Brandvæsen

Stevns Kommune vil ikke tage stilling til risikobaseret dimensionering

Onsdagens byrådsmøde i Stevns Kommune gav ikke den ventede afklaring af Østsjællands Beredskabs fremtid. Politikerne endte nemlig med at beslutte, at kommunen ikke kan tage stilling til den risikobaserede dimensionering. Årsagen er, at Køge Kommunes exit fra beredskabet har skabt en ny situation, hvor man i Stevns ikke kan gennemskue konsekvensen.

Præhospital

Ny database skal samle oplysninger om de 650.000 årlige ambulancekørsler

En ny, stor database skal samle viden om de 650.000 patienter i Danmark, der hvert år køres med ambulance. Målet er at sikre, at ressourcerne i fremtiden anvendes optimalt til gavn for den bedste patientbehandling. Konkret skal oplysningerne i den eksisterende præhospitalsdatabase sammenkøres med data fra den landsdækkende præhospitale patientjournal (PPJ).

Præhospital

Reddere: En skræmmende og bedrøvelig beslutning

Med Falcks beslutning om at ophøre med at køre siddende sygetransport og afskedige 570 medarbejdere er den mørkeste dag i reddernes over 100-årige historie nu en realitet. Sådan lyder det fra Reddernes Landsklub, som kalder Falcks beslutning skræmmende og bedrøvelig. Landsklubben fremhæver, at udbud på områder fokuserer på pris fremfor kvalitet.

Præhospital

Falck opgiver at køre siddende sygetransport – fyrer 570 medarbejdere

Falck siger nu farvel til endnu en af de traditionelle Falck-opgaver. Konkurrencen på den siddende sygetransport gør således, at Falck ikke længere selv vil udføre kørslerne, men i stedet anvende underleverandører. Det betyder, at Falck på landsplan må fyre 570 medarbejdere, heraf de 250 som følge af, at en kontrakt med Region Hovedstaden udløber.

 • Foto: Rigspolitiet
  Politi

  Politifolks besvarelse af alarmopkald til 112 har i flere tilfælde udløst kritik i 2017. Det viser en opgørelse fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som blandt andet kritiserer, at en borger med brystsmerter blev henvist til egen læge. Der er også kritik af en politimand, der underrettede en borger om hustruens druknedød med indledningen ”Jeg har en god nyhed og en dårlig nyhed”.

 • Brandvæsen

  Med Køge Kommunes beslutning om at forlade Østsjællands Beredskab, er en væsentlig del af grundlaget for det fælles beredskab forsvundet. Næste kommune, der forlader beredskabet, kan blive Stevns, der geografisk isoleres fra de andre ejerkommuner. Også de fire vestegnskommuner overvejer at danne deres eget beredskab.

 • Brandvæsen

  Det fælleskommunale Østsjællands Beredskab er kastet ud i en krise, efter at et enigt økonomiudvalg i Køge Kommune tirsdag har besluttet, at Køge forlader beredskabet. Det skyldes, at kommunen ikke kan acceptere den nye risikobaserede dimensionering. ”Vi gider ikke være til grin for vores egne penge”, siger borgmester Marie Stærke.

 • Politi

  En række beredskabsmyndigheder afholder tirsdag en større øvelse på Fyn. For at deltagerne i øvelsen kan arbejde under så realistiske forhold som overhovedet muligt, vil indholdet af øvelsen blive holdt hemmeligt, men Fyns Politi advarer om, at borgerne i de berørte områder vil opleve meget synligt politi og redningsmandskab og en del udrykningskørsel. 

 • Brandvæsen

  Beredskabsstyrelsens retningslinjer for indsatsledelse er udkommet i en opdateret version, som afløser de hidtil gældende retningslinjer fra 2013. Blandt ændringerne er nye betegnelser for indsatslederne, hvor der er kommet nye og mere enslydende betegnelser for lederne fra de tre overordnede beredskaber – politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet.

 • Foto: Rigspolitiet
  Politi

  Mandag formiddag indtraf der i tågen flere alvorlige færdselsuheld på Sønderjyske Motorvej. To personer mistede livet, og politiet måtte ved middagstid gå ud med en opsang til de forbipasserende bilister, der både tog billeder af dødsulykken og lagde billederne på sociale medier. ”Det er respektløst overfor de involverede og deres pårørende. Lad nu være!”, lød det fra politiet.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Frederiksborg Brand & Redning fik mindreforbrug på 2,4 mio. kr.

Frederiksborg Brand & Redning indfriede i 2016 de økonomiske forventninger– og klarede sig endda bedre end budgetteret. I det fælleskommunale beredskabs første år er der således brugt 2,4 mio. kr. mindre end forventet. Frederiksborg Brand & Redning havde budgetteret med et merforbrug på 1,1 mio. kr., men året endte med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

Brandvæsen

Fagforening: Forsvarsministeren taler uden om

Forsvarsminister Nicolai Wammen har været hurtig til at afvise kritik af det fremtidige beredskabs evne til at klare f.eks. store storme. Men formanden for Centralforeningen for Stampersonel (CS) mener ikke, at ministerens argumenter hænger sammen med virkeligheden. ”Ministen bør lytte til de faglige eksperter”, siger CS-formand Jesper K. Hansen.

