Præhospital

Randers får to ambulancestationer

Fra december 2021 hjemtager Region Midtjylland ambulancekørslen i Randers-området, og i den forbindelse er der udsigt til, at Randers får en ekstra ambulancestation. Byens fire ambulancer skal således fordeles ligeligt mellem en station i den nordøstlige del af Randers og en ny station i den sydlige del.

Præhospital

Region Hovedstadens ambulancekørsel er – måske – sendt i udbud

Onsdag informerede embedsmændene i Region Hovedstaden regionspolitikerne om, at ambulancekørslen samme dag var blevet sendt i udbud. Torsdag er udbuddet imidlertid endnu ikke igangsat. Ifølge de foreløbige oplysninger går regionen dog efter at prækvalificere op til fem operatører, og udbuddet skal afgøres i august/september 2021. Regionen afgiver kontrolbud.

Politi

Ung mand tiltalt for at skyde fyrværkeri mod politiet

Siden årsskiftet har en 17-årig mand siddet varetægtsfængslet for at have skudt fyrværkeri mod tre politifolk. Nu har anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi så besluttet at rejse tiltale mod ham. Han bliver dermed en af de første, som bliver tiltalt for overtrædelse af den nye straffelovsparagraf, som blev indført for at imødegå fyrværkeri-angreb på især brandfolk og politifolk.

Præhospital

Falck skal ikke længere levere gratis COVID-19-tests

De seneste måneder har Falck leveret gratis COVID-19-tests fra et stort antal testcentre i hele landet. Men fra næste måned er det slut. Efter et udbud har regionerne valgt at indgå kontrakt med SOS International om hurtigtests i Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Hovedstaden og Region Sjælland, mens Carelink får kontrakten i Region Syddanmark.

 • Præhospital
  Under corona-krisen har der været fokus på den indsats, som læger og sygeplejersker yder. Men i et længere indlæg retter statsminister Mette Frederiksen nu en tak til blandt andet det præhospitale personale. Statsministeren understreger, at der ud over lægerne og sygeplejerskerne er en lang kæde af medarbejdere, som også fortjener at blive nævnt.
 • Præhospital
  Fra 1. februar 2021 opgraderes det præhospitale beredskab i Thisted med en døgnbemandet akutlægebil. Det sker, efter at regionspolitikerne i Region Nordjylland I forbindelse med budgetaftalen for 2021 blev enige om at afsætte penge til akutlægebilen. Når akutlægebilen er i drift, vil Region Nordjylland i alt have tre akutlægebiler, der har base i Aalborg, Hjørring og Thisted.
 • Autohjælp
  I Vejdirektoratets og Rigspolitiets igangværende udbud af beredskabsydelser bliver der stillet med skærpede krav til nye afmærkningsvogne, der bedre skal beskytte vejarbejdere og redningspersonale mod at blive påkørt, når de håndterer akutte hændelser på vejene. I alt skal der investeres i op til 50-60 såkaldte TMA-systemer.
 • Brandvæsen
  Selv om den største ejerkommune – Vejle – fra årsskiftet forlader TrekantBrand, så betyder det ikke, at det er slut med det fælleskommunale brandvæsen. Efter et møde melder borgmestrene fra de fem tilbageværende ejerkommuner således ud, at de er enige om at videreføre TrekantBrand. Beredskabsdirektør Jarl Vagn Hansen har samtidig givet tilsagn om at blive.
 • Politi
  En 30-årig kvinde fra Bagsværd skal nu i fængsel og afsone 20 dage for en række grove overtrædelser af færdselsloven, hvilket hun livestreamede på Facebook. Hun filmede, mens hun kørte over for rødt lys, hun kørte langt over den tilladte hastighed, og hun fortsatte videre efter at have påkørt to parkerede biler.
 • Brandvæsen
  Den 1. januar 2023 forventer Østjyllands Brandvæsen at kunne tage en ny station Aarhus Syd i brug. Stationen bliver på 2.100 m2, og udover faciliteter til det døgndækkende 1-minutsberedskab får stationen også værkstedsfaciliteter. Efter en udbudskonkurrence har Østjyllands Brandvæsen valgt totalrådgiverteamet til byggeriet, der dermed går ind i realiseringsfasen.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Stor interesse for at deltage i nyt beredskab

Op til sommerferien havde Sydvestjysk Brandvæsen inviteret fastboende og gæster på Mandø til et orienteringsmøde, hvor øens styrkede beredskab blev præsenteret og demonstreret. Som supplement til de lokale brandfolk vil man gerne have de gæster, der ofte er på øen, til at kunne træde til med en hjælpende hånd, og godt 30 interesserede var mødt frem til orienteringsmødet.

Brandvæsen

Falck vandt sag om udbud af brandslukning på Djursland

I 2009 sendte de to kommuner på Djursland deres brandslukning i et fælles udbud, og efter en sammenligning mellem et kontrolbud fra kommunernes eget brandvæsen og et tilbud fra Falck besluttede kommunerne, at brandslukningen fremover skulle være kommunal. Årsagen var, at de tørre tal viste, at Falck i begge de områder, som udbuddet omfattede, var langt dyrere end det kommunale brandvæsen. Men der var væsentlige fejl i kontrolbuddet, har Klagenævnet for Udbud netop afgjort. Alt i alt konkluderer klagenævnet, at kommunerne ikke overholdt udbudslovgivningen, og derfor står de nu til at skulle betale erstatning til Falck.

