Brandvæsen

Trods spareplan: Brandvæsen venter underskud på 5,5 mio. kr. næste år

Selv om en ny genopretningsplan giver besparelser på 2,2 mio. kr., så er der et stort hul i Vestsjællands Brandvæsens kasse i 2020. I brandvæsenets reviderede budget er underskuddet steget med 2,3 mio. kr. siden sidste budget blev lavet i april, og nu er underskuddet på 5,5 mio. kr. Årsagen er især, at brandvæsenet ikke tidligere har budgettet med, at der skal ske udskiftning af brandkøretøjerne.

Præhospital

Falck får atter pænt overskud på syd- og midtjyske ambulancer

Falck fik sidste år et overskud på 11 mio. kr. på Responces ambulancekørsel i Region Midtjylland og Region Syddanmark. Det er et lille fald i forhold til året før, selv om Responce har reduceret antallet af medarbejdere fra 329 til 305. Ifølge Falck er resultat påvirket af, at der i begge regioner har været afholdt ekstraordinære udgifter til uddannelse af reddere og optag af elever.

Præhospital

Fik hurtig hjælp efter hjertestop på Flakfortet

Torsdag var Hovedstadens Beredskabs seniorforening samlet til sommertur på Flakfortet, der er en ø beliggende ca. 7 km ud for København. Under frokosten fik en af deltagerne imidlertid hjertestop. Kollegaerne trådte hurtigt til med førstehjælp, og en akutlægehelikopter blev sendt til øen. Den tidligere kollega overlevede takket være den hurtige hjælp, som Hovedstadens Beredskab roser.

Præhospital

To regioner stiller med ambulancer ved Folkemødet

Selv om Bornholm ikke kan siges at være placeret i det sydlige Danmark, så kan deltagerne på Folkemødet i disse dage møde ambulancer fra Region Syddanmark. I år er det præhospitale beredskab under Folkemødet nemlig et samarbejde mellem Region Hovedstaden og Region Syddanmark. Og Region Syddanmark stiller derfor med tre ambulancer.

 • Brandvæsen

  Lejre Kommunes tilslutning til det fælleskommunale Vestsjællands Brandvæsen koster hvert år kommunen 1,4 mio. kr. Det er prisforskellen mellem kommunens bidrag til Vestsjællands Brandvæsen og omkostningen ved at drive eget beredskab. Samtidig betyder den økonomiske krise i Vestsjællands Brandvæsen, at der er udsigt til en yderligere regning på 0,6 mio. kr. om året.  

 • Præhospital

  Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning – som hører under de fem regioner – har nu fundet en placering til den base, som skal anvendes af den fjerde akutlægehelikopter. Basen placeres ved Vester Hjermitslev i Jammerbugt Kommune, hvor regionerne nu beder kommunen om at ændre lokalplanen for et areal på 20.000 m2. Basen ventes klar i slutningen af 2020.

 • Brandvæsen

  Konsulentfirmaet Implement Consulting Group har fået opgaven med at undersøge de kommunale beredskabers robusthed og dimensionering. Undersøgelsen er et led i udmøntningen af den politiske aftale på forsvarsområdet, der blev indgået sidste år. Alle de kommunale beredskaber bliver inddraget i undersøgelsen.

 • Præhospital

  I årets første kvartal var der 1.181 udrykninger, hvor ambulancer og akutlægebiler fra Ambulance Syd var for lang tid om at rykke ud. Det svarer til 5,2 pct. af udrykningerne, hvilket er noget dårligere end den fastsatte målsætning om, at maksimalt 4 pct. af udrykningerne må overskride de såkaldte mobiliseringstider. Det er især akutlægebiler og akutbiler, der har problemer.

 • Autohjælp

  SOS Dansk Autohjælp Nordvestsjælland, der har base i Tølløse og har 11 ansatte, er i økonomiske vanskeligheder. I et netop aflagt regnskab skriver selskabet selv, at der er ”en væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift”, og at en ny aftale er en forudsætning for, at selskabet ”har evnen til at fortsætte driften”. Ledelsen forventer dog, at aftalen falder på plads.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Regler giver problemer for ungdomsbrandværn

Et stigende antal kommuner har oprettet ungdomsbrandværn, men en række forskellige regler giver problemer for de unge brandfolk. Det mener i hvert fald det sønderjyske Grænseegnens Ungdomsbrandværn, som har henvendt sig til folketingspolitikerne for at påpege, at den økonomiske refusion, som staten giver til uddannelse af ungdomsbrandfolk, forudsætter, at arbejdsmiljøreglerne brydes, ligesom det er meget dyrt for ungdomsbrandværnene at få lov til at bruge Beredskabsstyrelsens øvelsespladser. Det bliver nu en sag for forsvarsministeren.

