Brandvæsen

Østsjællands Beredskab risikerer opløsning

Med Køge Kommunes beslutning om at forlade Østsjællands Beredskab, er en væsentlig del af grundlaget for det fælles beredskab forsvundet. Næste kommune, der forlader beredskabet, kan blive Stevns, der geografisk isoleres fra de andre ejerkommuner. Også de fire vestegnskommuner overvejer at danne deres eget beredskab.

Brandvæsen

Ny udgave af retningslinjer for indsatsledelse

Beredskabsstyrelsens retningslinjer for indsatsledelse er udkommet i en opdateret version, som afløser de hidtil gældende retningslinjer fra 2013. Blandt ændringerne er nye betegnelser for indsatslederne, hvor der er kommet nye og mere enslydende betegnelser for lederne fra de tre overordnede beredskaber – politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet.

Brandvæsen

Køge Kommune forlader Østsjællands Beredskab

Det fælleskommunale Østsjællands Beredskab er kastet ud i en krise, efter at et enigt økonomiudvalg i Køge Kommune tirsdag har besluttet, at Køge forlader beredskabet. Det skyldes, at kommunen ikke kan acceptere den nye risikobaserede dimensionering. ”Vi gider ikke være til grin for vores egne penge”, siger borgmester Marie Stærke.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Politiet til bilister: Læg ikke billeder fra dødsulykker på sociale medier

Mandag formiddag indtraf der i tågen flere alvorlige færdselsuheld på Sønderjyske Motorvej. To personer mistede livet, og politiet måtte ved middagstid gå ud med en opsang til de forbipasserende bilister, der både tog billeder af dødsulykken og lagde billederne på sociale medier. ”Det er respektløst overfor de involverede og deres pårørende. Lad nu være!”, lød det fra politiet.

 • Google Maps
  Brandvæsen

  Østjyllands Brandvæsen skal i 2019 flytte til et nyt hovedsæde på Bautavej i Aarhus. Oprindeligt var det forventningen, at ombygningen af de nuværende bygninger på ejendommen ville koste 8 mio. kr., men nu viser det sig, at prisen snarere bliver 45 mio. kr. Aarhus Kommune vil dog selv betale størstedelen af ekstraregningen, men Østjyllands Brandvæsen skal finde 2 mio. kr. om året.

 • Præhospital

  Region Sjællands Præhospitalt Center skal flyttes fra de nuværende lokaler i Slagelse til Næstved Sygehus. Det har regionsrådet besluttet. De i alt 115 medarbejdere på AMK-vagtcentralen og regionens kørselskontor ventes at kunne flytte ind i de nyindrettede lokaler i september 2019, og projektet vil komme til at koste ca. 43 mio. kr.

 • Præhospital

  Region Syddanmarks nuværende ambulancekontrakt med Responce udløber først i 2025, men kontrakten indeholder en særlig bestemmelse om, at den kan opsiges i 2019. Den mulighed har regionen dog ikke tænkt sig at gøre brug af, da vurderingen er, at der ikke kan opnås en bedre pris ved et nyt udbud. Regionen åbner dog op for, at der kan ske en hjemtagning i 2025.

 • Præhospital

  De fire sygeplejerskebemandede ambulancer, som Region Syddanmark indførte i 2016, ser ud til at få en kort levetid. Regionen lægger nemlig op til, at de fra juli skal konverteres til almindelige ambulancer, som bemandes med ambulancereddere. Det er en forbedret rekrutteringssituation samt udsigten til at få et mere fleksibelt beredskab, der fører til konverteringen – som samtidig sparer penge.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Banedanmark er nu også på SINE

Banedanmark blev i foråret godkendt til at anvende beredskabets fælles radionet, SINE, og nu er Banedanmark så klar til at kommunikere med beredskaberne ved større ulykker eller driftsforstyrrelser på jernbanenettet. Banedanmark hører til gruppen af brugere på SINE, der har fået adgang til beredskabernes fælles radionettet som ”Andre aktører”.

Google Maps
Brandvæsen

Vestegnskommuners dimensioneringsplan får Beredskabsstyrelsens blå stempel

Over et halvt år efter at en ny dimensioneringsplan for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre trådte i kraft, har dimensioneringsplanen nu fået Beredskabsstyrelsens blå stempel. Beredskabsstyrelsen har tidligere rettet hård kritik mod kommunerne, fordi de handlede i strid med lovgivningen ved at lade dimensioneringen træde i kraft uden at have fået en udtalelse fra styrelsen, men efter at to tidligere udgaver af dimensioneringsplanen er blevet kasseret, har styrelsen nu accepteret den tredje. Den statslige myndighed sætter dog spørgsmålstegn ved, om en ny aftale med Københavns Brandvæsen faktisk sikrer borgerne på Vestegnen den optimale hjælp.

