Præhospital

Ny nødbehandlerbil i Fjelstrup

Fjelstrup Nødbehandlerforening har indsat en ny nødbehandlerbil. Det er en Mercedes-Benz ML 320, der er købt brugt hos Region Hovedstaden. Her har den kørt som akutlægebil, senest på Bornholm. Nødbehandlerbilen bemandes med frivillige nødbehandlere, og ordningen er privatfinansieret. Bilen er således indkøbt med midler, der stammer fra indsamlinger og sponsorater.

Google Streetview
Præhospital

Brandfolk i Halsnæs Kommune kan blive del af First Responder-ordning

I Hundested har Halsnæs Kommune i dag en aftale med Frederiksborg Brand & Redning om, at der er to nødbehandlere på vagt døgnet rundt. Nødbehandlere kaldes ud til borgere, der er kommet til skade i Halsnæs Kommune, men ikke til sygdom og hjertestop. Nu vil de tre involverede myndigheder imidlertid arbejde for at gøre nødbehandlerne til en del af First Responder-ordningen.

Præhospital

Fire ud af fem danskere har været på førstehjælpskursus

Danskerne er en nation af førstehjælpere. Fire ud af fem danskere over 18 år har modtaget undervisning eller instruktion i hjertelungeredning, og for 24 pct. er det sket indenfor de seneste to år. Knap halvdelen af danskerne er desuden blevet instrueret i at bruge en hjertestarter. Det viser en helt ny undersøgelse fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

Brandvæsen

RøgalarmPatruljen har besøgt 1.800 hjem

Omkring 300.000 danskere har haft brand i eget hjem inden for de seneste fem år, og alene i 2017 omkom 61 personer som følge af en brand. En røgalarm kan ikke forhindre en brand, men den kan være forskellen på liv og død. Derfor tager RøgalarmPatruljen på besøg i private hjem for at tjekke røgalarmer, og i år er det blevet til 1.800 besøg.

 • Politi

  Syd- og Sønderjyllands Politi har sigtet fire mænd i alderen 19-28 år for i august at have hældt benzin ind gennem hegnet til Haderslev politistation og antændt væsken, hvorved der skete skader på to parkerede biler i gården samt en tom container. Motivet til brandstiftelsen var angiveligt, at gerningsmændene havde set sig sure på politiet efter en anholdelse.

 • Politi

  Tirsdag modtog 11 af hverdagens helte i Østjylland en stor tak for deres heltemodige gerninger. De har alle hjulpet borgere i nød og modtog derfor takkebreve og dusører på hovedpolitistationen i Aarhus. Dusørerne på et mindre kontantbeløb blev overrakt af chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen og stabschef Frits Kjeldsen.

 • Politi

  Der var blå blink og spænding i luften, da mere end 600 beredskabsaktører en tåget aften i november deltog i den stort anlagte terrorøvelse, Ragnarok, som fandt sted ved indkøbscenteret City2 i Høje Tåstrup på Københavns Vestegn. Øvelsen testede også SINE-netværket, hvor der blev registreret kommunikation på mere end 170 talegrupper samtidigt.

 • Præhospital

  Akkrediteringsnævnet har godkendt en fuld akkreditering af akutberedskabet i Region Sjælland. Akutberedskabets organisationer – Falck og Præhospitalt Center – blev undersøgt i uge 46 af et surveyteam fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Der blev i alt kontrolleret 40 standarder og 150 indikatorer, som alle var opfyldt.

 • Brandvæsen

  Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen har onsdag valgt at fritage beredskabsdirektør Lars Hviid for tjeneste, efter resultaterne af en arbejdspladsvurdering har afsløret store problemer med arbejdsmiljøet i organisationen. Bestyrelsen har diskuteret sagen på et møde, og der var enighed om, bestyrelsen har behov for at afdække en række forhold, og i den periode fritages Lars Hviid for tjeneste.

 • Brandvæsen

  Bornholms Regionskommune har besluttet at forlænge kommunens brandslukningsaftaler med Falck i to år. Aftalerne omfatter brandslukning i Rønne- og Nexø-områderne, og de stod til at udløbe i foråret 2019. Men nu forlænges begge aftaler altså med to år. Der er ikke nogen afklaring om fremtiden for kommunens aftale med Beredskabsstyrelsen i Allinge, der udløber om fem måneder.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Manglende nøgle forsinkede redningsindsats efter flystyrt

Da et mindre privatfly i september styrtede ned tæt ved lufthavnen i Rønne på Bornholm, blev redningsindsatsen forsinket med flere minutter, fordi lufthavnens brandvæsen ikke kunne lokalisere den nøgle til lufthavnens sikkerhedshegn, som brandvæsenets vagthavende leder ellers normalt medbringer. Derfor måtte brandvæsenet køre til nedstyrtningsstedet via landevejen.

Brandvæsen

Brandstation i Hårlev får flere opgaver

Stevns Kommunes nye risikobaserede dimensionering er blevet vedtaget af byrådet, og der er i store træk tale om et uændret serviceniveau i forhold til den hidtidige dimensioneringsplan fra 2007. Problemer med responstiden betyder dog, at brandstationen i Hårlev skal stå for både brandslukning, indsats ved uheld med farlige stoffer og frigørelse af fastklemte i den nordlige del af kommunen. Hidtil har det frivillige beredskab i Store Heddinge varetaget frigørelsesopgaven i hele kommunen. Desuden skal der investeres 2,3 mio. kr. i nyt materiel.