Brandvæsen

Ekstraregning på 16 mio. kr. for SINE-dækning i Storebæltsforbindelsen

Det kommer til at koste over 16 mio. kr. mere end ventet at udbygge beredskabets fælles radiosystem, SINE, så der også bliver dækning i Storebæltsforbindelsen. For godt nok har staten allerede købt radiodækning hos Dansk Beredskabskommunikation, men det har vist sig, at det oprindelige løsningsforslag ikke kan godkendes af Trafikstyrelsen, og derfor har det været nødvendigt at designe en ny løsning – som altså udløser en stor ekstraregning til staten. Også dækningen i Københavns Metro vil koste mere end budgetteret.

Brandvæsen

Brandvæsenerne skal stå for frigørelsesopgaver

Mange års debat om placeringen af ansvaret for frigørelsesopgaver ser ud til at være slut. Forsvarsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet er blevet enige om en fælles anbefaling om, at ansvaret fra 1. januar 2008 placeres hos landets brandvæsener. I forvejen råder brandvæsenerne i 82% af de nye storkommuner over frigørelsesværktøj, men fremover vil alle kommuner blive forpligtede til at have et beredskab til frigørelsesopgaver.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Fortsat strid om brugen af læger i det sjællandske akutberedskab

Bliver den præhospitale behandling bedre, hvis der indgår akutlægebiler i beredskabet? Eller er pengene bedre brugt på paramedicinere? En rapport fra Region Sjælland tyder på, at brugen af akutlægebiler ikke øger overlevelsen blandt de alvorligt syge patienter, men lægerne sætter spørgsmålstegn ved rapporten.

Præhospital

BIOS har sat adresser på alle stationer

Den nye ambulanceoperatør i Region Syddanmark, BIOS, har nu sat adresser på alle de stationer, som fra 1. september 2015 skal være baser for den syddanske ambulancetjeneste. I alt skal BIOS fremover drive 35 stationer, og størstedelen af de bygninger, som skal rumme stationerne, er i øjeblikket under ombygning.

Brandvæsen

En epoke er slut i Falck: Allan Søgaard Larsen fyret

Falcks øverste chef gennem 12 år, Allan Søgaard Larsen, er fortid i redningskoncernen. Det er bestyrelsen, som har besluttet at sige farvel til koncernchefen, der startede i Falck i 1990. Begrundelsen er, at Allan Søgaard Larsens medejerskab af Falck gør det uhensigtsmæssigt at lade ham stå i spidsen for en kommende oprydning i Falck-koncernen.

Fra arkivet – Autohjælp

Google Streetview
Autohjælp

Falck flytter vagtcentral fra Kolding til Vejle

I løbet af sommeren er det slut med Falcks vagtcentral i Kolding. Falck har besluttet, at aktiviteterne – herunder de 110 ansatte – skal flyttes til Vejle, hvor Falcks tidligere regionshovedkontor fremover skal huse det såkaldte assistancecenter, hvor alle opkald om autohjælpsopgaver modtages og disponeres.

Autohjælp

Beredskaber om pilotprojekt: Et skridt i den rigtige retning

Pilotprojektet på Fyn, hvor nye metoder til hurtig oprydning efter færdselsuheld skal testes, er et skridt i den rigtige retning. Det mener interesseorganisationen Danske Beredskaber, som dog hellere havde set en permanent løsning, hvor landets brandstationer kunne bistå med oprydningen – og kunne få tilført det nødvendige materiel.  

Autohjælp

Pænt overskud hos Samsø Redningskorps

Det privatejede Samsø Redningskorps – der udfører ambulancekørsel, brandslukning, autohjælp og andre redningsopgaver på Samsø – har haft et godt år, hvor overskuddet er steget til 1,3 mio. kr. I årets løb er der indgået en ny brandslukningskontrakt med Samsø Kommune og ændret på vagtcentralstrukturen.

Fra arkivet – Politi

Brandvæsen

Staten vandt sag om SINE-udbud

Staten skal ikke betale erstatning til den sønderjyske Hans Damm-koncern, selv om en lov medførte, at Hans Damm ikke som forventet kunne få kommuner og regioner som kunder på koncernens TETRA-netværk. Det har Højesteret nu slået fast, og dermed er der faldet endelig dom i to af de tre sager, som er anlagt om SINE-udbuddet.

Brandvæsen

Nu er der SINE-dækning på Storebæltsforbindelsen

Som et af de sidste steder i landet er der nu også på Storebæltsforbindelsen etableret SINE-dækning. Det er sket ved hjælp af en særlig løsning, som har kostet 16 mio. kr. og tager højde for, at Storebæltsforbindelsen er et helt unikt område, hvor der skal tages specielle hensyn til såvel dækning som kapacitet – blandt andet skal et stort antal brand- og redningsfolk fra Sjælland og Fyn kunne kommunikere sammen.

Jobannonce
Sponsorer
Facebook