Brandvæsen

Sender endnu flere brandfolk til Sverige

De svenske myndigheder kæmper stadig med de omfattende skovbrande, og svenskerne har nu bedt om, at Danmark forlænger og udvider de danske brandfolks hjælpeindsats. Søndag sender Beredskabsstyrelsen derfor yderligere to enheder med brandfolk mod Sverige. Den ene enhed afløser mandag dele af den oprindelige enhed, som torsdag blev indsat.

Brandvæsen

Brandmand omkommet under markbrand: Blev kørt over af tankvogn

Torsdag aften har en 41-årig brandmand mistet livet i forbindelse med en større markbrand ved Galten. Ifølge de foreløbige oplysninger blev brandmanden dræbt, da en tankvogn ved et uheld kørte over ham, mens den bakkede. Politiet og Arbejdstilsynet skal sammen med Østjyllands Brandvæsen undersøge de nærmere omstændigheder ved den tragiske ulykke.

 • Brandvæsen

  En mand i Mariagerfjord-området kontaktede tirsdag aften Nordjyllands Beredskab og politiet i den tro, at der var ild i hans garage på hjemadressen. Manden havde via et overvågningskamera, som han kunne se på sin mobiltelefon, konstateret, at der var helt sort i garagen, og manden troede, at der var sort af røg. Men det skulle vise sig, at årsagen var en spyflue.

 • Præhospital

  I de hektiske dage op til BIOS’ konkurs traf regionsrådsformand Stephanie Lose selv en række centrale beslutninger i sagen. Det syddanske regionsråd blev ikke involveret i beslutningerne, men blev først orienteret efterfølgende. Den fremgangsmåde var imidlertid i orden, idet beslutningerne var af uopsættelig karakter. Det konkluderer Ankestyrelsen efter flere års sagsbehandling.

 • Præhospital

  Fra næste år bliver der indført en autorisationsordning for ambulancebehandlere og paramedicinere, og samtidig bliver titlerne beskyttede, så de kun kan bruges af personer med autorisation. Men dermed bliver de to personalegrupper også omfattet af reglerne for autoriserede sundhedspersoner, herunder at de kan idømmes op til fire måneders fængsel ved forsømmelse eller skødesløshed.

 • Brandvæsen

  De frivillige brandværn i Sønderborg Kommune har store udfordringer med bemandingen, og udfordringen bliver ikke mindre af, at stolthed gør det svært for nogle brandværn at indrømme, at der er en udfordring. På kort sigt vil kommunen investere godt 1 mio. kr. i intelligente pagere, men på længere sigt kan det blive nødvendigt at indføre bemanding med fuldtidsbrandfolk.

 • Politi

  Politiet vil indkøbe et større antal Mobil Radio Dispatches, der skal anvendes ved større operative opgaver, hvor de sikrer kommunikation via radioer fra en mobil løsning til politiets vagtcentral og operative enheder. Beredskabsstyrelsen og Hovedstadens Beredskab kan også anvende den rammeaftale, som politiet vil indgå, og som har en værdi på ca. 15 mio. kr.

 • Foto: Rigspolitiet
  Politi

  Mandag mistede en motorcyklist livet i en ulykke på Holbækmotorvejen ved Roskilde. Det førte til, at motorvejen blev spærret under redningsarbejdet, men flere bilister valgte at benytte motorvejens nødspor til at passere ulykkesstedet. Det får nu politiet til at betegne den fremgangsmåde som ”helt uacceptabel”.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

KL: Vores beredskabsmodel sejrede

I drøftelserne om det fremtidige beredskab ønskede staten en model med 12 brandvæsener svarende til de nuværende politikredse, men forhandlingerne endte med en model, hvor kommunerne selv skal finde sammen i 20 fælleskommunale brandvæsener. Og det er en sejr for kommunerne, skriver KL i et brev til borgmestrene.

Brandvæsen

Brandstation i Hårlev bliver selvstændig

Brand- og redningsberedskabet får et løft i den nye Stevns Kommune, hvor kommunen og Falck netop har indgået en fem-årig aftale, der bl.a. sikrer en opgradering af den nuværende hjælpebrandstation i Hårlev og tilførsel af nyt materiel. Aftalen har været forhandlet igennem længere tid mellem Falck og kommunens beredskabschef. Det har resulteret i den fem-årige aftale, der blev tiltrådt af sammenlægningsudvalget forleden.

