Indlandsnyheder

Her kan du læse alle BeredskabsInfos artikler fra sektionen Indland. Artiklerne vises i kronologisk rækkefølge med de nyeste først. Husk, at vi altid meget gerne modtager nyhedstips.

Borgmester gav fyreseddel til brandvæsens chefer på stormøde

stationer--ringsted-740-01

To af de tre chefer i Ringsted Brandvæsen mister deres job som led i en sparerunde. De to berørte chefer – en viceberedskabschef og en beredskabsinspektør – fik meddelelsen om den forestående fyring på et fællesmøde, hvor samtlige ansatte og frivillige i brandvæsenet var til stede. Her oplyste borgmesteren og kommunaldirektøren om spareplanen.

Beredskab slipper for millionbesparelse

Arkivfoto: Google Maps

Silkeborg Brand & Redning slipper for den besparelse på 2,4 mio. kr., som ellers ville være en følge af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Kommunen mener ikke, at det vil være realistisk at finde så store besparelser i 2015, så derfor tilføres beredskabet 2 mio. kr. fra kommunekassen. De sidste 0,4 mio. kr. skal dog findes hos beredskabet.

Politiets 112-operatører på efteruddannelse

politi--logo-740-01

I løbet af 2014 skal operatørerne på politiets alarmcentraler i Slagelse og Aarhus på efteruddannelse. Det skal de, fordi de skal være fuldstændig opdateret med den nyeste viden om 112-systemerne. Operatørerne er første led i alarmeringskæden, og deres viden om systemerne er altafgørende for den videre håndtering af en ulykke.

Klage stopper ikke nye ambulancekontrakter

ambulancer--syddanmark-740-01

Falcks klage over Region Syddanmarks ambulanceudbud får ikke konsekvenser for regionens indgåelse af kontrakter med Responce og BIOS. Sagen er nemlig så kompleks, at klagen først forventes færdigbehandlet i løbet af 2015 – og derfor har klagen ikke fået opsættende virkning. Dermed kan regionen nu underskrive de nye ambulancekontrakter.

Nyt informationsmateriale om sammenlægning af beredskaber

personale--brandfolk-740-02

Kommunerne i hele landet er netop nu godt i gang med at løse opgaven med at nedbringe antallet af kommunale beredskabsenheder fra 86 til maksimalt 20. Det sker, fordi Folketingets partier har ønsket en mere effektiv opgaveløsning på beredskabsområdet. KL har netop udsendt en pakke med informationsmateriale, der skal støtte op om kommunernes processer.

I orden hvis BIOS leverer dårligere ambulancekvalitet

Blink - Ambulance 01

Til næste år overtager hollandske BIOS en stor del af ambulancekørslen i Region Syddanmark. BIOS fik ved udbuddet en lavere kvalitetskarakter end Falck, men ifølge en sundhedsøkonom er besparelserne så store, at det er i orden, hvis BIOS har vundet udbuddet ved at slække på kvaliteten. Det er nemlig sygehusbehandlingen og ikke ambulancebehandlingen, som har betydning for patienten.

KL: Mange faktuelle fejl i debatten om fremtidens beredskab

personale--brandfolk-740-01

Det fyger med flere faktuelle fejl i debatten om den fremtidige struktur på beredskabsområdet. Det siger Jørn Pedersen, der er formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg. Han understreger, at der ikke er lavet nogen aftale mellem staten og KL om, at de kommunale beredskaber skal overtage bestemte opgaver fra det statslige beredskab.