Præhospital

Hjerteløber-ordningen er nu gået i luften i Region Nordjylland

De 4.500 nordjyder, der allerede har tilmeldt sig Hjerteløber-ordningen, samt øvrige tilmeldte, som opholder sig i Nordjylland, kan nu blive tilkaldt, hvis der er hjertestop i nærheden. Hjerteløber-ordningen er nemlig gået i luften i Region Nordjylland. De 1.500 frivillige i regionens eksisterende ordninger, SMS-hjertestop og 112-akuthjælpere, fortsætter ændret.

Præhospital

Region Hovedstaden har nu 50 ambulancereddere og 24 køretøjer

Region Hovedstadens Akutberedskab har gennem årene opbygget en præhospital organisation i eget regi, og en status fra regionen viser, at akutberedskabet nu råder over 24 køretøjer af forskellig type, ligesom der er ansat 50 paramedinere og ambulancebehandlere. Til foråret skal der ansættes yderligere 11 ambulancereddere.

Præhospital

Fodgænger ramt af ambulance – alvorligt kvæstet

En kvindelig fodgænger blev tidligt mandag morgen ramt af en ambulance, som var på vej retur til stationen efter en opgave. Ulykken skete ved Hjørringvej lidt uden for Hjørring kl. 05.27, og ifølge de foreløbige meldinger er den kvindelige fodgænger blevet alvorligt kvæstet. Hun er blevet bragt til traumecenteret i Aalborg.

Google Maps
Brandvæsen

Brand & Redning Sønderjylland er på udkig efter mulige konkurrenter til Falck

I dag står Falck for driften af fire af Brand & Redning Sønderjyllands brandstationer, men kontrakten udløber snart. Derfor vil det fælleskommunale beredskab gerne indgå en ny seks-årig kontrakt om driften. Imidlertid vurderer beredskabet, at det kun er Falck, som kan løfte kontrakten til en værdi af i alt 66 mio. kr. Beredskabet efterlyser dog eventuelle konkurrenter.

 • Google Streetview
  Brandvæsen

  Når Gribskov Kommune ved udgangen af 2020 udtræder af Frederiksborg Brand og Redning, så skal et nyt brandberedskab stå klar til at tage over. Og kommunen har valgt en model, hvor det operative beredskab sendes i udbud, men således at kommunen selv giver et kontrolbud. Vagtcentralen ønsker kommunen at lade Hovedstadens Beredskab drive.

 • Brandvæsen

  I forbindelse med forsvarsforliget 2018-23 vedtog parterne bag aftalen, at Beredskabsstyrelsen skal uddanne flere værnepligtige. I denne uge tjekkede de første af nye, større hold værnepligtige ind på Beredskabsstyrelsens beredskabscentre i Herning og Næstved. En typisk deling værnepligtige går i første omgang fra at være på 23-24 mænd og kvinder til 30.

 • Brandvæsen

  Selv om politiet ikke har haft det store held med at pågribe de gerningsmænd, som i nytårsdøgnet angreb brandfolk med fyrværkeri, så bebuder justitsminister Nick Hækkerup nu, at området – herunder strafniveauet i sagerne – skal undersøges. Ministeren understreger, at brandfolkene har krav på, at samfundet beskytter dem i videst muligt omfang, når de udfører deres arbejde.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Organisationer: Lyt til os om beredskabets fremtid – vi kender virkeligheden

Inden for et års tid vil et oplæg til en helt ny struktur for beredskabet formentlig være klar, og der er lagt op til omfattende omstruktureringer og besparelser. Nu har Det Offentlige Beredskabs Landsforbund sammen med Teknisk Landsforbund og Ingeniørforeningen i Danmark taget initiativ til et projekt, som skal styrke samarbejde og dialog om fremtidens beredskab. De tre organisationer er overenskomstparter for chefer og ledere i de kommunale beredskaber, og de opfordrer KL til at være med i projektet.

Præhospital

Stort underskud i Responces sidste regnskab

Responce slutter tiden som selvstændigt selskab med et stort underskud. Responce, der for kort tid siden blev overtaget af Falck, tabte 2 mio. kr. på driften i 2014, og det satte egenkapitalen under pres. Samtidig blev selskabets kortfristede gæld fordoblet, hvilket tilsyneladende især skyldes leasing af ambulancer.

