Sponsoreret indhold

Brandmændenes OL kommer til Aalborg

(Sponsoreret indhold). Fra den 7. til 14. september 2024 vil brandmænd fra hele verden fylde idrætsanlæg og centrale pladser i Aalborg, når The World Firefighters Games 2024 bliver holdt i den nordjyske hovedstad. I øjeblikket er der tilmeldte fra 51 forskellige nationer. Arrangørerne forventer, at der vil være mellem 2.000 og 3.000 deltagere.

Præhospital

Vil udvide organisationen med præhospital direktør og lægelig chef

I dag er Region Syddanmarks præhospitale område organisatorisk en del af regionens afdeling for sundhedsplanlægning. Men nu vil regionen investere 5 mio. kr. i at oprette en selvstændig organisation med en præhospital direktør og en lægelig chef i spidsen. De vil blive understøttet af en ny stabsenhed og en kvalitets- og uddannelsesenhed.

Præhospital

Vil søge om penge til ny akutbil i Hornbæk

Region Hovedstadens nyeste akutbil placeres i Hundested, men regionen vil nu søge om penge fra Sundhedsstyrelsens akutpulje til at kunne indsætte yderligere en akutbil. Den skal så placeres i Hornbæk, som sammen med Hundested er det område, hvor der er størst udfordringer med responstiderne.

Præhospital

FOA: Nye paramedicinere får den korteste uddannelse og mindst erfaring

Med den nye paramedicineruddannelse på UCN kan man blive paramediciner på kun tre år. Men hos FOA er man skeptiske, for uddannelsen betyder, at paramedicinere forventes at stå med det øverste ansvar, men samtidig kan de i praksis blive dem med den korteste uddannelse og den mindste erfaring. FOA ønsker i stedet, at der laves en professionsbachelor som ambulancebehandler.

 • Præhospital
  En ny tre-årig professionsbacheloruddannelse til paramediciner er blevet godkendt, og de første studerende ventes at kunne starte i 2026. I dag er paramedicineruddannelsen en 20 uger lang videreuddannelse for ambulancebehandlere, men i de kommende år vil den blive suppleret af den nye uddannelse.
 • Politi
  I sidste uge var seks borgere invitereret til et særligt arrangement hos Københavns Vestegns Politi. Her modtog de nemlig en dusør, fordi de havde gjort en ekstraordinær indsats. Borgerne blev anerkendt, fordi de har reageret, grebet ind og bistået enten medborgere eller myndighederne i utrygge situationer.
 • Politi
  Fra den 1. januar 2025 stiger priserne på radioer, som landets beredskaber kan købe under SINE-kontrakten. Der er tale om en markant prisstigning på ca. 1.500 kr. til 2.500 kr. pr. radio. Den store prisstigning skyldes, at priserne ikke er blevet reguleret siden indgåelsen af den første SINE-kontrakt. Priserne vil fremover blive indeksreguleret årligt efter nettoprisindekset.
 • Brandvæsen
  Nordjyderne er bedst til at huske røgalarmen, og er du under 30, er du mindre tilbøjelig til at vide, om din røgalarm rent faktisk virker. Det viser en ny undersøgelse. Ifølge undersøgelsen er det ganske tæt på, at alle i Nordjylland i dag har en røgalarm, mens kun otte ud af 10 i Hovedstadsområdet har en røgalarm.
 • Præhospital
  Alt tyder på, at Falck fortsætter som ambulanceoperatør i Region Midtjylland frem til 2031. Falcks nuværende kontrakter på ambulancekørsel og liggende sygetransport udløber i 2026, men regionen vil forlænge kontrakterne med fem år. Regionen begrunder ønsket om en forlængelse med, at der har været høj driftssikkerhed, godt samarbejde og økonomisk forudsigelighed.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Beredskabet skal blive bedre til erfaringsopsamling og videndeling

Et nyt projekt skal bidrage til at styrke kvalitet og kompetencer i redningsberedskabet ved at udvikle en ny praksis for erfaringsopsamling og videndeling mellem brandfolk, så vigtige lokale erfaringer kan bidrage til at styrke det samlede nationale redningsberedskab i Danmark. Projektet har fået 5 mio. kr. i støtte fra en fond, og det kommer til at løbe i de næste tre år.