Brandvæsen

Nødlidende skadeservicefirma får ny ejer

Efter et katastrofalt 2013 er det nødlidende Skadeservice Danmark blevet solgt. Selskabet tabte sidste år 18 mio. kr. og havde ved årsskiftet en negativ egenkapital på 25 mio. kr. Nu er selskabet så overtaget af mangemillionæren Birger Kuntkes, mens en af medstifterne kalder det et skoleeksempel på en sund virksomhed, der blev kørt i sænk af en elendig ledelse.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Privat firma overtager nedlagt akutbil og opretter station i Karup

Det private firma Ignis Et Aqua, som har hovedkontor i Vallensbæk, har overtaget akutbilen i Karup, der ellers blev nedlagt tidligere på året. Akutbilen skal dog ikke rykke ud til sygdom og tilskadekomst. I stedet vil firmaet satse på at få aftaler med midtjyske kommuner om løft af faldpatienter. Forventningen er, at den nye afdeling i Karup vil få tilknyttet 40 medarbejdere.

Præhospital

Succes med nyt udkaldesystem for 112-akuthjælpere

Normalt kaldes landets 112-akuthjælpere ud ved hjælp af sms, der sendes til alle lokalområdets akuthjælpere. På Langeland anvender man imidlertid et specialudviklet system, der ved hjælp af GPS sikrer, at alarmen kun går til de akuthjælpere, som er tættest på patienten – og dermed kan nå hurtigst frem. Og nu vil Region Syddanmark indføre et tilsvarende system i hele regionen.

Politi

40 dages fængsel for vold mod ambulanceredder og betjent

En yngre kvinde er blevet idømt 40 dages fængsel samt en bøde for vold mod embedsmand i funktion, efter at hun for et års tid siden slog en ambulanceredder to gange i ansigtet med flad hånd og en enkelt gang med knyttet hånd. Senere på natten spyttede hun en politiassistent i ansigtet.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Falck vil kapre nye kunder blandt trafikofre

Siden 1. juli har Falcks ambulancetjeneste ikke længere haft ansvaret for frigørelse af fastklemte efter færdselsuheld, og derfor bliver der ikke længere sendt en redningsvogn fra Falck til færdselsuheld. Men i Region Syddanmark vil Falck i stedet begynde at sende en autohjælpsvogn med, når redningskorpsets ambulancer alarmeres til færdselsuheld. Årsagen er den intensiverede konkurrence på markedet for autohjælp, og Falck håber, at det nye tiltag vil give nye kunder blandt ofrene for færdselsuheld.

Autohjælp

Kørte autohjælp uden tilladelse

Firmaet Bilhuset, der driver Dansk Autohjælps station på Bornholm, er indtil videre blevet sat fra bestillingen. Det sker, efter at det er kommet frem, at Bilhuset aldrig har haft den lovpligtige tilladelse, som er nødvendig for at udføre autohjælpsvirksomhed. I stedet har en af Dansk Autohjælps sjællandske stationer fået overdraget opgaven med at dække Bornholm, og stationen har nu sendt et køretøj til Bornholm. Dansk Autohjælp vil først senere tage stilling til, om Bilhuset igen kan få lov til at indgå i Dansk Autohjælp.

Autohjælp

Kulden har givet 8.000 opkald til Falck

Telefonerne har de seneste dage kimet lystigt på Falcks vagtcentral i Kolding. Her modtager Falck alle opkald fra nødstedte bilister, der har behov for assistance på vejene, og denne uge har disponenterne haft usædvanligt travlt. ”Vi har modtaget omtrent 8.000 opkald siden tirsdag, hvor kulden for alvor tog fat”, fortæller Aase Damgaard, der er driftskoordinator hos Falck.

Fra arkivet – Politi

Brandvæsen

Ny struktur for skadestedssæt og talegrupper i SINE på vej

Beredskaberne kan se frem til en ny og mere effektiv struktur i radionettet SINE, når Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation den 1. januar 2017 ændrer på organiseringen af skadestedssæt og talegrupper. Som konsekvens skal beredskaberne sørge for at have opdateret deres SINE-radioer inden udgangen af året.

Politi

Formentlig slut med politifolk på alarmcentralerne

I dag er det politifolk, som tager telefonen, når der ringes 112. Men fremover er det formentlig slut med politifolk på alarmcentralerne, for der skal frigøres et stort antal politiansatte til nye og højt prioriterede politiopgaver. I stedet skal borgernes 112-opkald modtages af administrative medarbejdere. Det har politikerne aftalt i et nyt politiforlig.

Politi

Politiets patruljevogne får nyt system til mobil datakommunikation

Fra næste sommeren vil omkring en tredjedel af politiets patruljevogne være udstyret med en ny løsning til mobil datakommunikation. Løsningen, der har fået navnet Bifrost og erstatter patruljevognenes nuværende Thor-terminaler, samler opslag i centrale registre, betjening af SINE-terminalen, flådestyring, navigation og udrykningsanlæg ét sted. Det vil effektivisere politiets arbejde.

Jobannonce
Sponsorer
Facebook