Google Maps
Brandvæsen

Næstved overtager ansvaret for dele af beredskabet i Faxe

Om små to uger overtager Næstved Brand & Redning en række myndighedsopgaver i nabokommunen Faxe. De to kommuner har indgået en samarbejdsaftale, som indebærer, at ledelse og administration af beredskabet, brandteknisk byggesagsbehandling, vagtcentrals- og SINE-drift samt en række andre opgaver i Faxe Kommune overgår til Næstved Brand & Redning, der også overtager den daglige drift af det frivillige beredskab i Faxe. Aftalen vil koste Faxe Kommune 1,2 mio. kr. om året, og to beredskabsinspektører fra Faxe bliver virksomhedsoverdraget.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen: Indsatsledere bør ikke være deltidsansatte

Indsatsledere i kommunerne bør være faste medarbejdere, der til dagligt varetager myndighedsopgaver inden for brandteknisk byggesagsbehandling, brandsyn og fyrværkeriområdet. Hvis der i stedet anvendes deltidsansatte indsatsledere, er der risiko for, at værdifulde oplysninger og viden om indsatser – især i forbindelse med objekter omfattet af driftsmæssige og tekniske forskrifter – går tabt. Det slår Beredskabsstyrelsen fast.

Brandvæsen

Faxe Kommune vil investere 4,5 mio. kr. i drejestige eller redningslift

Faxe Kommune melder sig nu blandt det stigende antal kommuner, som ønsker at udvide beredskabet med enten en drejestige eller en redningslift. I Faxe er det påhængsstigerne i Haslev og Faxe, der ønskes udskiftet med et nyt højderedningskøretøj til omkring 4,5 mio. kr. Køretøjet skal dække hele kommunen. Det nye køretøj er den største ændring i den nye dimensioneringsplan for kommunen, der dog også lægger op til, at udrykningssammensætningerne i højere grad end i dag skal differentieres. Og så er det uklart, om det planlagte samarbejde med Stevns Kommune bliver til noget, for måske vælger Faxe Kommune at samarbejde med Næstved Kommune i stedet.

Brandvæsen

Vil lægge tre indsatsledervagter sammen til een

Faxe og Stevns kommuner er langt fremme med planer om at etablere en fælles indsatsledervagt, som skal erstatte de tre nuværende indsatsledervagter. Et samarbejde – som i givet fald også vil omfatte brandsyn og brandteknisk byggesagsbehandling – vil give en samlet besparelse på over 800.000 kr., og samtidig får de enkelte indsatsledere flere udrykninger og dermed mere rutine.