Markbrande mangedobles i høstperioden

Når der høstes i Danmark, stiger brandrisikoen markant på markerne. De seneste fem år er langt over halvdelen af markbrandene således opstået i høstperioden, viser tal fra Beredskabsstyrelsen. Perioder med regn kan dog nedsætte antallet af markbrande, mens tørre, varme og blæsende dage øger risikoen for markbrande.

Uanset vejret er høstmaskinernes indtog på markerne dog lig med en øget brandrisiko. Når høsten begynder for alvor, kører brandvæsenerne i de værst ramte måneder ud til mere end seks gange så mange markbrande som på en gennemsnitlig måned, oplyser Beredskabsstyrelsen.

I august 2013 og 2014, som var meget tørre, blev der slukket henholdsvis 340 og 336 markbrande, mens der i den meget våde august i 2011 kun var 86 udrykninger til markbrande. Det fremgår af tal fra Redningsberedskabets Statistikbank. Det gennemsnitlige antal markbrande hen over året har siden 2010 ligget på ca. 55 om måneden, dog med store variationer.

Maskiner og ukontrolleret afbrænding starter brandene

Det er ofte friktionsvarme eller fejl i høstmaskiner som halmpressere og mejetærskere, der er årsag til brandene.

En væsentlig del af markbrandene udgøres desuden af markafbrændinger, der er kommet ud af kontrol. Set over en 5-årig periode fra 2010 til 2014 blev cirka en fjerdedel af alle markbrande i høstperioden startet af markafbrændinger, der gik galt.

Følg råd og undgå brand

Som landmand kan man ved at træffe en række forholdsregler og følge nogle gode råd nedsætte risikoen for markbrand væsentligt. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Foreningen for Kommunale Beredskabschefer, Dansk Landbrugsrådgivning og Forsikring & Pension har samlet en række gode råd i folderen ’Høstbrande – du har et ansvar’.

Annonce