Brandvæsen

Stor usikkerhed om afskaffelse af krav til brandvæsenernes afgangstider

For et år siden meddelte Forsvarsministeriet, at ministeriet i en kommende bekendtgørelse ville afskaffe kravet om, at brandudrykningerne skal afgå fra brandstationen senest 5 minutter efter modtagelsen af alarmen. Kort tid efter blev den nye bekendtgørelse også sendt i høring, men siden da er der ikke sket noget, og selv beredskabets centrale myndighed, Beredskabsstyrelsen, kender i dag ikke status på bekendtgørelsen – sagen ligger nemlig i Forsvarsministeriet. Imens skaber usikkerheden på området store problemer hos en række kommuner, som er i gang med at revidere deres dimensioneringsplaner, men som ikke ved, om kravet om en afgangstid på 5 minutter bliver afskaffet eller ej. Senest er Køge Kommune blevet tvunget til at opgive en dimensioneringsplan, som ellers var godkendt af byrådet.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen og Randers Kommune er uenige om ny dimensionering

Har den nye dimensionering af beredskabet i Randers Kommune, som trådte i kraft ved årsskiftet, medført en ”ikke ubetydelig svækkelse” af beredskabet? Det mener Beredskabsstyrelsen, men Randers Kommune er lodret uenig. Den nye dimensionering indebærer blandt andet, at brandstationen i Kristrup er nedlagt, at en autosprøjte og tankvogn i Randers er fjernet, og at der til ABA-alarmer og mindre brande rykkes ud med en meget reduceret udrykning bestående af holdleder og en enkelt brandmand.

Præhospital

Alle plejecentre i Randers får nu hjertestartere

Randers Kommune har investeret i hjertestartere til alle plejecentre i kommunen, og dermed øget det samlede antal hjertestartere fra fire til 25. Købet af hjertestartere er foretaget i samarbejde med Randers Brandvæsen, som sørger for at hjertestarterne bliver hængt op og registreret på Hjertestarter.dk, ligesom brandvæsenet sørger for uddannelse af plejecentrenes medarbejdere.