Brandvæsen

24 brandgode juleråd

For de fleste mennesker er julemåneden den travleste periode i årets løb – og det gælder også for brandfolkene ved landets brandvæsener. I forhold til en gennemsnitsmåned har brandvæsenerne omkring en tredjedel flere udrykninger i december. De mange ekstra brandudrykninger skyldes først og fremmest uheld og uforsigtighed i forbindelse med levende lys. Men vi har samlet 24 brandgode juleråd, som kan sikre en god og brandsikker jul – uden ubehagelige ulykker.

Præhospital

Antallet af ambulancebehandlerelever er steget med 73 pct. på tre år

Fra 2019 til 2022 er antallet af ambulancebehandlerelever, der har indgået en uddannelsesaftale, steget med ikke mindre end 72,5 pct. Det viser Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Ifølge Danske Regioner udgør ambulancebehandlerelever i øjeblikket 24 pct. af den samlede arbejdsstyrke indenfor ambulancetjenesten, hvilket er rekord.

Præhospital

Region ruller måske – delvist – spareplaner for akutlægebiler tilbage

Region Midtjylland havde egentlig lagt op til, at fire akutlægebiler i regionen skulle spares væk. Men i den endelige aftale om spareplanen bliver den ene af akutlægebilerne – i Silkeborg – bevaret. Akutlægebilerne i Grenå og Ringkøbing bliver stadig nedlagt, men som noget nyt erstattes de af paramedicinerbiler. Der er dog et væsentligt forbehold i aftalen.

Google Maps
Brandvæsen

Debat: Frivilligt beredskab smides på porten ved flytning til ny brandstation

De seneste år har de frivillige i Koldings beredskab haft base på Falcks brandstation i Kolding. Men når brandstationen i 2025 flytter til nyopførte faciliteter, så har Kolding Kommune sparet pladsen til de frivillige væk. For de ca. 100 frivillige er det et stort problem, at de ikke bliver en del af brandstationen, skriver Marianne Kjær fra Beredskabsforbundet i dette debatindlæg.

 • Præhospital
  Weekenderne i december er erfaringsmæssigt meget travle for både alarmcentralen, ambulanceberedskabet og akutmodtagelserne. For at aflaste dem og være tæt på borgerne, stiller Region Hovedstadens Akutberedskab også i år en mobil behandlingsplads op ved Rådhuspladsen. Her kan borgerne komme ind fra gaden og blive behandlet.
 • Præhospital
  Liberal Alliance har fremsat et nyt beslutningsforslag i Folketinget, som skal give autoriserede ambulancebehandlere og paramedicinere adgang til sundhedsdata i form af Fælles Medicinkort og oplysninger om allergier (CAVE). Ifølge forslaget har en række andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet adgang til disse data, men det har ambulanceredderne ikke.
 • Præhospital
  Hvert år bruger regionerne ca. 3 mia. kr. på ambulancetjenesten. Men er kvaliteten og prisen i orden, og har de seneste års hjemtagninger været velbegrundede og haft brugbare mål for kvalitet og pris? Det er nogle af de ting, som Rigsrevisionen i den kommende tid skal undersøge, efter at de politisk udpegede statsrevisorer har anmodet Rigsrevisionen om at kigge nærmere på regionernes ambulancedrift.
 • Brandvæsen
  Normalt får offentligt ansatte tildelt Den Kongelige Fortjenstmedalje, når de har været ansat i 40 år. Det gælder dog ikke brandfolk, for her findes der særlige medaljer for henholdsvis 25 år, 40 år og 50 års tjeneste. Og man kan ikke få to medalger for den samme indsats. Det slår Kongehuset fast, efter at tidligere beredskabschef Ole Borch har rejst spørgsmålet.
 • Præhospital
  Danske og norske læger har fået publiceret en artikel om skyderiet i Field’s i 2022 i det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. I artiklen beskriver forfatterne en række læringspunkter, herunder at mangel på ambulancer kane skabe behov for at improvisere ved f.eks. at benytte køretøjer fra politiet eller civile køretøjer.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Nytår med mange småbrande og enkelte storbrande

Overgangen til 2014 blev præget af ganske mange småbrande over hele landet samt enkelte storbrande – herunder en stor tagbrand i Nyhavn, der satte 35 brandfolk i arbejde. Der er endnu ikke landsdækkende udrykningstal, men Falck har haft 153 brandudrykninger.

Brandvæsen

Stort underslæb i Beredskabsforbundets Holbæk-kreds

Et seks-cifret beløb, altså mindst 100.000 kroner, er uretmæssigt forsvundet fra kassen i Beredskabsforbundets Holbæk-kreds. Det er tilsyneladende kassereren, der har overført beløbet til sin private konto, og dermed vil der formentlig være tale om underslæb.