Brandvæsen

Forsvarsministeren skal i samråd om beredskabet

Venstre kalder nu forsvarsminister Nicolai Wammen (S) i samråd i Folketingets Kommunaludvalg om det kommunale beredskab og beredskabskoordination. Det sker på baggrund af den meget omtalte lastbilsbrand på Lillebæltsbroen i juli. Her kritiserede Beredskabsstyrelsen efterfølgende Fredericia og Middelfart kommuner for mangelfulde mødeplaner for beredskabet, og det er netop møde- og alarmeringsplanerne, som samrådet især skal handle om. Men ministeren skal også redegøre for, hvilke planer regeringen har for det statslige og kommunale beredskab i den kommende finanslov for 2014.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Beredskabschef afviser kritik af akutlægebil

Ambulancefolkene i København har i skarpe vendinger kritiseret Region Hovedstadens valg af Roskilde Brandvæsen som ny operatør af regionens nyeste akutlægebil. Ifølge de københavnske ambulancefolk vil Roskildes ambulancefolk mangle lokalkendskab og kendskab til optagekriterierne, ligesom deres uddannelse er kortere end deres københavnske kollegaers. Men Roskildes beredskabschef afvise kritikken. Han mener, at ambulancefolkenes uddannelse allerede indeholder mange af de ting, som indgår i den københavnske lægeassistent-uddannelse, og han påpeger, at det er lægen, som bestemmer, hvilket sygehus patienten skal køres til.

Præhospital

Region vil investere millioner i mobil behandlingsplads til terrorberedskabet

Region Hovedstadens sundhedsberedskab har i dag ikke det udstyr, som er nødvendigt, hvis København rammes af et alvorligt terrorangreb som f.eks. de angreb, som Europa har set det seneste år. Derfor skal sundhedsberedskabet nu opgraderes, så man kan håndtere kritiske situationer med mange tilskadekomne. Konkret vil regionen bruge 6,4 mio. kr. på en mobil behandlingsplads.

Præhospital

Sparekrav lukker akutlægebil i 72 døgn

Forsvarets Sundhedstjeneste skal spare, og det går nu ud over Forsvarets akutlægebil i Oksbøl, som siden 1998 er indgået i Region Syddanmarks beredskab i Blåbjerg-Blåvandshuk-området. Lægebilen rykker ud til alarmer udenfor Oksbøl-lejrens område, men for at spare 310.000 kr. lukkes lægebilen i år i 72 døgn, og den første lukkeperiode startede ved månedsskiftet.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Redningskorps Danmark taber endnu en sag i klagenævn

For tredje gang har Redningskorps Danmark tabt en sag i Klagenævnet for Udbud. I den seneste sag havde Redningskorps Danmark klaget over Ikast-Brande Kommunes udbud af brandslukningen, der var den første brandslukningskontrakt, som redningskorpset bød på. Falck vandt udbuddet, men Redningskorps Danmark klagede over, at Ikast-Brande Kommune havde accepteret Falcks tilbud, selv om det ifølge klagen var afleveret det forkerte sted, havde inddraget optioner i strid med udbudsmaterialet og ikke var det økonomisk mest fordelagtige. Men Klagenævnet gav ikke Redningskorps Danmark medhold i et eneste af klagepunkterne.

Autohjælp

Brandvæsener vil overtage oprydning efter trafikuheld

Når der er sket et trafikuheld, bliver det lokale brandvæsen som regel tilkaldt, men når det akutte redningsarbejde er afsluttet, er brandvæsenets opgave også slut. Opgaven med at rydde op efter trafikuheldet skal dermed typisk varetages af Falck, Dansk Autohjælp eller Viking. Men brandvæsenerne ønsker nu at overtage oprydningsopgaven.

Autohjælp

Endnu en station forlader Dansk Autohjælp

Ved årsskiftet mistede SOS Dansk Autohjælp endnu en station, da stationen i Tappernøje forlod autohjælpskoncernen. Ifølge stationsejer Jes Varming er baggrunden en utilfredshed med, at SOS Dansk Autohjælp ”er hoppet med på discountbølgen” og at der er opstået store problemer med at stå inde for kvaliteten.

Fra arkivet – Politi

Politi

Døve kan nu sende sms til alarmcentralen

Hvis man er døv eller ikke kan tale, kan det være svært at tilkalde hjælp, når man ringer 112 til alarmcentralen. Men nu kan døve, høre- og talehæmmede sende en sms direkte til alarmcentralen, hvis de har brug for akut hjælp. Det er Rigspolitiet og blandt andre Danske Døves Landsforbund og Høreforeningen, som har indledt et samarbejde, hvor medlemmerne og andre døve kan få udleveret et hemmeligt nummer, som de kan sms’e til i tilfælde af en nødsituation. Det er ifølge Rigspolitiet nødvendigt at holde nummeret hemmeligt for at forhindre eventuelle falske alarmer.

Brandvæsen

Gør klar til nyt udbud af SINE-driften

Statens kontrakt om drift af beredskabernes fælles radionet, SINE, løber frem til 2020 med mulighed for et års forlængelse. Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation gennemførte derfor i 2016-2017 en teknisk dialog med markedsaktører om det kommende genudbud SINE, og forventningen er nu, at udbuddet kan igangsættes i 2018.

Foto: Rigspolitiet
Brandvæsen

Brandmand anholdt på vej til brand

En brandmand fra Falck i Nakskov blev i sidste måned anholdt af politiet, mens han var på vej til udrykning, fortæller Lolland Falsters Folketidende. Anholdelsen fandt sted på Falck-stationen umiddelbart efter, at brandmanden var ankommet – tilkaldt af en brandalarm fra Volshave.

Jobannonce
Sponsorer
Facebook