Ikast har fået ungdomsbrandkorps

I sidste uge meldte Ikast-Brande Kommune sig i rækken af kommuner, der har et ungdomsbrandværn. Det nye brandværn er blevet til i et tæt samarbejde mellem Ikast-Brandes kommunale ungdomsskole og Falck, og 14 elever skal frem til påsken 2013 gennemgå et kursusforløb, som består af 20 mødeaftener.

Samarbejdet mellem ungdomsskolen og Falck har givet mulighed for at sammensætte et spændende og relevant kursusforløb for unge fra 7. klassetrin og op til det fyldte 18. år. Forløbet består af udvalgte elementer fra indsats-grunduddannelsen, herunder førstehjælp og brandbekæmpelse.

Falck stiller undervisningslokaler til rådighed på brandstationen i Ikast, ligesom køretøjer og andet materiel udlånes til kursisterne. Selve undervisningen er planlagt til at indeholde så mange praktiske elementer som muligt, men der vil også blive undervist i grundlæggende teoretiske begreber og procedurer.

Holdet vil primært blive undervist af deltidsbrandfolkene Mads Deichman Jensen og Alex Jensby fra brandstationen i Ikast, men de vil også på udvalgte områder få hjælp fra særligt fagkyndige, blandt andet i forbindelse med førstehjælpsuddannelsen.

Annonce