Brandvæsen

Vil opgive plan om sammenlægning af brandstationer

Brandstationerne i Kirke Hyllinge og Skibby vil ikke blive lagt sammen til en ny station, og der vil heller ikke blive tale om, at en af de to stationer overtager den andens dækningsområde. Det er i hvert fald indstillingen fra Vestsjællands Brandvæsen efter en analyse, der har vist, at der godt nok kan opnås besparelser, men at det vil blive på bekostning af serviceniveauet.

Præhospital

Stadig store problemer med at få syddanske akutlægebiler afsted til tiden

Ambulance Syd overholder fortsat ikke Region Syddanmarks målsætning om, at maksimalt 4 pct. af de præhospitale udrykninger må afgå for sent. Ambulancerne afgår godt nok til tiden, men gennemsnittet trækkes kraftigt ned af akutlægebilerne, der rykker for sent ud i godt 18 pct. af tilfældene. Værst ser det ud i Aabenraa, hvor akutlægebilen rykker for sent ud i 68 pct. af tilfældene.

  • Brandvæsen

    Det var en trist besked at få, at Karsten Andersen, tidligere formand for Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB), er død i en alder af kun 74 år. Karsten var formand for LFDB i mere end et kvart århundrede. Der var stor respekt om Karsten og hans virke i beredskabet. Det skriver folketingsmedlem Bjarne Laustsen i dette mindeord om Karsten Andersen.

  • Brandvæsen

    Efter inspiration fra udlandet har Beredskab Øst udviklet den første brandslukningscontainer til håndtering af brande i el-biler og batterier i Danmark – og i hele Norden. Indsættelsen af den nye skal ses i lyset af, at der forventes en stor stigning i salget af el-biler, således at el-bilerne i 2050 ventes at stå for en tredjedel af det samlede bilsalg i verden.

  • Brandvæsen

    Gennem 25 år var Karsten Andersen en markant og respekteret formand for Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk (LFDB). Han overlod i 2016 formandsposten til nye kræfter, og LFDB oplyser, at Karsten Andersen fredag døde efter meget kort tids sygdom. Karsten Andersen bisættes fra Nibe Kirke fredag den 13. september 2019 kl. 13.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Falck Safety Services er blevet solgt til kapitalfond

Falck har solgt forretningsområdet Falck Safety Services – der blandt andet omfatter brandskolen i Esbjerg – til kapitalfonden Polaris. Falck Safety Services har været hårdt ramt af krisen i olie- og gasindustrien, som har reduceret behovet for beredskabsuddannelse, og forretningsområdet har i længere tid været på Falcks salgsliste.

Brandvæsen

140.000 har hentet den nye 112-app

I løbet af de første små to uger efter lanceringen af den nye 112-app har ca. 140.000 danskere hentet app’en til deres smartphone, og siden lanceringen har app’en næsten konstant været at finde øverst på hitlisterne for apps. Alarmcentralerne fortæller desuden, at det nye hjælpeværktøj allerede har været i funktion flere gange og gjort en positiv forskel.

Brandvæsen

Beredskabsforlig på plads – uden SF og Enhedslisten

Det lykkedes ikke for forsvarsminister Søren Gade at få alle Folketingets partier med i det nye beredskabsforlig. Regeringen blev i sidste uge enig med Socialdemokraterne og Radikale om forliget, men samtidig fik forsvarsministeren til opgave at forsøge at få SF og Enhedslisten med i aftalen. Det var imidlertid ikke muligt at nå til enighed, så forliget om redningsberedskabet i de kommende fire år omfatter kun regeringen samt S og R.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Falck lukker station i Helsingør

Når Falcks to ambulancer i Helsingør sidst på året flytter ind på byens hospital, så lukker Falck samtidig sin nuværende station på Klostermosevej. Ambulancestationen på hospitalet vil dermed danne rammen om Falcks eneste tilbageværende aktiviteter i Helsingør, hvor de øvrige aktiviteter fremover vil blive udført fra de omliggende Falck-stationer.

