Brandvæsen

Investerer 10 mio. kr. i renovering af brandstationen i Grenaa

Den nuværende brandstation i Grenaa er ikke tidssvarende. Derfor har kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune afsat 10 mio. kr. over de næste to år til renovering og ombygning af Grenaa brandstation. Kommunen understreger, at tidssvarende bygningsforhold er et helt centralt element for at fastholde, tiltrække og motivere deltidsbrandfolk og frivillige.

Præhospital

Vil have akutpulje til at betale for akutbiler og paramedicinerambulancer

Når en ny akutpulje bliver en realitet, så vil Region Midtjylland søge om penge til at etablere to paramedicinerbemandede akutbiler og bevare en ellers lukningstruet akutlægebil. Desuden ønsker regionen at få penge til at indføre paramedicinerbemanding af ambulancer i tre byer. Indtil der er afklaring om puljen, er regionen selv villig til at betale regningen.

Brandvæsen

Kontrakt på driften af sirenevarslingssystemet er i udbud

En 10-årig kontrakt på at vedligeholde det landsdækkende sirenevarslingssystem er sendt i udbud. Kontrakten har en anslået værdi på 53 mio. kr., og den omfatter blandt andet eftersyn og fejlretning på Danmarks 1.045 elektroniske varslingssirener. Sirenevarslingssystemet drives af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som også står for udbuddet.

Brandvæsen

Ny lærebog om håndtering af naturbrande i Danmark

De seneste år har budt på en stigende tendens i antallet af naturbrande i Danmark, og med et varmere og mere omskifteligt klima vil tendensen sandsynligvis fortsætte. Nu udgiver Beredskabsstyrelsen en lærebog om håndtering af naturbrande. Det er første gang, der udgives en lærebog på dansk med udgangspunkt i danske forhold.

 • Præhospital
  Sammenlignet med samme periode året før var ambulancerne hurtigere fremme i de fleste regioner i 3. kvartal 2023. Især i Region Syddanmark var der en positiv udvikling, men også Region Hovedstaden havde en mærkbart højere andel af hurtige ambulancer. Region Sjælland kunne på grund af et nyt it-system slet ikke opgøre responstiderne i kvartalet. 
 • Præhospital
  Ambulancernes udrykningstider – de såkaldte responstider – er et central servicemål i ambulancetjenesten, og derfor kræver lovgivningen da også, at regionerne skal opgøre og offentliggøre responstiderne, ligesom regionspolitikerne skal følge med i statistikken. Men i Region Sjælland betyder it-problemer, at det nu i et halvt år ikke har været muligt at opgøre, hvor lang tid der reelt går, inden ambulancerne er fremme hos patienterne.
 • Politi
  I maj 2023 var ambulanceredderne Kenneth Niebuhr Sejersbøl og Bruno Dante Martiri til møde med transportministeren om problemstillingen med brand- og redningsfolk, der sigtes, når der er sket et færdselsuheld under udrykningskørsel. Reddernes budskab var, at ulykker, hvor der kun sker materiel skade, bør behandles som en forsikringsskade – ikke som en straffesag. Men det budskab har ministeren tilsyneladende glemt, skriver redderne i dette debatindlæg.
 • Præhospital
  Det er en god idé at lade ambulanceredderne få adgang til sundhedsdata i det fælles medicinkort og CAVE-databasen om allergier. Det siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde. Men samtidig slår ministeren fast, at der ikke er afsat penge til de ændringer af systemerne, som vil være nødvendige. Ministeren vil dog gerne forhandle med Folketingets partier om finansiering.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Antallet af blinde ABA-alarmer faldt mærkbart under nedlukningen

Antallet af blinde ABA-alarmer er faldet fra 16.057 i 2019 til 14.530 i 2020, svarende til et fald på 10 pct. Over de seneste 10 år er der ellers sket en stigning i antallet af blinde alarmer fra ABA-anlæg, og vurderingen er da også, at faldet i 2020 skyldes den omfattende nedlukning af virksomheder og institutioner under corona-pandemien.

Google Maps
Brandvæsen

Slagelse: Beredskabet opgiver at pege på nye besparelser

Politikerne i Slagelse Kommune vil gerne fastholde det nuværende serviceniveau i beredskabet, samtidig med, at der gennemføres store besparelser. Men kommunens beredskab har nu opgivet at finde besparelser, der kan finansiere et uændret serviceniveau. Tværtimod har analyserne ført til en konklusion om, at serviceniveauet er for lavt i forhold til sammenlignelige kommuner.

