Præhospital

Vil søge at udbrede model med adgang til krisepsykolog for øjenvidner

Sidste år gennemførte Falck et forsøg, hvor ambulancereddere fra Roskilde fik mulighed for at formidle en direkte kontakt til krisepsykologer, så dem, der havde overværet en ulykke, havde mulighed for at modtage hjælp og bearbejde oplevelsen. I alt benyttede omkring 10 pct. af øjenvidnerne sig af tilbuddet om en psykologsamtale, og Falck vil nu give mulighed for, at ordningen indgår i fremtidige ambulancekontrakter.

Brandvæsen

Iværksætter hidtil største donationsprojekt i regi af Beredskabsstyrelsen

Den hidtil største danske støttepakke på civilbeskyttelsesområdet er på vej til Ukraine. Over de kommende måneder ydes større materieldonationer og tilhørende uddannelse til det civile beredskab. Der er tale om et donationsprojekt i regi af Beredskabsstyrelsen, som indeholder materiel og uddannelse i flere spor til en række modtagerorganisationer i Ukraine.

Brandvæsen

Beredskabet gennemfører fremrykningsøvelse i Limfjordstunnelen

Tirsdag aften gennemføres en større beredskabsøvelse i Limfjordstunnelen i Aalborg. Der er tale om en fremrykningsøvelse, der skal træne politi, brandvæsen og ambulance i at rykke frem i forbindelse med en hændelse i tunnelen. Fremrykningsøvelsen sker ved, at de fysiske bomme ind til Limfjordstunnelen går ned i begge kørselsretninger, så trafikanterne er nødt til at holde for fuldt stop.

 • Autohjælp
  Det norsk-ejede Viking Assistance fik sidste år et overskud på 0,8 mio. kr. på de danske aktiviteter. Det er samme niveau som året før, hvor Viking for første gang i mange år fik overskud. Regnskabet viser et stigende aktivitetsniveau hos det landsdækkende autohjælpsfirma, og antallet af medarbejdere er da også steget fra 18 til 25.
 • Præhospital
  To medarbejdere ved et plejehjem i Aarhus Kommune er blevet dømt for grov tjenesteforsømmelse, efter at de undlod at ringe 112 og iværksætte livreddende førstehjælp. En beboer på plejehjemmet fik et stykke mad galt i halsen, men i stedet for at ringe 112 valgte de to medarbejdere at ringe til en vagtlæge, der kunne konstatere, at beboeren var død.
 • Brandvæsen
  Regeringen og KL har indgået en ny aftale om kommunernes økonomi i 2025. Med aftalen får kommunerne tilført 3,4 mia. kr. ekstra, men ingen af pengene går til de kommunale beredskaber. I stedet indeholder aftalen en uforpligtende tilkendegivelse om, at regeringen og KL vil være opmærksomme på sammenhængen mellem det statslige og kommunale beredskab, når det skal forhandles en statslig beredskabsaftale.
 • Politi
  Byrådet i Varde Kommune har godkendt et salg af en grund over for rådhuset på Bytoften 2 i Varde. Køberen er Bygningsstyrelsen, der vil bygge en ny politistation. Dermed er der udsigt til, at politiet kan fraflytte de nuværende lokaler i Storegade i Varde, hvor politistationen har ligget i 70 år. Men lokalerne opfylder ikke længere de behov, der stilles til en moderne og funktionel
 • Politi
  Nordjyllands Politi, Nordjyllands Beredskab, Beredskabsstyrelsen Nordjylland og Region Nordjylland afholder tirsdag en større fuldskalaøvelse, en såkaldt Øvelse Tordenskjold. Øvelsen bliver afholdt på Port Of Aalborg, som er blandt Danmarks største erhvervshavne. Øvelsens formål er at træne samarbejdet mellem de forskellige myndigheder ved en større hændelse.
 • Brandvæsen
  Den planlagte afskaffelse af kravet om, at brandudrykningerne skal afgå indenfor 5 minutter, vil være en risikofyldt affære for både befolkningen og forsikringsselskaberne, og resultatet kan blive flere storbrande. Det mener FOA, som i stedet ønsker, at der anvendes flere fuldtidsbrandfolk, da der ifølge FOA ikke er tid til at vente på, at deltidsfolk skal komme endnu længere fra.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Brandfolk vil ikke flytte med til ny brandstation

Hvis Aabenraa Kommune gennemfører en plan om, at tre brandstationer skal lægges sammen til én, så bliver det uden brandfolkene fra den nuværende brandstation i Frøslev. Brandfolkene er nemlig enige om, at ingen af dem vil flytte med til en ny, stor brandstation i Padborg. De mener heller ikke, at der er nogen besparelser at hente ved sammenlægningen.

Brandvæsen

Nordsjællandske kommuner annullerer beredskabsbesparelser via tilkøb

Det fælleskommunale Frederiksborg Brand & Redning ser ud til at få udvidet budgettet betydeligt. Egentlig var der lagt op til, at beredskabet skulle spare 25 pct. af budgettet, men de kraftige reduktioner i beredskabet, som en ny plan for risikobaseret dimensionering byggede på, får en række kommuner til at kompensere for besparelserne ved at tilkøbe et bedre beredskab. Det redder blandt andet brandstationen i Slangerup.