Brandvæsen

Misforståelse sendte brandfolk på sygehuset

To brandfolk og en ansat på medicinalfirmaet Lundbeck måtte onsdag middag sendes til observation på hospitalet efter at have indåndet farlig damp som følge fejl og misforståelser. Københavns Brandvæsen var blevet kaldt til medicinalfirmaet i Valby, da en brandalarm var gået i gang under rengøring med damp. Cirka 50 ansatte havde helt efter planen forladt bygningen, da brandalarmen lød, og der var egentligt ingen fare på færde. Alligevel gik det galt.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Region Syddanmarks overtagelse af BIOS er blevet forsinket

Først på torsdag – og ikke som hidtil planlagt i dag – overtager Region Syddanmark ambulancekørslen i Sønderjylland, Sydvestjylland og på Fyn fra BIOS’ konkursbo. Det betyder, at nye ambulancereddere, som ansættes fra torsdag, bliver ansat på regionernes overenskomst med FOA. De øvrige reddere fortsætter på 3F-overenskomsten indtil 1. marts 2017.

Præhospital

Militærlægebil nedlagt efter 25 års tjeneste

Efter mange udrykninger med blå blink, sirener og hvinende dæk har militærlægebilen i Oksbøl nu takket af og overladt vagten til det civile beredskab, som dækker området med en akutbil og to døgnbemandede ambulancer. Der er ikke nøjagtige tal på det, men militærlægebilen har sandsynligvis rykket ud mere end 2.500 gange, hvor vestjyder og turister har haft brug for akut hjælp – men efter 25 års tjeneste skal andre nu tage over.

Præhospital

Overvejer at droppe bod: Den kan knække kriseramt BIOS

Selv om Region Syddanmark har ret til en bod fra BIOS – og formentlig også har pligt til at opkræve den – så mener regionens advokat, at regionen skal overveje at droppe boden. BIOS’ økonomiske situation er nemlig yderst kritisk, og en bod kan resultere i en konkurs. Derfor kan det være billigere for regionen at betale den erstatning, som Falck kan kræve, hvis regionen vælger at bryde udbudsbetingelserne og undlader at opkræve boden.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Sønderjysk samarbejde om tavlevogne ved trafikuheld

Falck og det sydjyske firma MEKS har indledt et samarbejde om tavlevognsberedskab i Syd- og Sønderjylland. Det nye samarbejde indebærer, at de to virksomheder fremover samarbejder om løsning af tavlevognsopgaver på den sønderjyske motorvej mellem Kolding og Frøslev, hvor Falcks stationsnet i den kommende tid ændres væsentligt efter tabet af den syddanske ambulancekørsel.

Autohjælp

Politiet må annullere autohjælpsudbud efter procedurefejl

Selv om Rigspolitiets udbud af politiets autohjælpsopgaver egentlig var afsluttet, og selv om Falck og Dansk Autohjælp havde fået besked om, at Falck havde vundet udbuddet, så har Rigspolitiet i dag meddelt, at udbuddet i stedet må annulleres på grund af en procedurefejl hos politiet. Dermed skal der nu gennemføres et helt ny udbud.

Autohjælp

Redningskorps Danmark og norske Viking indleder samarbejde

Konkurrencen på det danske marked for autohjælp, ambulancekørsel og brandslukning ser nu ud til at blive intensiveret, efter at Redningskorps Danmark har indledt et samarbejde med den norske redningskoncern Viking, som er Falcks største konkurrent i Norden. I hvert fald forventer Redningskorps Danmark, at det nye samarbejde vil give selskabet bedre muligheder for at vinde udbud på beredskabsområdet.

Fra arkivet – Politi

Politi

Lægehelikopter eftersøgte terror-gerningsmand

Det var regionernes akutlægehelikopter fra Ringsted, der blev anvendt til at eftersøge gerningsmanden efter terrorangrebene i København i februar. Normalt skulle det ellers have været Forsvarets helikoptere, som blev anvendt til den type opgave, men her var alle helikoptere ude af drift.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Brandstifter dømt til anbringelse på sikret afdeling

En 24-årig mand er ved byretten i Aarhus blevet dømt for at have påsat 57 brande forskellige steder i Aarhus sidste år. Dommen lød på anbringelse på en sikret afdeling uden længstetid. Det betyder, at der ikke er sat nogen slutdato for, hvornår han eventuelt må komme på fri fod. Den 24-årige udbad sig betænkningstid i forhold til at anke.

Politi

40 dages fængsel for vold mod ambulanceredder og betjent

En yngre kvinde er blevet idømt 40 dages fængsel samt en bøde for vold mod embedsmand i funktion, efter at hun for et års tid siden slog en ambulanceredder to gange i ansigtet med flad hånd og en enkelt gang med knyttet hånd. Senere på natten spyttede hun en politiassistent i ansigtet.

Jobannonce
Sponsorer
Facebook