Google Maps
Brandvæsen

Brandfolk advarer mod lukning af støttepunkter

Regeringens plan om at lukke de ni kommunale støttepunktsberedskaber vil føre til en kraftig svækkelse af det danske katastrofe- og terrorberedskab, og samtidig er det ulogisk, at regeringen lægger op til, at anvendelsen af frivillige i beredskabet skal styrkes, når man med lukningen af støttepunktsberedskaberne planlægger at fjerne en af de frivilliges vigtige opgaver. Det mener de frivillige beredskabsfolk ved det kommunale støttepunktsberedskab i Fredericia, som advarer mod konsekvenserne af regeringens plan.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

BIOS-sag koster Region Syddanmark 5 mio. kr. til advokater

Sagen om BIOS’ overtagelse af ambulancekørsel og sygetransport i Region Syddanmark har været dyr for regionen. Problemerne med BIOS’ manglende overholdelse af kontrakten har således medført behov for massiv juridisk rådgivning, og frem til november 2015 har regionen betalt 5 mio. kr. til Kammeradvokaten. Samtidig bekræfter regionen, at man overvejer et sagsanlæg mod BIOS.

Brandvæsen

Middelfart Brandvæsen og Falck forventer nært samarbejde i nyt bofællesskab

Tirsdag flytter Falcks ambulanceberedskab i Middelfart officielt ind på brandstationen i Middelfart, hvorefter Falck nedlægger sin egen station. Både Middelfart Kommune, brandvæsenet og Falck ser frem til den nye hverdag med ambulancetjeneste og brandvæsen under samme tag, og forventningen er, at det vil styrke det samarbejde, som i forvejen kendes fra skadestederne, og at man kan samarbejde i forbindelse med både øvelser og faglige drøftelser.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Autohjælpskøretøjer får fremover magnetskilte med Falck-logo

Fremover vil det være køretøjer fra Redning Danmark, der rykker ud, når Falcks kunder tilkalder assistance til busser, lastvogne og andre tunge køretøjer. I praksis sker det ved, at Redning Danmarks køretøjer får monteret et magnetskilt med Falcks logo, når turen går til Falck-kunder. De Falck-reddere, som i dag har mindst 50 pct. af deres vagter på sværvogne, virksomhedsoverdrages til Redning Danmark fra november.

Autohjælp

Viking skal stå for autohjælp til If-kunder i hele Europa

De seneste to år har Viking leveret autohjælp til de danske kunder i forsikringsselskabet If. Nu overtager Viking så også opgaven med at levere autohjælp til forsikringsselskabets privat- og erhvervskunder i udlandet. Ændringen er måske ikke så overraskende, for siden 2019 har Viking været ejet af If.

Autohjælp

SOS Dansk Autohjælp i Nordvestsjælland er i økonomiske vanskeligheder

SOS Dansk Autohjælp Nordvestsjælland, der har base i Tølløse og har 11 ansatte, er i økonomiske vanskeligheder. I et netop aflagt regnskab skriver selskabet selv, at der er ”en væsentlig usikkerhed om selskabets fortsatte drift”, og at en ny aftale er en forudsætning for, at selskabet ”har evnen til at fortsætte driften”. Ledelsen forventer dog, at aftalen falder på plads.

Fra arkivet – Politi

Foto: Rigspolitiet
Politi

Ny leverandør skal drive politiets centrale it-systemer

Drift og vedligehold af politiets centrale it-systemer skal fremover varetages af IBM. Det er konklusionen efter, at opgaven har været i udbud. IBM overtager driften af systemerne fra DXC (tidligere CSC). IBM skal dermed drive kriminalregistret, politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS) og Centralregistret for motorkøretøjer.

Brandvæsen

Staten vandt erstatningssag om 559 mio. kr. efter SINE-udbuddet

Det hollandske firma Nethleas får ikke erstatning fra staten efter udbuddet af SINE i 2006. Hollænderne havde ellers krævet 559 mio. kr. i erstatning, fordi staten efter deres mening havde overtrådt udbudsreglerne, da kontrakten på SINE blev tildelt det Motorola-ejede Dansk Beredskabskommunikation. Hele 44 vidner har været indkaldt i retssagen.

Jobannonce
Sponsorer


Facebook