Google Maps
Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen kritiserer Vejles spareplaner

Vejle Kommunes meget omtalte spareplan for beredskabet, der blandt andet lægger op til at to brandstationer skal nedlægges, får en hård medfart af Beredskabsstyrelsen. Styrelsen har vurderet Vejle Kommunes udkast til ny plan for dimensionering af beredskabet, og vurderingen er, at besparelserne vil indebære, at beredskabet bliver svækket og at der kan være problemer med at foretage en forsvarlig indsats.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Hjertepatient måtte vente 27 minutter på ambulance

Som minutterne gik, bredte desperationen sig søndag formiddag på Klokkelyngen i Houlkær. Uden for et hus lå en mand med hjertetilfælde, men hvor blev den tilkaldte ambulance af? Først efter 27 minutter var ambulancen fremme i Houlkær, og det gav et ordentligt hak i Falcks udrykningsstatistik for Viborg. Ambulancen kom fra Hobro – og den 68-årige mand døde.

Præhospital

Responce har fyret 10-12 reddere

Da Responce sidste år startede op som ambulanceoperatør i Horsens-området, var udfordringen at få rekrutteret tilstrækkeligt mange reddere. Nu er Responce så havnet i den modsatte situation, og over de seneste måneder er der fyret 10-12 reddere, så Responce nu er nede på ca. 80 reddere. I den seneste fyringsrunde har Responce fyret syv medarbejdere.

Præhospital

Efter kuldsejlet it-projekt: Regionerne køber selv disponeringssystemer til AMK

For fem år siden indgik fire af de fem regioner en kontrakt med firmaet Intergraph om levering af et nyt disponeringssystem til de regionale AMK-vagtcentraler. Men efter talrige forsinkelser er projektet opgivet, og nu vil regionerne i stedet hver især købe disponeringssystemer til deres vagtcentraler. Som den første region har Region Sjælland nu sendt opgaven i udbud.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Viking taber fortsat millioner i Danmark

Den nyeste spiller på det danske marked for autohjælp, norske Viking, taber fortsat millioner. I 2016 blev økonomien i Vikings danske hovedselskab dog forbedret, men underskuddet blev stadig på 1,1 mio. kr. Værre så det ud for hovedstationen i København – det tidligere Camoni – som tabte 3,7 mio. kr., blandt andet fordi medarbejdertallet blev øget med næsten 50 pct.

Autohjælp

Bemanding af Vejdirektoratets vagtcentral sendes snart i udbud

Der er er tale om en kontrakt med en værdi på omkring 120 mio. kr., når Vejdirektoratet senere på året sender bemandingen af Vejdirektoratets Trafikcenter i udbud. Trafikcenteret overvåger trafikken på statsvejene og på udvalgte større kommuneveje døgnet rundt, og centeret skal gribe aktivt ind, når omstændighederne tilsiger det. Både Falck og G4S har tidligere haft kontrakten.

Autohjælp

Falck nedlægger 25 stillinger i Nordjylland

Et faldende aktivitetsniveau fører nu til, at Falck nedlægger 25 stillinger i Nordjylland. Ifølge Falck er det især faldende efterspørgsel på siddende sygetransport samt færre bugseringer, som gør, at der er behov for færre reddere. Det spiller dog også ind, at personaleomsætningen i øjeblikket er lav. I første omgang er 12 reddere blevet opsagt.

Fra arkivet – Politi

Politi

Falsk anmeldelse i omdiskuteret sag om alarmopkald

Der kommer stadig nye oplysninger frem i den omdiskuterede sag fra Udbyhøj ved Randers, hvor en familie nytårsnat måtte ringe adskillige gange til alarmcentralen inden politiet rykkede ud – selv om en sindsforvirret nabo gentagne gange havde skudt mod familiens hus. En ny redegørelse fra politiet viser, at familien undervejs indgav en falsk anmeldelse om, at en person var blevet skudt i ansigtet. Politiet erkender dog, at man burde have været hurtigere fremme, og at forsinkelsen skyldes en kombination af travlhed og disponeringsmæssige fejlskøn.

Politi

Belønnet for hurtig indsats ved brand i vuggestue

56-årige Selim blev en juniaften sidste år opmærksom på en brand, der var opstået i to klapvogne ved en vuggestue i Sydhavnen. Flammerne var to meter høje, og der var risiko for, at branden kunne sprede sig til anden bebyggelse i nærheden. Men Selim handlede hurtigt, og det har Københavns Politi nu givet ham en dusør for.

Brandvæsen

Flygtningekrise fører til aflysning af Storebæltsøvelse

Politiet har besluttet at udsætte en planlagt øvelse på Storebæltsforbindelsens vestbro – lavbroen – indtil videre. Øvelsen skulle have fundet sted natten mellem lørdag og søndag den sidste weekend i september. Baggrunden for beslutningen er blandt andet de mange afgivelser af politifolk i forbindelse med den aktuelle flygtningesituation i Danmark.

Jobannonce
Sponsorer
Facebook