedevej.