Politi

Politibetjent skal seks måneder i fængsel for falske forklaringer

En politibetjent er i Østre Landsret blevet idømt fængsel i seks måneder for i tre tilfælde at have afgivet urigtige oplysninger i politirapporter samt for i tre tilfælde som vidne i retten at have forklaret i strid med sandheden for at få uskyldige dømt for strafbare forhold. Politibetjenten blev endvidere dømt for misbrug af sin stilling.

Brandvæsen

Hovedstadens Beredskab styrker terrorberedskabet

Ved en terrorhændelse med mange tilskadekomne vil beredskabets fokus være på at redde flest mulige ved hjælp af nødbehandling af livstruende skader. Det er baggrunden for, at Hovedstadens Beredskab har investeret i nyt udstyr og uddannelse af mandskab. Af hensyn til mandskabets sikkerhed er brandvæsenets specialtjeneste endvidere blevet udrustet med særligt udstyr, herunder skudsikre veste og hjelme.

Google Maps
Autohjælp

Redning Danmark i Horsens går konkurs

En fjerde af Redning Danmarks stationer er gået konkurs. Denne gang er det stationen i Horsens, som har kastet håndklædet i ringen. Selskabet bag stationen fik sidste år et underskud på over 2 mio. kr., og nu er stationen taget under konkursbehandling af Skifteretten i Horsens. En af Redning Danmarks største stationer vil dog oprette en ny afdeling i Horsens.

Brandvæsen

Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger er klar

Brandsikkerheden i flere plejeinstitutioner lever ikke op til bygningsreglementets krav og beredskabslovgivningens driftsmæssige brandsikkerhedskrav. Det viser en ny undersøgelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Undersøgelsen viser, at der især er problemer med overholdelse af kravet om sprinkling i plejeinstitutioner i fleretages bygninger.

 • Brandvæsen

  Trods utilfredshed blandt brandfolkene har Østjyllands Brandvæsens bestyrelse tillid til brandvæsenets nuværende chefgruppe – og de nuværende chefer vil også fremover være en del af organisationen. Sådan lyder budskabet fra bestyrelsesformand Bünyamin Simsek. Samtidig bebuder bestyrelsen nye besparelser, men dog også øget tilskud fra ejerkommunerne.

 • Præhospital

  Det samlede beredskab ydede en særdeles tilfredsstillende indsats under den alvorlige togulykke på Storebæltsbroen den 2. januar 2019. Det konkluderer beredskabet på baggrund af en intern evaluering. Der var dog en del læringspunkter, men ifølge evalueringen havde de ikke betydning for opgaveløsning – og de skal mere ses som justeringer og tilretninger.

 • Brandvæsen

  Det var en fejl hos Rigspolitiet, som fredag aften førte til, at varslingssirenerne blev aktiveret i en række jyske byer. I Viborg skulle sirenerne aktiveres for at advare befolkningen om giftig røg fra en større industribrand, men af endnu ukendte årsager blev alt for mange sirener aktiveret. Rigspolitiet vil nu udarbejde en redegørelse.

 • Præhospital

  Nedetiden hos Ambulance Syd udvikler sig meget positivt – og nærmer sig efterhånden niveauet hos konkurrenten Responce. Nedetiden er den tid, hvor det aftalte antal ambulancer ikke kan bemandes, og fra 2017 til 2018 har Ambulance Syd i runde tal halveret nedetiden. Især i Sønderjylland har der været et markant fald, mens der stadig er problemer på Fyn.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Hvordan evakueres 100 fulde unge?

Hvordan ser det ud, når fulde mennesker skal evakueres i en brand? Det kunne man opleve fredag, da Danmarks Tekniske Universitet gennemførte verdens første storstilede evakueringsforsøg i forhold til brand og alkohol. Normalt er brandsikring nemlig baseret på, at de personer, der evakueres, er normalt mobile – og ikke f.eks. berusede.

Google Streetview
Brandvæsen

Allerød Kommune overvejer kommunal brandslukning

Den seneste tid har Falck tabt brandslukningskontrakter i flere kommuner, og Allerød Kommune kan være den næste i rækken. I hvert fald har politikerne i den nordsjællandske kommune besluttet, at de vil undersøge, om der kan spares penge ved at hjemtage brandslukningen, enten gennem oprettelsen af et kommunalt brandvæsen eller gennem samarbejde med andre kommuner.

Brandvæsen

Først afklaring om Østsjællands Beredskabs fremtid om et par uger

Først den 21. marts 2018 bliver det afklaret, om alle Østsjællands Beredskabs ejerkommuner kan godkende den risikobaserede dimensionering – og dermed kan fortsætte i det fælleskommunale beredskab. Interessen samler sig især om Køge Kommunes beslutning, og et nej derfra kan medføre, at Stevns Kommune tvinges til også at forlade beredskabet.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Førstehjælp sikrer patienters hurtige tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Når vidner til et hjertestop træder til med livreddende førstehjælp, øger det ikke alene sandsynligheden for, at personen overlever. Chancen for at vende tilbage på arbejdsmarkedet er 40 pct. højere for overlevere, der modtager livreddende førstehjælp af vidner, sammenlignet med personer der ikke får hjælp, inden ambulancen når frem.

Brandvæsen

Brandvæsenerne skal stå for frigørelsesopgaver

Mange års debat om placeringen af ansvaret for frigørelsesopgaver ser ud til at være slut. Forsvarsministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet er blevet enige om en fælles anbefaling om, at ansvaret fra 1. januar 2008 placeres hos landets brandvæsener. I forvejen råder brandvæsenerne i 82% af de nye storkommuner over frigørelsesværktøj, men fremover vil alle kommuner blive forpligtede til at have et beredskab til frigørelsesopgaver.

Brandvæsen

Vestfyn har nu fuld SINE-dækning

Ujævnt terræn og store træer. Det er nogle af de ting, der kan medføre udfald i SINE-dækningen. I området omkring Nørre Aaby på Vestfyn har man siden opstarten af SINE registeret dårlig dækning, men efter et samarbejde mellem Middelfart Brandvæsen og Center for Beredskabskommunikation er der nu implementeret en løsning, som giver fuld dækning i området.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Højsæson for punkteringer

Efteråret med dets regn og rusk er skyld i mange punkteringer. Småsten og skidt skyller ud på vejene, og samtidig er sommerdækkene måske ved at være slidte. Det kan være en uheldig kombination, idet tyngdekraften gør, at stenene ender med den brede side ned og spidsen i vejret. Og det giver travlhed hos SOS Dansk Autohjælp.

Autohjælp

Dansk Autohjælp fik stor nedgang i assistanceomsætningen i 2015

Dansk Autohjælp havde et svært år i 2015, hvor selskabets assistanceomsætning faldt med næsten 8 pct. Samtidig steg omkostningerne kraftigt, blandt andet på grund af øgede udgifter til markedsføring, og samlet set førte det til, at overskuddet faldt med 5 mio. kr. Dansk Autohjælp forventer, at såvel aktivitetsniveau som overskud vil falde igen i 2016.

Fra arkivet – Politi

Brandvæsen

Politiet vil styrke kritiseret brandefterforskning

Den seneste tid har politiets brandefterforskning været hårdt kritiseret, men nu skal en række nye initiativer styrke Rigspolitiets brandtekniske efterforskning. Politiet understreger dog, at forandringerne sker på baggrund af analyser af en række forskellige arbejdsområder, som Rigspolitiet gennemførte sidste år.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Politiets 112-operatører på efteruddannelse

I løbet af 2014 skal operatørerne på politiets alarmcentraler i Slagelse og Aarhus på efteruddannelse. Det skal de, fordi de skal være fuldstændig opdateret med den nyeste viden om 112-systemerne. Operatørerne er første led i alarmeringskæden, og deres viden om systemerne er altafgørende for den videre håndtering af en ulykke.

Brandvæsen

Staten frifundet i endnu en SINE-retssag

Østre Landsret har fredag frifundet Moderniseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i den tredje store retssag om kommunikationsnetværket SINE. I den seneste sag var det den europæiske EADS-koncern, der havde krævet erstatning efter det store udbud af det landsdækkende radionet for beredskabsmyndighederne.

Jobannonce
Sponsorer


Facebook