Præhospital

Falck står til at miste kontrakt på patientbefordring i Region Hovedstaden

Siden 2012 har Falck stået for den siddende patientbefordring i størstedelen af Region Hovedstaden, mens trafikselskabet Movia varetager opgaven i en mindre del af regionen som en del af selskabets flextrafikordning. En ny analyse viser, at patienterne er nogenlunde lige tilfredse med de to operatører, og udsigten til en besparelse fører formentlig til, at regionen vælger at give den samlede opgave til Movia uden udbud.

Indland

Lange forsinkelser efter Falcks overtagelse af sygetransport

Den 1. oktober 2012 overtog Falck størstedelen af den siddende sygetransport i Region Hovedstaden, men opstarten har ikke været problemfri. Ifølge Region Hovedstaden har der været flere forsinkede sygetransporter end normalt, og mange patienter har oplevet lange forsinkelser. Problemerne skyldes blandt andet, at der er problemer med både regionens eget bestillingssystem og Falcks nye automatiske disponeringssystem, men der er dog sket væsentlige forbedringer på det seneste.

Indland

Overdragelse af sygetransport giver lange ventetider for patienterne

Fra den 1. oktober 2012 mister transportvirksomheden VBT sin kontrakt på den siddende sygetransport i Region Hovedstaden. I stedet skal Falck og Movia stå for de ca. 600.000 årlige sygetransporter, men i øjeblikket giver det store problemer for patienterne. Mange af VBT’s nuværende chauffører har nemlig sagt op for at skifte til Falck og Movia, og resultatet er, at VBT mangler 70 chauffører til at udføre sygetransporterne måneden ud. Nu skal Movia og Falck så hjælpe Region Hovedstaden

Præhospital

Falck vinder kæmpe sygetransportkontrakt i Region Hovedstaden

Efter en udbudsrunde har Falck vundet en af landets største sygetransportopgaver. Det er den siddende sygetransport i størstedelen af Region Hovedstaden, som i de næste fire år skal udføres af Falck. Redningskorpset har vundet opgaven i alle de fire områder, hvor der var udbud, og dermed skal Falck i gang med at ansætte et stort antal nye medarbejdere for at kunne udføre de ca. 500.000 årlige sygetransporter. Kontrakten har en værdi af ca. 500 mio. kr.