Præhospital

Fyringer af ambulancefolk trukket tilbage

Københavns Brandvæsen har trukket en bebudet fyring af ambulancefolk tilbage. Det sker, fordi Region Hovedstaden har bedt brandvæsenet om at køre den liggende sygetransport for regionen frem til 1. februar næste år. Efter en udbudsrunde af den akutte ambulancekørsel i regionen stod Københavns Brandvæsen ellers til at skulle nedlægge hele sin ambulancetjeneste, og knap 170 ansatte blev varslet afskediget. Senere blev 60-65 arbejdspladser sikret, da det svenske firma Samariten måtte opgive at køre den del, man havde vundet ved udbuddet. I stedet bad regionen Københavns Brandvæsen om at løse denne opgave.

Brandvæsen

Gør klar til udbud af SINE-driften

Arbejdet med at afklare, hvem der fremover skal drive radionettet SINE, er i fuld gang, og i første omgang har Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation haft en teknisk dialog med virksomheder, der er interesserede i at byde på opgaven. Nu arbejdes der så videre med det omfattende udbudsmateriale, hvorefter planen er, at selve udbuddet kan indledes inden årets udgang.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Også store økonomiske problemer hos Dansk Autohjælp i Roskilde

Det er ikke kun Dansk Autohjælps station i Glostrup, som har store økonomiske problemer. Også selskabet bag stationen i Roskilde har tabt så mange penge, at selskabets revisor mener, at der er ”betydelig usikkerhed” om selskabets evne til at fortsætte driften. Dansk Autohjælp i Roskilde har måttet låne 100.000 kr. hos Dansk Autohjælps moderselskab.

Autohjælp

Falck-redder alvorligt kvæstet i ulykke – fem fik bøder for at filme

En Falck-redder blev tirsdag alvorligt – men ikke livstruende – kvæstet, da hans ladvogn blev påkørt på Køge Bugt Motorvejen. Ladvognen holdt i nødsporet, mens redderen var ved at assistere en varevogn, og her blev ladvognen ramt af en bil. Udover redderen måtte fire andre bringes til hospitalet, mens fem bilister fik bøder for at have filmet ulykkesstedet.

Autohjælp

Tre lokale Redning Danmark-stationer er gået konkurs

Siden Redning Danmark blev oprettet sidste år, er tre af de lokale stationer gået konkurs. Senest er det selskaberne bag Redning Danmarks stationer i Fredensborg og København, som har kastet håndklædet i ringen, men tidligere på året gik også stationen i Ringkøbing konkurs. Stationerne var tidligere en del af Dansk Autohjælp, men er nu især underleverandører for Falck.

Fra arkivet – Politi

Brandvæsen

Gør klar til nyt udbud af SINE-driften

Statens kontrakt om drift af beredskabernes fælles radionet, SINE, løber frem til 2020 med mulighed for et års forlængelse. Rigspolitiets Center for Beredskabskommunikation gennemførte derfor i 2016-2017 en teknisk dialog med markedsaktører om det kommende genudbud SINE, og forventningen er nu, at udbuddet kan igangsættes i 2018.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Ny leverandør skal drive politiets centrale it-systemer

Drift og vedligehold af politiets centrale it-systemer skal fremover varetages af IBM. Det er konklusionen efter, at opgaven har været i udbud. IBM overtager driften af systemerne fra DXC (tidligere CSC). IBM skal dermed drive kriminalregistret, politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS) og Centralregistret for motorkøretøjer.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Retarderet mand bag flere tusinde 112-opkald

En ældre, retarderet mand fra Esbjerg har i flere år ringet i tusindvis af gange til både alarmcentralen, Falck og lægevagten, og myndighederne kan intet stille op. Manden fejler ikke noget alvorligt, men alligevel prøver han stort set dagligt at få enten en ambulance eller en vagtlæge kaldt ud til sit hjem. “Han er en utrolig stor belastning for os. Hver gang han ringer 112, spærrer han for andre opkald, som måske er livsnødvendige”, siger vicepolitikommissær Peter H. Nissen fra Esbjerg Politi til DR Syd.

Jobannonce
Sponsorer
Facebook