Præhospital

Evaluering kan give styrkelse af beredskabet i Nyborg, Vejle og Haderslev

I Region Syddanmark er det borgerne i Nyborg-, Vejle- og Haderslev-områderne, som oftest må vente mere end 15 minutter på hjælp fra enten en ambulance eller en akutbil. I en ny evaluering af beredskabet lægger Region Syddanmark derfor op til at styrke beredskabet med nye akutbiler i Odense SØ og nord eller syd for Haderslev samt en ændring af ambulanceberedskabet i Vejle.

Præhospital

Mangel på reddere kan blive ny begrundelse for ambulancedispensation

I dag har regionerne dispensation til at anvende redderelever som 2. mand på landets ambulancer. Det skyldes, at COVID-19-pandemien har givet helt særlige udfordringer med at bemande ambulancerne. Hos Sundhedsministeriet erkender man tilsyneladende, at COVID-19 ikke længere kan begrunde en dispensation. Men ministeriet lægger alligevel op til, at dispensationen måske kan forlænges – nu med henvisning til, at der generelt er mangel på reddere.

 • Brandvæsen
  På kun en uge har 3.500 danskere skrevet under på et borgerforslag om, at brandfolk skal kunne blive screenet for kræft hvert halve år, samt at brandfolk skal kunne få erstatning for erhvervsbetinget kræft. Christina Veje Damgaard, der står bag forslaget, er da også optimistisk i forhold til, at forslaget vil nå de krævede 50.000 underskrifter, selv om der er lang vej igen.
 • Brandvæsen
  Den danske grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse skaber i øjeblikket store trafikproblemer, og det giver lange bilkøer. Det rammer nu også det frivillige brandværn i Harrislee på den tyske side af grænsen. De mange bilkøer gør nemlig, at brandfolkene har svært ved at nå frem til brandstationen indenfor de normale 4-5 minutter.
 • Brandvæsen
  Beredskabsstyrelsen vil investere omkring 2,5 mio. kr. i seks mobile generatorer med tilhørende påhængsvogne. De mobile generatorer med påhængsvogne skal anvendes på Beredskabsstyrelsens kommunikationsvogne som landevejskøretøjer. For at de kan anvendes under udrykningskørsel, skal påhængsvognens tyngdepunkt være lavt.
 • Brandvæsen
  Efter flere år med COVID-19-restriktioner er Copenhagen Pride-paraden i år tilbage i fuld størrelse. Og dermed genoptages traditionen med, at medarbejdere fra de kommunale beredskaber, Beredskabsstyrelsen, Beredskabsforbundet, ambulanceoperatørerne og Forsvaret deltager i paraden som en samlet gruppe.

Fra arkivet – Brandvæsen

Google Maps
Brandvæsen

Brandfolk: Vi har ikke behov for politibeskyttelse

Odense Brandvæsen har det generelt godt med de unge i Vollsmose, og brandfolkene føler ikke behov for politibeskyttelse, når de rykker ud til bydelen. Sådan lyder det fra brandvæsenet efter weekendens hærværk mod en indsatsledervogn. Samtidig afviser brandvæsenet politiets teori om, at også en autosprøjte blev udsat for sabotage; den havde blot gearproblemer.

Brandvæsen

Ulovlige krav til afgangstider i brandslukningsaftaler

De brandslukningsaftaler, som Aabenraa Kommune har indgået med de frivillige brandværn for perioden 2012-2015, er ulovlige. Det har Beredskabsstyrelsen konstateret i forbindelse med behandlingen af Aabenraa Kommunes nye dimensioneringsplan. Problemet er, at aftalerne opererer med differentieret afgangstider, hvor kommunen kun kræver, at 1. køretøj afgår inden for lovkravet på 5 minutter. De næste køretøjer skal først afgå efter henholdsvis 6 og 7 minutter, og det er ulovligt, fastslår Beredskabsstyrelsen, der helt usædvanligt også betegner kommunens krav til maksimal responstid som uforsvarlig.