Brandvæsen

Nordvestjyske brandfolk fik Redningsberedskabsprisen

Det blev brandfolk fra Falck i Hanstholm og Thisted Brandvæsen, som fik dette års Redningsberedskabspris. Brandfolkene fik prisen for en farefuld indsats, hvor de reddede fire søfolk ud fra et skibs lastrum, efter at søfolkene havde mistet bevidstheden på grund af iltmangel. Det lykkedes at redde de tre af søfolkenes liv.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Ny vejledning om ambulancefolks genoplivningsforsøg

Hvor langt går ambulanceredderes handlepligter, når borgere får hjertestop? Eller når borgere bliver fundet livløse, og hvor det er usikkert, hvor længe tilstanden har varet? Det forsøger en ny vejledning om påbegyndelse, fortsættelse og afbrydelse af livsforlængende behandling at svare på.

Præhospital

Ny beredskabsplan på plads i Region Syddanmark

Der er styr på situationen, hvis en større ulykke eller en længerevarende sundhedskrise skulle ramme Region Syddanmark. Det sikrede regionspolitikerne på et regionsrådsmøde mandag, hvor de vedtog en ny beredskabsplan. Den erstatter den hidtidige plan, som stammer fra 2009.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Strid med forsikringsselskaber kan give millionregning til brandvæsener

Er brandvæsenernes oprydning efter færdselsuheld en akut beredskabsopgave, som brandvæsenerne selv skal afholde udgiften til? Eller er det en serviceopgave, som bilens forsikringsselskab skal betale for? Det strides forsikringsselskaber og brandvæsener i øjeblikket om, og hvis brandvæsenerne taber striden, kan det medføre en millionregning til skatteyderne.

Autohjælp

22 sjællandske Falck-stationer har strejket hele onsdagen

Falck har onsdag været ramt af faglige møder blandt redderne i store dele af landet, og på Sjælland har 22 Falck-stationer hele dagen kun udført akutte ambulanceudrykninger. Onsdag eftermiddag er der fortsat ikke tegn på, at de sjællandske reddere går i arbejde igen. Arbejdsnedlæggelserne skyldes utilfredshed med reddernes nye overenskomst.

Google Maps
Autohjælp

Falck havde endnu et elendigt år

Selv om Falcks samlede omsætning steg svagt i 2017 og landede på 15,2 mia. kr., så var der tale om et elendigt år for redningskoncernen. På bundlinjen resulterede de mange milliarders omsætning nemlig kun i et driftsoverskud på beskedne 2 mio. kr. Det er især ekstraordinære nedskrivninger på ambulancekontrakter og it-systemer samt udgifter til omstrukturering, som trækker ned.

Fra arkivet – Politi

Politi

Rigspolitiets nationale situations- og operationscenter indviet

Efter terrorangrebet i København blev det besluttet at oprette et nationalt situations- og operationscenter (NSIOC), som sikrer, at Rigspolitiet hele tiden har et strategisk nationalt overblik. NSIOC blev i dag indviet af justitsminister Søren Pape Poulsen. Ved en større hændelse – eksempelvis terror – skal NSIOC sikre, at der øjeblikkeligt kan etableres det nødvendige situationsbillede.

Politi

Levering af 1.600 politikøretøjer i udbud

Rigspolitiet har sendt kontrakter på levering af i alt 1.600 køretøjer til politiet i udbud. Kontrakterne løber over to år og omfatter blandt andet 996 stationcars, 190 MPV’er, 80 mindre biler, 152 motorcykler, 12 minibusser og 32 off-roadere – samt 1.100 sæt motorcykeldæk.

Brandvæsen

Brandfolk er omfattet af regeringens nye respektpakke

”Det er uacceptabelt, at politibetjente, brandmænd, sygeplejersker og andre af fællesskabets repræsentanter bliver udsat for vold, trusler eller skældsord”. Det sagde justitsminister Søren Pind, da han onsdag præsenterede regeringens såkaldte respektpakke. Pakken indeholder 16 initiativer, der alle har fokus på at styrke respekten for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste.

Invitation til brandkonference

Kom og få ny viden og diskuter arbejdsmiljøet for brand og redning. Brancheudvalget for Brand og Redning holder arbejdsmiljøkonference tirsdag den 10. april 2018 på Hotel Nyborg Strand.

Program og tilmelding

Sydøstjyllands Brandvæsen

Sydøstjyllands Brandvæsen søger en vice-/beredskabsinspektør.
Læs hele jobannoncen

Sydøstjyllands Brandvæsen søger en beredskabsmester.
Læs hele jobannoncen

Sponsorer
Facebook