Brandvæsen

Brandvæsen og Falck bød på forskellige løsninger

Falck og det kommunale brandvæsen i Lemvig har budt på to forskellige modeller for løsning af brandslukningsopgaven i Lemvig Kommune, og det lader til at være forklaringen på, at der var en uventet stor forskel på de to tilbud. Der viste sig nemlig at være hele 900.000 kr. i forskel, da tilbuddene blev åbnet.

Brandvæsen

Al frigørelse sker nu i kommunalt regi

Frigørelse af fastklemte samt øvrige akutte redningsopgaver blev tirsdag en rent kommunal opgave. Hidtil har opgaverne været løst af både ambulancetjenester og brandvæsener, men efter mange års debat om placeringen af opgaverne blev Forsvarsministeriet og det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium i 2006 enige om, at brandvæsenerne fra 1. juli 2008 skulle have det fulde ansvar. Redderne, der hidtil har stået for ambulancetjenestens frigørelsesopgaver, frygter, at mange brandvæsener ikke er forberedte på at udføre den tunge frigørelse og at der lokalt konstrueres løsninger, som redderne betegner som “mærkelige”.