Præhospital

Ny præhospital forskningsleder

Den 1. marts 2019 tiltrådte Ulla Væggemose som ny forskningsleder i Præhospitalet i Region Midtjylland. Med sig bringer hun stærke erfaringer med at lede forskere og skabe viden, der kan understøtte kloge sundhedspolitiske valg. stå i spidsen for den præhospitale forskning i tæt samarbejde med professor i præhospital og akutmedicin, Hans Kirkegaard.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Gennembrud for paramedicinere i Region Sjælland

Efter en langsom start ser brugen af paramedicinere nu ud til for alvor at få et gennembrud. Som led i den nye sygehusplan for Region Sjælland, som blev vedtaget onsdag, skal regionens yderområder dækkes af akutbiler bemandet med paramedicinere. Udover en opkvalificering af redderne på de eksisterende akutbiler skal der oprettes nye akutbiler i Kalundborg og Nakskov, som dog skal bemandes med sygeplejersker indtil der er uddannet tilstrækkeligt mange paramedicinere.

Brandvæsen

Der er for få røgalarmer i almennyttigt byggeri

Cirka 90 procent af boligselskabet Domeas 35.000 boliger har røgalarm, og det er flot, når man ser på antallet af røgalarmer i alle landets almennyttige boliger. For at Danmarks 550.000 boliger er de 200.000 uden røgalarm. Tallene kom frem, da BrandBevægelsen holdt temadag med emnet ”Brandsikkerheden i almene boliger” i bebyggelsen Gadehavegård i Høje Taastrup.

Præhospital

Viborg Amts ambulanceudgifter stiger med 12 mio. kr.

En kraftig stigning i antallet af ambulanceudrykninger og liggende sygetransporter fører formentlig til, at Viborg Amt i år skal betale godt 12 mio. kr. ekstra til Falck. Det er især den varme sommer, som har givet problemer – her blev mange ældre nemlig indlagt på amtets sygehuse. Men samtidig køres der flere kilometer pr. udrykning, og det fører til et forøget tidsforbrug og dermed øgede omkostninger.

Fra arkivet – Autohjælp

Præhospital

Tre måneders fængsel og udvisning for vold mod ambulanceredder

Det kom til at koste en 26-årig litauer en dom på tre måneders fængsel samt en udvisning fra Danmark med indrejseforbud, at han i september overfaldt en ambulanceredder i Vorbasse. Redderen blev sparket i hovedet to gange og slået i hovedet med en knytnæve. Retten anså det for en skærpende omstændighed, at det var en redder, som blev overfaldet.

Præhospital

Overdødelighed ved anfald af åndenød: Skal diagnosticeres i ambulancen

Borgere, der ringer 112 for at få hjælp ved åndenød, har en væsentlig højere dødelighed end andre, der har brug for ambulancen. Det viser ny forskning, som understreger, at der er brug for bedre hjælp til disse patienter. ”Vi skal blandt andet finde ud af, hvordan vi kan blive bedre til at diagnosticere allerede i ambulancen”, fortæller lægen bag undersøgelsen.

Brandvæsen

Brugte indsatsledervogn under kommunal valgkamp

En indsatsleder fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning brugte under sidste års kommunale valgkamp beredskabets indsatsledervogn, da han uddelte valgmateriale. Det har fået beredskabet til at indskærpe, at indsatsledervognene ikke må anvendes i forbindelse med politisk agitation. Men indsatslederne må fortsat godt bruge tjenestevognene ”i det omfang, det er nødvendigt for at leve sit liv”.

Fra arkivet – Politi

Præhospital

Tre nye ambulancer er udstyret med ny teknologi

Hovedstadens Beredskab har sat tre nye ambulancer i drift på stationen i Hvidovre. De tre ambulancer er udstyret med ny teknologi, der skal forbedre sikkerheden under kørslen og aflaste mandskabet. Under kørslen har chaufføren således hjælp af eksempelvis afstandsregulering, aktiv bremseassistent samt bak-kamera med retningsangivelse og 360-graders kamera.

Præhospital

29 klager og 14 patientskader i hovedstadens præhospitale beredskab

Det præhospitale beredskab i Region Hovedstaden fik i 2010 i alt 20 serviceklager, mens der i ni tilfælde blev indgivet sundhedsfaglige klager, der blev behandlet i Patientklagenævnet. I 14 tilfælde fik patienterne skader, som gav anledning til en sag hos Patientforsikringen. Det viser en opgørelse over klager og erstatningssager i Region Hovedstaden.

Brandvæsen

Nu varsler app’en Mobilvarsling også om forhøjet vandstand

Siden 2016 har det med app’en Mobilvarsling været muligt at modtage advarsler med alarmlyd på mobilen, når der er fare på færde. Tirsdag kom app’en i en ny version med en række forbedringer. Blandt ændringerne er advarsler om alvorligt forhøjet vandstand samt mere nøjagtig information om store trafikforstyrrelser på vejene.

Jobannonce


Sponsorer
Facebook