Varslingssirenerne testes onsdag kl. 12

Arkivfoto: Villy Fink Isaksen
Arkivfoto: Villy Fink Isaksen

Traditionen tro tester Beredskabsstyrelsen og politiet det landsdækkende sirenevarslingssystem med fuld lyd kl. 12 på den første onsdag i maj. Reelt er der dog ikke tale om en egentlig afprøvning, for systemet testes hver nat, blot uden lyd, og formålet med den årlige aktivering af sirenerne er derfor alene at minde befolkningen om sirenernes anvendelse og betydning.

Den nuværende tradition med afprøvning af sirenerne kl. 12 på den første onsdag i maj blev indført i 1994. Fra 1967 til 1993 aktiverede man sirenerne hver onsdag, mens sirenerne lød hver lørdag kl. 12 i perioden fra 1951 til 1967.

Det danske sirenevarslingssystem består af 1.078 sirener, som er opsat på bygninger eller master i byer og byområder med flere end 1.000 indbyggere. Sirenerne kan høres af omkring 80 % af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle ved at bruge mobile sirener. Døve, hørehæmmede og døvblevne bliver varslet samtidigt med øvrige borgere ved hjælp af et sms-varslingssystem, og den årlige afprøvning er således også en test af dette system.

Sirenerne aktiveres af politiet, men Beredskabsstyrelsen driver og vedligeholder sirenevarslingssystemet. Sirenevarslingssystemet er de senere år brugt op til 10 gange om året, især i forbindelse med udvikling af farlig røg og kemiske udslip. I år har sirenerne været brugt en enkelt gang, nemlig ved branden i Gråkjær Arena i Holstebro.

Men når sirenerne lyder landet over onsdag kl. 12, er der altså ikke fare på færde. Under testen vil der i alt lyde tre signaler:

  • Først lyder der et varslingssignal. Varslingssignalet består af en lyd, som stiger hurtigt og derefter falder langsomt. Lyden gentages fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder.
  • Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet.
  • Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Se mere om sirenevarsling:

 

Annonce