Brandvæsen

Ny redningsvogn til Beredskab Fyn i Odense

Beredskab Fyn har i denne uge modtaget en ny redningsvogn, der er opbygget på et Mercedes-Benz Sprinter 519 CDI-chassis. Redningsvognen er opbygget i samarbejde med GKV og Odense Letbane, og den er indtænkt i beredskabet for Odense Letbane. Den vil dog også dække andre opgaver i hele Beredskab Fyns område.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Afviser at indberetninger er kritik af paramedicinere

Fraværet af læger i Region Sjællands præhospitale beredskab koster liv, men det skal ikke ses som en kritik af de paramedicinere, der i dag bemander regionens akutbiler. Sådan lyder meldingen fra overlæge på Slagelse Sygehus’ akutafdeling, Claus Lie, der også påpeger, at lægerne ikke kan bevise, at patienterne i de meget omtalte cases havde overlevet, hvis der havde været en læge på skadestedet – men lægerne kan ifølge Claus Lie vise, at de havde kunnet give bedre behandlingsmuligheder.

Præhospital

Læger advarer region: Installation af GPS og SINE i lægevagtsbiler vil være aftalebrud

Region Sjælland vil gerne have lægevagten til at indgå i det præhospitale beredskab, så vagtlægerne kan sendes til f.eks. hjertestop, og selv om der endnu ikke er indgået en aftale med lægerne, vil regionen tilsyneladende gå i gang med at installere GPS- og SINE-udstyr i lægevagtsbilerne. Det får nu lægerne til at advare om, at det vil være et brud på lægevagtsaftalen mellem Region Sjælland og de praktiserende læger, hvis regionen vælger at installere udstyret, uden at der er indgået en aftale om, hvordan GPS- og SINE-signalerne skal håndteres.

Præhospital

Paramedicinere har svært ved at se det kritisable i lægers cases

De to seneste cases, som de sjællandske læger har fremlagt som led i deres kritik af Region Sjællands præhospitale beredskab, giver ikke anledning til bekymring hos paramedicinernes organisation, Dansk Paramedicinsk Selskab. Tværtimod mener paramedicinerne, at lægernes cases viser, at paramedicinerne i samarbejde med primærambulancen og cardiologer har behandlet patienter med blodprop i hjertet helt i overensstemmelse med den praksis, som Dansk Cardiologisk Selskab anbefaler.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Topdanmark udvider kontrakt med Falck om vejhjælp

Forsikringsselskabet Topdanmark har forlænget og udvidet sin aftale om Tophjælp-tjenesten med Falck. Fra den 1. maj 2018 skal Falck således varetage al Topdanmarks kontakt med vejhjælpskunder – fra de ringer med problemer, til udfordringen er løst. Desuden skal Falck fremover varetage akutopkald og satellitovervågning af dyre biler for Topdanmark.

Autohjælp

Dansk Autohjælp i Hjørring køber nabostationen

Dansk Autohjælps station i Hjørring udvider nu gennem et køb af nabostationen i Sæby, Redningsringen Sæby. Overtagelsen sker pr. 1. februar 2013, hvor den hidtidige ejer af Redningsringen Sæby, Jens Andersen, sælger sin virksomhed. Stationen i Sæby har eksisteret i 30 år, og de seneste 20 år har den været blevet drevet af Jens Andersen, som er søn af den nu afdøde grundlægger, Gustav Andersen.

Fra arkivet – Politi

Foto: Rigspolitiet
Politi

Politiet: Vores hastighedskontrol virker

Det kan være ærgerligt at blive blitzet med det røde lys, når man har placeret foden for tungt på speederen, men en ny opgørelse fra Rigspolitiet viser, at det faktisk gør en positiv forskel, når politiet gennemfører fartkontroller. De nye tal viser nemlig, at politiets fokuserede indsats mod fartsyndere får bilisterne til at sænke farten markant.

Brandvæsen

Rådsformand: 112-opkald skal behandles effektivt, med indføling og forståelse

”Det er magtpåliggende for Politiklagerådet, at det sikres, at alarmopkald via 112, men også opkald via 114, behandles effektivt, med indføling og forståelse for den situation, borgeren står i”. Det siger formanden for Politiklagerådet, landsdommer Elisabeth Mejnertz, efter at Politiklagerådet i en række sager har afgjort, at alarmoperatører på 112 har opført sig kritisabelt.

Jobannonce


Sponsorer
Facebook