Indland

Ny brandstation klar til tiden – og næsten indenfor budgettet

I begyndelsen af marts 2017 vil Tønders nye brandstation på Nordre Landevej efter planen kunne indvies. Dermed overholdes tidsplanen for nybyggeriet og ombygningen af de eksisterende bygninger, som blev indledt for et lille år siden. Selve byggeriet overholder også budgettet, men det har vist sig, at der ikke var budgettet med skabe til brandværnets materiel, og det gør byggeriet dyrere.

Indland

Tønder får ny brandstation

Om to år vil brandfolkene i Tønder formentlig kunne flytte ind på en helt nyopført brandstation. For selv om økonomiaftalen mellem KL og regeringen indebærer, at der skal findes besparelser på 2,5 mio. kr. på beredskabets budget, så har Tønder Kommune besluttet at investere 6 mio. kr. i den nye brandstation.

Indland

Afklaring om grænseoverskridende beredskabssamarbejde forsinkes

Der kommer til at gå noget tid, inden det bliver afklaret, om beredskabsloven skal ændres, så den også regulerer de lokale brandvæseners gensidigt operative samarbejde på tværs af landegrænserne. Arbejdet blev igangsat efter en sag, hvor beredskabet i Tønder blev kritiseret for at have tilkaldt hjælp fra Tyskland, og det var oprindeligt forventningen, at der ville komme en afklaring i 1. kvartal.

Indland

Brandvæsen: Tysk assistance nåede hurtigt frem

Allerede 34 minutter efter alarmeringen nåede assistancen fra Tyskland frem, da Tønder Brandvæsen i august valgte at hente hjælp i Niebüll under omfattende oversvømmelser i Tønder by. Det fremgår af en redegørelse fra KL og Tønder Kommune, efter at der har været rejst kritik af, at brandvæsenet ikke rekvirerede Beredskabsstyrelsen fra Haderslev.

Indland

Fokus på katastrofesamarbejde hen over grænsen

Katastrofer kender ingen grænser. Derfor er det nødvendigt, at myndighederne kan arbejde sammen på tværs af landegrænser, når der sker en voldsom ulykke. Det er baggrunden for, at partnerne i INTERREG-projektet ”Beredskab uden grænser” nu vil samle alle relevante myndigheder til konference om det grænseoverskridende beredskab.

Indland

Tyske og danske brandvæsener udbygger samarbejdet

Fremover er det både tyske og det danske brandvæsener, der slukker ilden, uanset på hvilken siden af grænsen, det brænder. En ny samarbejdsaftale på tværs af grænsen sikrer, at branden bliver slukket af det brandvæsen, der er nærmest eller har det rette udstyr. Fokus skal nemlig være på opgaven og ikke geografien.

Indland

Unge flokkes om brandmandskursus

I Tønder Kommune bliver der næppe problemer med at rekruttere fremtidens brandmænd og -kvinder. De unge står nemlig parat til at tage tjansen. I samarbejde med Tønder Ungdomsskole har Tønder Brandvæsen fået aktiviteten “Bliv Brandmand” sat på skemaet i ungdomsskolen, og interessen for at lære om brandslukning og andre beredskabsopgaver er betydeligt større end ventet. “Vi havde håbet på en halv snes deltagere. Det ville have været nok til, at vi gik i gang. Men faktisk har 70 meldt sig”, fortæller beredskabschef Jacob Christensen fra Tønder Brandvæsen.