Indlandsnyheder

Her kan du læse alle BeredskabsInfos artikler fra sektionen Indland. Artiklerne vises i kronologisk rækkefølge med de nyeste først. Husk, at vi altid meget gerne modtager nyhedstips.

Fagforening betegner BIOS som utroværdig

Logoer - Region Syddanmark 740-01

Ambulancereddernes fagforening, 3F, har nu også mistet tilliden til ambulanceoperatøren BIOS, som 3F ellers har overenskomst med. I en opsigtsvækkende erklæring opfordrer 3F nu Region Syddanmark til at gå i gang med at udarbejde en plan B for ambulancekørslen. ”For den får de brug for”, som 3F’s sønderjyske afdelingsformand og brancheleder udtrykker det.

BIOS har fuld bemanding på tre stationer

Blink - Ambulance 01

Det går fremad for BIOS, der nu kan melde, at tre af selskabets kommende stationer er fuldt bemandende. Det er stationerne i Tønder og Nyborg samt på Ærø, hvor der nu er indgået aftaler med tilstrækkeligt mange reddere. Der er dog lang vej endnu, for her 1½ måned før fristen udløber, mangler BIOS stadig at få bemandingen på plads på yderligere 33 stationer.

Sygeplejersker på AMK-vagtcentral besvimer af stress

skilte--alarm112-740-02

De sygeplejersker, som varetager den sundhedsfaglige visitation på AMK-vagtcentralen i Region Nordjylland, er så stressede, at flere er brudt sammen under deres vagt. Der meldes om sygeplejersker, der er besvimet af udmattelse under vagten og som hyppigt oplever at blive kaldt på job på fridage. Det fremgår af påbud fra Arbejdstilsynet.

Vil pålægge region af lave nødplan for ambulancekørslen

ambulancer--syddanmark-740-01

Region Syddanmark skal udarbejde en nødplan for, hvordan ambulancekørslen skal håndteres, hvis BIOS ikke bliver klar til at overtage opgaven fra Falck den 1. september 2015. Det kræver Enhedslisten og SF, som nu tvinger det syddanske regionsråd til at tage stilling til spørgsmålet. En ny status viser, at BIOS set i forhold til Responce er langt bagude med forberedelserne.

Falck vinder kæmpe ambulanceudbud i Spanien

udland--falckspanien-740-01

383 ambulancer og 1.000 medarbejdere. Så stort et beredskab skal Falck opbygge, når det danske redningskorps overtager en stor del af ambulancedriften i Catalonien i Spanien. I alt skal Falck servicere 2,1 mio. indbyggere, og der bliver tale om den mest krævende opstartsopgave i Falcks historie. Derfor hentes også hjælp fra andre lande, hvor Falck udfører ambulancekørsel.

Besparelser fører til ændringer af dimensioneringen i Roskilde

Arkivfoto: Google Maps

Som en af de første kommuner er Roskilde klar med den revision af den risikobaserede dimensionering, der skal gennemføres i forbindelse med beredskabets strukturreform. I Roskilde er revisionen præget af, at den tabte ambulancekørslen har resulteret i krav om besparelser på 6 mio. kr. Derfor er bl.a. nyanskaffelser af materiel sløjfet.

Københavns Brandvæsen mister den liggende sygetransport i Hovedstaden

Arkivfoto: Københavns Brandvæsen

Falck skal køre liggende sygetransport i hele Region Hovedstaden. Det besluttede regionsrådet i Region Hovedstaden på et møde tirsdag aften, hvor politikerne tog stilling til de tilbud, som er blevet afgivet på regionens udbud af liggende sygetransport til, fra og imellem hospitalerne. I dag varetager Københavns Brandvæsen en del af opgaven.

Taxiselskaber vil tilbyde akutkørsel på Sjælland

skilte--taxi-740-01

Det er dyrt, når en ambulance rykker ud, og så er det ikke altid nødvendigt. Nogle akutkørsler kan sagtens klares uden blå blink, vurderer taxiselskaberne i Region Sjælland. Derfor stiller de sig nu til rådighed for at udføre de mindre akutte kørsler, og selskaberne er gået i gang med at sikre, at der døgnet rundt er nok taxier til rådighed til at varetage opgaven.