Google Maps
Brandvæsen

Medarbejdere retter usædvanlig hård kritik mod beredskabschef

Ved et møde før sommerferien præsenterede tillidsfolkene ved Rudersdal Hørsholm Brandvæsen beredskabschef Jesper Djurhuus for 24 kritiske spørgsmål, som tillidsfolkene havde modtaget fra de ansatte i det nordsjællandske brandvæsen. Og kritikken fra medarbejderne er usædvanlig hård og uforsonlig. Brandfolkene beskylder således beredskabschefen for embedsmisbrug i forbindelse med udførelse af private håndværkeropgaver, for at sælge sin private bil til brandvæsenet via en bilforhandler, for at anvende brandfolk til private kørselsopgaver og for at tage køretøjer ud af beredskabet for at bruge dem til mødekørsel. 

Brandvæsen

Brandvæsens dykkerberedskab fik speedbådscertifikat

For første gang har Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab selv stået for at uddanne et hold brandfolk, så de kunne få speedbådscertifikat, og samtlige otte mand på holdet bestod den afsluttende prøve, der blev afholdt med en ekstern censor. Under den afsluttende prøve blev alle deltagere testet i både deres teoretiske viden og praktiske færdigheder på havet.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Ambulanceudbud: Reaktioner

Hos de amter, som havde bestilt markedsundersøgelse af danske, svenske og tyske ambulanceoperatørers interesse i at byde på ambulancekørsel, er reaktionerne meget forskellige. “Det er umuligt at udlicitere ambulancedriften i Midt- og Vestjylland. Så Falck vil forsat være enerådende på markedet”, siger amtsborgmester Bent Hansen (S) fra Viborg Amt, der også er formand for Amtsrådsforeningens Sundhedsudvalg.

Præhospital

Tre virksomheder vil gerne byde på ambulancekørsel i Region Syddanmark

Der er udsigt til hård konkurrence, når det skal afgøres, hvem som skal drive ambulancetjenesten i Trekantområdet i Region Syddanmark. Udover Falck – der i dag har opgaven – er to andre virksomheder nemlig blevet prækvalificeret til at byde i det igangværende udbud. Det drejer sig om PreMed, der i dag udfører ambulancekørsel i Nordjylland, og svenske Premedic.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Lukker Dansk Autohjælp-selskab: Ejer ser ikke nogen fremtid

Det er slut med Dansk Autohjælps station i Billund. Efter et år med stor underskud har ejeren af stationen besluttet at lukke stationen, fordi han efter en omlægning hos Dansk Autohjælp ”ikke kan se nogen fremtid for virksomheden”. Også flere andre af Dansk Autohjælps stationer er under lukning eller sammenlægning.

Autohjælp

Glat føre sendte Falck-Unimog i grøften

En Unimog bjergningsvogn fra Falck forulykkede onsdag morgen syd for Vejrumbro ved Viborg. Ulykken skete, da bjergningsvognen passerede et mindre skovområde, hvor redderen på grund af glat føre mistede kontrollen over køretøjet, som kørte i grøften og ramte et træ. Redderen blev fastklemt og måtte klippes fri.

Fra arkivet – Politi

Politi

Kompliceret udbud: Rigspolitiet vil købe nyt radiosystem til Grønland

I dag anvender Grønlands Politi et analogt FM-radiosystem, hvor der kun er mulighed for lokal kommunikation indenfor den enkelte by eller bygd. Derfor skal der anskaffes et helt nyt system, der kan dække hele Grønland. Men det bliver et teknisk kompliceret udbud med en række særlige krav, og hvor det nye radiosystem kan baseres på enten et dedikeret system med egne frekvenser eller på det offentlige mobilnet.

Politi

Rigspolitiets nationale situations- og operationscenter indviet

Efter terrorangrebet i København blev det besluttet at oprette et nationalt situations- og operationscenter (NSIOC), som sikrer, at Rigspolitiet hele tiden har et strategisk nationalt overblik. NSIOC blev i dag indviet af justitsminister Søren Pape Poulsen. Ved en større hændelse – eksempelvis terror – skal NSIOC sikre, at der øjeblikkeligt kan etableres det nødvendige situationsbillede.

Politi

Mangler oplysninger om kantpæle og kilometersten

Den meget omtalte færdselsulykke ved Fredericia, hvor der var store problemer med at stedfæste ulykkesstedet, har afsløret mangler i alarmcentralernes computersystemer – mangler, som gør det vanskeligt at stedfæste færdsels- og togulykker. Et af de første alarmopkald om ulykken ved Fredericia kom fra en lastbilschauffør, som kunne fortælle alarmcentral i Esbjerg ved hvilken kantpæl ulykken var sket.

Jobannonce
Sponsorer
Facebook