Brandvæsen

Ny beredskabschef på Bornholm

Centerchefen for Natur, Miljø og Fritid i Bornholms Regionskommune, Louise Lyng Bojesen, bliver ny beredskabschef i kommunen. Hun overtager opgaven fra den hidtidige beredskabschef, Palle Kreutzberg Tourell, der fortsætter som chef for vej- og havneområdet. Samtidig tiltræder Klaus Rønne Jensen en nyoprettet stilling som viceberedskabschef.

Brandvæsen

Debat: Vi har mere brug for borgerinddragelse end beskyttelsesrum

Katastrofeforebyggelse er et demokratisk projekt, fordi intet samfund kan opretholde et fuldt professionaliseret beredskab til indsættelse ved katastrofer. Så der bør være fokus på at styrke beredskabets evne til at række mere ud til borgerne. Det er langt vigtigere end at etablere beskyttelsesrum, skriver Laurits Rauer Nielsen, der er lektor ved Katastrofe- og risikomanageruddannelsen, i dette debatindlæg.

Præhospital

Ønsker ny ambulancebehandleruddannelse i Hjørring

Der kommer på sigt til at mangle ambulancebehandlere i Region Nordjylland, og derfor vil SOSU Nord gerne udbyde en ny ambulancebehandleruddannelse i Hjørring. Region Nordjylland støtter op om initiativet. I dag uddannes der kun ambulancebehandlere i Esbjerg eller Hillerød, men SOSU Nord har tidligere haft opgaven og uddannet 1.200 behandlere frem til 2018.

Autohjælp

Rigspolitiet forbereder stort udbud af autohjælp til dansk politi

En af de store autohjælpskontrakter i Danmark er på vej i udbud. Det er Rigspolitiet, som er ved at forberede et udbud af diverse transportopgaver og autohjælp til dansk politis flere tusinde køretøjer. Kontrakten skal træde i kraft i november 2022, og Rigspolitiet forventer, at udbuddet iværksættes ultimo juni.

 • Præhospital
  Dansk Råd for Genoplivning arbejder for at forbedre erkendelse, behandling, overlevelse og livskvalitet efter pludseligt uventet hjertestop og stroke. I dag er rådet en græsrodsorganisation, der primært er finansieret af TrygFonden. Men rådet mener, at den konstruktion er bekymrende, så nu vil man i stedet have Folketingets opbakning til en forankring i offentligt regi.
 • Brandvæsen
  Hvert minut tæller ved drukneulykker, og derfor bliver Østjyllands Brandvæsens redningsbåd i Aarhus nu placeret på en fremskudt havnestation i form af en flydebro direkte ved havnefronten. Det vil give en stor tidsbesparelse, da båden vil kunne være i vandet inden for 8-10 minutter efter alarmering. I dag tager det typisk over 20 minutter. Samtidig har brandvæsenet fået en ny båd.
 • Præhospital
  Det er føreren af en ambulance, der er ansvarlig under kørsel, og derfor er det ham eller hende, der i sidste ende skal afgøre om det er nødvendigt at køre med udrykning. Regionernes AMK-vagtcentraler må således ikke pålægge redderne at køre udrykningskørsel som standard, f.eks. hvis der er travlt nytårsaften. Det slår FOA fast efter en dialog med Transportministeriet.
 • Google Maps
  Brandvæsen
  I forrige uge blev lederen af brandstation i Egtved anholdt, sigtet og varetægtsfængslet – mistænkt for en række påsatte brande. Efter det stærkt usædvanlige forløb har Falck iværksat et debriefingforløb for de lokale brandfolk, ligesom der nu er fokus på at få etableret ny ledelse på brandstationen, så der kan sikres en fortsat stabil drift.
 • Brandvæsen
  På mandag slår Falck Museet på Egeskov dørene op for en helt ny udstilling, som viser, hvordan både branchen og sundhedsområdet har udviklet sig igennem hundrede år. Den nye udstilling giver således et billede af Falcks og samfundets udvikling fra 1906, hvor den første redningsstation blev etableret i København, til i dag.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Organisationer: Uovervejede ændringer truer brandsikkerheden

Den nationale brandforebyggelsesstrategi, som en arbejdsgruppe under Beredskabsstyrelsen i øjeblikket arbejder på, vil komme til at lide af nogle alvorlige mangler. Det frygter Danske Beredskaber og SikkerhedsBranchen, som nu beder politikerne om at forholde sig til en række faktorer, som arbejdsgruppen ifølge de to organisationer helt overser.

Brandvæsen

Østsjællands Beredskab: Vi fortsætter uden Køge

Østsjællands Beredskab har modtaget en meddelelse fra Køge Byråd om, at Køge Kommune vil træde ud af Østsjællands Beredskab. Men selv om formanden for Østsjællands Beredskab, borgmester Pernille Beckmann, ærgrer sig over beslutningen, så understreger hun, at de syv tilbageværende kommuner vil fortsætte i det fælles beredskab.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Debat: Læger kritiserer Region Sjælland – ikke paramedicinere

Det optimale præhospitale beredskab fås ved, at paramediciner og akutlæge supplerer hinanden i akutbehandlingen. Det skriver formanden for Lægeforeningen Sjælland, Jette Nielsen, i dette debatindlæg, hvor hun understreger, at Lægeforeningens kritik af det sjællandske akutberedskab kun er rettet mod Region Sjælland, og at det derfor er useriøst, når lægerne beskyldes for at udsætte paramedicinerne for en hetz.

Præhospital

Ny opgave til Falck: Skal drive to nordjyske lægeklinikker

Region Nordjylland løser nu et akut problem med lægedækningen i Thy ved at indgå en to-årig aftale med Falck om etablering af to regionsklinikker. En ny regionsklinik i Hurup skal erstatte et praksiskompagniskab i Koldby, og en regionsklinik placeret i Thisted skal erstatte en praksis i Hanstholm. Tilsammen vil de to klinikker få 4.469 patienter tilknyttet. Regionsklinikkerne oprettes, fordi det ikke har været muligt for Praktiserende Lægers Organisation og Region Nordjylland at finde interesserede læger til at drive egen praksis i de to byer.

Præhospital

Samlet byråd tog førstehjælpskursus

Stort set alle medlemmer af byrådet i Frederikshavn Kommune mødte i sidste uge op til et fælles førstehjælpskursus, hvor de lærte at yde hjerte-lunge-redning. Førstehjælpskurset for politikerne var led i projektet ”Parat til hjertestart”, som er et samarbejde mellem Hjerteforeningen, TrygFonden, Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune. Målet er at øge chancerne for at overleve et hjertestop ved, at så mange som muligt af Frederikshavn Kommunes borgere bliver uddannet i førstehjælp.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Beredskabschefer om bulldozer-forslag: Vigtigt at rydde vejene hurtigt

Skal der fremover sættes bulldozere ind for at rydde vejene efter trafikuheld? Det mener organisationen Dansk Industri, som ikke ønsker, at bilisterne skal vente i køer, mens der tages stilling til, om f.eks. en lastbil vil blive skadet, hvis den bugseres væk fra vejen. Landets beredskabschefer understreger, at det er vigtigt at få afviklet skadestederne hurtigt.

Autohjælp

Dansk Autohjælps aktiviteter er nu samlet i ét selskab

Onsdag blev de fire centrale selskaber i Dansk Autohjælp-koncernen fusioneret, således at størstedelen af koncernens aktiviteter nu er samlet i ét selskab, Dansk Autohjælp A/S. Dermed er selskaberne Dansk Sygetransport, Dansk Alarm og Mobile Workforce ophørt som selvstændige selskaber og opløst, men deres navne bevares som binavne for Dansk Autohjælp.

Autohjælp

Hård konkurrence rammer Dansk Autohjælp

Konkurrencen på markedet for autohjælp er hård, og det rammer Dansk Autohjælp, som forventer, at aktiviteterne stiger kraftigt i år – men uden at det resulterer i et øget overskud. Selskabet havde et godt år i 2013, hvor overskuddet trods store udgifter til et navneskifte steg. Den nye ejer trækker hele overskuddet ud af Dansk Autohjælp.

Fra arkivet – Politi

Foto: Rigspolitiet
Politi

Minister: Angreb på redningsfolk er et angreb på fællesskabet

”Hvis man angriber redningsarbejdere, angriber man også det fællesskab, som de pågældende medarbejdere dagligt arbejder for at beskytte. Det er en alvorlig forbrydelse, som jeg selvfølgelig forventer, at politiet og anklagemyndigheden gør alt for at drage gerningsmændene til ansvar for”. Det slår den nye justitsminister, Nick Hækkerup, fast.

Brandvæsen

SINE-talegrupper giver problemer ved motorcykeleskorte af ambulancer

VM i cykling har illustreret, at der er problemer med at få ambulancer og eskorterende motorcyklers SINE-terminaler styret ind på samme talegruppe, så de kan kommunikere med hinanden. Men ellers har den store cykelbegivenhed vist, at der ikke er kapacitetsproblemer i SINE-nettet – og politiet kan endda kommunikere med den indsatte helikopter.

Brandvæsen

Vil bruge TV-masterne til at skabe konkurrence om fremtidens SINE-net

Det Motorola-ejede Dansk Beredskabskommunikation ser ud til at få konkurrence, når driften SINE-nettet i år skal i udbud. Det er svenske Teracom, som har meddelt, at de i samarbejde med Airbus vil byde på opgaven. Teracom driver i dag det danske netværk af TV-sendemaster, der forbindes af et 3.500 km. fiberoptisk netværk – og disse netværk vil Teracom bruge til SINE.

Jobannonce


Sponsorer


Facebook