Brandvæsen

Ny Kalundborg vil videreføre Falck-aftale

Fra 1. januar bliver Falck i Ruds Vedbys slukningsområde delt mellem to nye storkommuner, Kalundborg og Sorø, og mens Ny Sorø Kommune har besluttet at opsige kontrakten med Falck pr. 31. december 2007, så har politikerne i Kalundborg indtil videre valgt at gå imod forvaltningens indstilling om at opsige Falck-aftalen. I stedet vil politikerne tage stilling til hele beredskabsområdet i forbindelse med budgetlægningen for 2008.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

To regionspolitikere vil stemme nej til udbudsresultat

Et socialdemokratisk og et konservativt medlem af regionsrådet i Region Sjælland melder nu ud, at de vil stemme nej til at overlade ambulancekørselen i størstedelen af regionen til Samariten, hvis de ikke får svar på en række kritiske spørgsmål. Det ser dog fortsat ud til, at der er et solidt flertal for at følge indstillingen fra regionens forretningsudvalg, og blandt flere politikere er Falcks ledelse blevet grundig upopulær på grund af Falcks kommentarer til det ellers fortrolige udbudsforløb.

Præhospital

Region Sjælland ansætter sin første ambulancechef

Region Sjællands Præhospitale Center har ansat regionens første ambulancechef. Den nye chef, Karina Jensen, kommer fra en stilling som sundhedsfaglig chef i Region Sjællands sundhedsstrategiske planlægningsenhed, hvor hendes hovedfokus har været COVID-19. Hun skal stå i spidsen for opstarten og udviklingen af regionens kommende ambulancetjeneste.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Rednings-Ringen fordobler sit overskud

2011 blev et godt år for Rednings-Ringen i Lemvig, som mere end fordoblede sit overskud. Redningskorpset, der har 24 fuldtidsansatte og 16 køretøjer, øgede sin bruttofortjeneste til 13,4 mio. kr., og året sluttede med et overskud på 1 mio. kr. mod 0,4 mio. kr. i 2010. Rednings-Ringen har i 2011 nedsat sin aktiekapital og i den forbindelse udbetalt 3,8 mio. kr. til ejerne.

Autohjælp

Dansk Autohjælp har fået ny topchef

Dansk Autohjælp har fået ny adm. direktør i stedet for Tom Petersen, som efter to år på posten fratræder. Den nye topchef for Dansk Autohjælp hedder Niels Printz, og han er 41 år og uddannet cand. merc. fra Handelshøjskolen i Århus. Niels Printz har primært erhvervserfaring fra IT- og telebranchen i Danmark og udlandet, og gennem de sidste år har han haft en række forskellige direktørposter i TDC, bl.a. som ansvarlig for TDC’s erhvervscenter og erhvervspartnere.

Autohjælp

Falck: Autohjælpsvogne til færdselsuheld var ekstra service i overgangsperiode

Den 1. juli 2008 overgik ansvaret for redningsopgaver ved blandt andet færdselsuheld til kommunere, men mange kommuner har endnu ikke svært redningsmateriel. Og det er årsagen til, at Falck i en overgangsperiode som en ekstra service valgte også at sende et autohjælpskøretøj til færdselsuheld, når der blev rekvireret en ambulance fra redningskorpset. Det skriver Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen, i et brev til regionerne – hvor han også oplyser, at Falck har valgt at indstille servicen fra 1. august for at undgå yderligere polemik.

Fra arkivet – Politi

Politi

Her er politiets nye hundepatruljevogn

Politikredsene i København, Østjylland, Nordjylland, Sydøstjylland, Midt- og Vestsjælland og på Fyn har modtaget de første eksemplarer af dansk politis nye hundepatruljevogn, der er opbygget på Volvo V90-chassiser. Resten af politikredsene vil også løbende få de nye vogne, således at de ved årets udgang anvendes i hele landet.

Brandvæsen

Politiet: – Vi er kvalificerede til brandefterforskning

I sidste måned gav Foreningen af Kommunale Beredskabschefer udtryk for, at efterforskningen af påsatte brande burde overdrages til brandvæsenerne, fordi politiet i dag kun har ressourcer til at efterforske ganske få af de brande, som måske er påsatte. Men nu afviser Rigspolitiet officielt beredskabschefernes ønske – Rigspolitiet mener, at politiet er i stand til at varetage efterforskningen på en kvalificeret måde.

Politi

Ny politistation i Silkeborg

Lokalpolitiet i Silkeborg er nu flyttet til en helt ny station på adressen Lillehøjvej 35. Stationen blev indviet med morgensang og afsløring af det kunstværk, der fremover skal pryde på parkeringspladsen ved hovedindgangen til den nye og moderne politistation. Kunstværket har sin inspiration fra det gamle polititegn af en hånd med et øje i midten.

Jobannonce
Sponsorer


Facebook