Frivilligpris til 26-årig kredsleder

Kenneth Erik Johansen og forsvarsminister Nick Hækkerup. Foto: Beredskabsforbundet
Kenneth Erik Johansen og forsvarsminister Nick Hækkerup. Foto: Beredskabsforbundet

Forsvarsminister Nick Hækkerup har uddelt Årets Frivilligpriser. Overrækkelsen foregik på Kastellet, hvor frivillige fra redningsberedskabet fik et synligt bevis for deres indsats. Årets frivillig blev den 26-årige Kenneth Erik Johansen, der er kredsleder for Beredskabsforbundet i Roskilde.

Formålet med uddelingen af Årets Frivilligpriser er at påskønne det store arbejde og den indsats, som frivilligberedskaberne og de enkelte frivillige udfører.

Modtageren af årets pris, Kenneth Erik Johansen, har siden 2007 været aktiv i redningsberedskabet og har allerede taget en lang række uddannelser.

”Du har ydet en usædvanlig aktiv indsats som frivillig i kredsen i Roskilde. Du er en person, som brænder for dét at være frivillig, og du vil frem for alt gerne være med til at præge beredskabet. Du er altid tilgængelig og imødekommende med fokus på at hjælpe befolkningen og sikre løsningen af fremtidens beredskabsopgaver”, sagde forsvarsminister Nick Hækkerup ved overrækkelsen.

Ros for forebyggelsesindsats

Forebyggelse er en vigtig opgave for frivillige, hvilket er en opgave, som Kenneth Erik Johansen med stor ildhu har kastet sig over i Beredskabsforbundet regi. ”Som forebyggelsespilot har du taget fat på en af de opgaver, hvor beredskabet i fremtiden får særligt brug for frivillige kræfter. Du har sendt breve til samtlige afdelinger under Boligselskabet i Sjælland om befolkningsuddannelsen i forebyggelse, og med din aktive indsats er der kommet gang i gennemførelsen af uddannelsen. I din kreds har I afholdt adskillige kurser sidste år – og mange flere vil komme i 2013 på grund af dit engagement”, sagde forsvarsministeren.

”Herudover har du engageret dig i aktiviteter for børn og unge. Du har været der i forbindelse med Projekt Brandkadetter og oprettelsen af et ungdomsbrandkorps i kommunen, du har opfundet Børnedagen og arbejdet med alarmering, brandbekæmpelse og meget andet blandt børn. Du forstår at lege alvorlige emner ind i børnene. I alt har du lagt ca. 550 timer i beredskabet sidste år ud over, at du har passet dit fuldtidsjob. Du er fuld af gode idéer, og vi glæder os til, at du fører dem ud i livet. Kenneth, du er et eksempel til efterfølgelse. Du turde tage fat på den nye vigtige opgave, som befolkningsuddannelsen i forebyggelse er, og har vist, hvordan frivillige kan fremme forebyggelse af ulykker og ad den vej bidrager til at gøre samfundet mere trygt”, sluttede Nick Hækkerup.

Pris for indsats på Avedøreværket

Årets Frivilligberedskab blev de statslige frivillige i Beredskabsstyrelsen. I alt 93 frivillige fra Beredskabsstyrelsen deltog i slukningen af branden på Avedøreværket syd for København i august 2012. Branden opstod søndag den 12. august 2012 på et transportbånd i 50 meters højde og spredte sig til to siloer med hhv. 14.000 og 35.000 ton træpiller.

”Som frivillige i det statslige beredskab kom I fra hele landet og bidrog med et stort stykke arbejde omkring indvendig og udvendig slukning, som del af kommandostadet, i forbindelse med kemiske målinger i siloerne og forplejning af mandskabet. I udviste et ekstraordinært stort engagement og villighed til at bidrage og yde hjælp som en del af en samlet national indsatsstyrke, uanset hvor i landet I er forankret til dagligt. Det skal I have en stor tak for. I løftede blikket ud over jeres egen dagligdag og viste, at vi kan regne med jer, uanset hvor I befinder jer, og hvor langt I skal køre for at gøre en forskel”, sagde Nick Hækkerup.

Annonce