83-årig i kritisk tilstand efter dramatisk soloulykke

En 83-årig mand er indlagt på Rigshospitalet og er i kritisk tilstand efter en dramatisk soloulykke fredag aften. Kort før kl. 20.30 kørte den 83-årige ad Næstvedvej ved Bårse, da han tilsyneladende fik et ildebefindende. Han kærte tværs over vejen – heldigvis uden at ramme nogen – og over et græsareal, hvorefter han krydsede en vej ved DLG’s kornanlæg, kørte videre mellem bygningerne og til sidst med stor fart ramte en stålkonstruktion ved en silo.

Ved ulykken blev de 83-årige fastklemt, og efter at brandvæsenet havde befriet ham, blev han behandlet på stedet, hvorefter han med akutlægehelikopteren blev fløjet til Rigshospitalets traumecenter. Hans tilstand beskrives som kritisk.

Bilen skal nu undersøges nærmere af en bilinspektør.


Foto: John Christiansen, Alarm112danmark.dk


Foto: John Christiansen, Alarm112danmark.dk


Foto: John Christiansen, Alarm112danmark.dk


Foto: John Christiansen, Alarm112danmark.dk


Foto: John Christiansen, Alarm112danmark.dk


Foto: John Christiansen, Alarm112danmark.dk


Foto: John Christiansen, Alarm112danmark.dk


Foto: John Christiansen, Alarm112danmark.dk


Foto: John Christiansen, Alarm112danmark.dk


Foto: John Christiansen, Alarm112danmark.dk


Foto: John Christiansen, Alarm112danmark.dk

Kommentarer

 1. Gert Rasmussen skriver

  UPS!

  Plejer at være god skik at sløre bilens registreringnr. på billeder fra et skadested.

  Mvh
  Gert Rasmussen

 2. Søren Nyboe Knudsen skriver

  Hej Gert

  Hvorfor det?

  Vi er opmærksomme på, at nogle medier vælger at sløre nummerpladerne, men vi har lidt svært ved at se, hvad begrundelsen egentlig skulle være. De færreste kender jo nummerpladerne på deres omgangskreds’ biler, så en nummerplade på en smadret bil gør det ikke lettere for udenforstående at identificere bilen.

  Når man spørger de medier, der slører nummerpladerne, om årsagen, så er svaret typisk også bare, at sådan har de altid gjort…

  Den eneste situation, hvor en sløring efter vores opfattelse vil give mening, er, hvis billederne bringes umiddelbart efter en ulykke og dermed inden de pårørende er informeret om ulykken. I så fald er en sløring på sin plads, fordi det til en vis grad kan sikre imod, at nogen ved et tilfælde bliver opmærksom på, at et familiemedlem er ramt af en alvorlig ulykke. Men i det konkrete tilfælde bringes billederne over 15 timer efter ulykken.

  Med venlig hilsen
  Søren Nyboe Knudsen
  BeredskabsInfo

 3. Gert Rasmussen skriver

  Hej Søren

  Tak for svaret til min bemærkning. I så mange andre sammenhænge er “plejer” død, så også her. Det var/er også de situationer, du nævner til sidst, jeg tænkte mest på.

  Jeg vil fortsætte med at sløre nummerplader på de billeder, jeg tager, i den slags situationer. Så er jeg samtidig fri for at skulle tælle timer.

  Med venlig hilsen
  Gert

 4. Søren Nyboe Knudsen skriver

  En opfølgning på denne – lidt ældre – debat:

  Der er netop truffet en afgørelse i Pressenævnet om sløring af nummerplader. I afgørelsen kritiseres det bornholmske medie Newsvideo.dk for at have offentliggjort nummerpladen på en bil, der var involveret i en dødsulykke. Kritikken bygger imidlertid på, at offentliggørelsen skete få minutter efter ulykken – og dermed inden de pårørende var underrettet. Pressenævnet finder i den konkrete sag, at Newsvideo.dk har tilsidesat god presseskik ved ikke at sløre den forulykkede bils nummerplade, fordi det derved var muligt at identificere afdøde minutter efter dødsulykken.

  Jeg ser denne afgørelse som en bekræftelse af, at vores politik er korrekt: Hvis vi bringer billeder fra en ulykke kort tid efter, at den er indtruffet, skal nummerpladen sløres, fordi de pårørende muligvis endnu ikke er underrettet. Men bringes billederne f.eks. et døgn efter ulykken, så vil der normalt ikke være grund til en sløring.

  Søren Nyboe Knudsen
  Redaktionschef
  BeredskabsInfo

 5. skriver

  Vi på Alarm112danmark slører ALTID nummerplader og personer, der har tilknytning til ulykken, netop fordi vi har nyheden ude hurtigt – inden for en time i de fleste tilfælde. Så havde du kigget på vores side, Gert, var nummerpladen sløret.

  Vi slører til gengæld ikke personer, som er tilskuere. Vi kører efter gældende lovgivning om fotografering, og samtidig har vi interne etiske regler.

  BeredskabsInfo får billederne uredigeret fra bl.a. os, og derfor er det dem, som vælger, om der skal sløres eller ej.

  Mvh
  John C
  Fotograf
  Alarm112danmark

 6. Gert R. Rasmussen skriver

  Tak for din bemærkning, Søren.

  Er nu stadig af den mening, at det er mere enkelt generelt at sløre registreringsnummer end at skulle sondre tidspunkt. Som du skriver. er det et stykke tid siden min første kommentar, hvor jeg troede, det var en “smutter”. Det er jeg så belært om, at det ikke var. Så ikke yderligere til dette emne fra min side.

  Mvh.
  Gert Røge Rasmussen
  Freelancefotograf

 7. Søren Nyboe Knudsen skriver

  Som John skriver, så modtager vi som regel billederne i uredigeret form, så det er os – og ikke fotograferne – som har ansvaret for en eventuel sløring.

  Jeg forstår sådan set godt, at man på hjemmesider, der bringer billeder hurtigst muligt efter ulykker, automatisk vælger at sløre billederne. For lægger man f.eks. billederne online en time efter en ulykke, så er der selvfølgelig en vis risiko for, at pårørende ser billederne, inden de er blevet underrettet om ulykken. Det var netop det, der skete i den konkrete sag, som Pressenævnet lige har truffet afgørelse i.

  På BeredskabsInfo bringer vi meget sjældent billederne så hurtigt – så hos os er proceduren med sløring af nummerplader vendt om: Som standard slører vi det ikke, men hvis vi undtagelsesvis bringer billederne kort tid efter ulykken (eller hvis det f.eks. fremgår, at de pårørende endnu ikke er underrettet), så slører vi naturligvis.

  Søren Nyboe Knudsen
  Redaktionschef
  BeredskabsInfo