Brandvæsen

1.000 røgalarmer skal øge brandsikkerheden hos udsatte borgere

For at undgå brande har Socialforvaltningen i Københavns Kommune indgået et samarbejde med initiativet Brandsikker Bolig og anskaffet 1.000 røgalarmer, der lige nu er i gang med at blive sat op af boligrådgivere og vejledere. Det er nemlig især udsatte og ældre borgere, der er i fare for at brænde inde, og personlige forhold som medicinpåvirkning og alkoholmisbrug øger risikoen.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Afviser kritik af ambulanceudrykning på regionsgrænse

I sidste måned skrev Ekstra Bladet om en ambulanceudrykning, hvor en bevidstløs patient var blevet flyttet mellem to ambulancer, fordi det viste sig, at han var kommet til skade på den forkerte side af grænsen mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden. Men ifølge en redegørelse fra de to regioner indeholdt artiklen en række faktuelle fejl.

Præhospital

Sygeplejerskebil kan gratis ændres til lægebil

Det vil være gratis for skatteyderne, hvis den sygeplejerskebemandede akutbil i Herning nedlægges og erstattes af en lægebil, der bemandes med en redder og en anæstesilæge. Den nye lægebil vil komme til at koste ca. 7,8 mio. kr. om året, og hvis politikerne vælger den model, skal der snarest gennemføres et større udbud, som i alt vil omfatte tre akutlægebiler og en akutbil.

Præhospital

Akutlægehelikopteren lander nu hos den praktiserende læge

Praktiserende læge Hans Holmsgaards praksis i Thyborøn blev fredag officielt nabo til den landingsplads, som fremover forbinder luftvejen mellem kystbyens praktiserende læger og hospitalerne længere inde i land. Hans Holmsgaard havde lejlighed til at tale til medlemmer af Folketingets udvalg for landdistrikter, da de fredag formiddag deltog i åbningen af akutlægehelikopterens nye landingsplads uden for konsultationens dør.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

DK Assistance overtager Scarlet Autohjælp

Autohjælpsfirmaet DK Assistance, der har hovedsæde i Fredericia, har overtaget sjællandske Scarlet Autohjælp og Bjergning. Scarlets hidtidige ejer, Steen Larsen, har valgt at flytte fokus til sine andre virksomheder, men de ansatte chauffører i Scarlet Autohjælp og Bjergning overgår til DK Assistance. Afdelingen i Ølstykke lukkes dog, mens Borup-afdelingen fortsætter uændret.

Autohjælp

Stort overskud i Dansk Autohjælp

Dansk Autohjælp – som sidste år blev solgt til SOS International – havde et særdeles godt 2012, hvor omsætningen steg med 10 %, og hvor overskuddet nåede op på 25 mio. kr. En kombination af flere kunder, gunstigt vejrlig og en stram omkostningsstyring er årsagen til det gode resultat. Samtidig har Dansk Autohjælp netop registreret et nyt navn, som kunne tyde på, at selskabet vil til at køre ambulancer.

Autohjælp

Viking fortsætter opbygning af stationsnet i Danmark

Norske Viking fortsætter arbejdet med at opbygge et nyt net af autohjælpsstationer i Danmark. Det sker efter at opsigelsesvarslet på Vikings aftale med den hidtidige danske samarbejdspartner nu er udløbet. Det bliver lokale virksomheder, som fremover skal drive Vikings danske stationer, og selskabet har fået en række uopfordrede henvendelser fra interesserede samarbejdspartnere.

Fra arkivet – Politi

Politi

Regioner: Politifolk på alarmcentralerne afholder folk fra at ringe 112

Det er ikke kun politiet, som har problemer med den nuværende 112-ordning, hvor sundhedsfaglige 112-opkald modtages af politifolk på alarmcentralerne og derefter viderestilles til regionernes AMK-vagtcentraler. Hos regionerne oplever man således, at der er borgere, som ikke ringer 112 ved livstruende skader, men i stedet selv bringer patienten til sygehuset – tilsyneladende af frygt for, at politiet involveres.

Politi

Formentlig slut med politifolk på alarmcentralerne

I dag er det politifolk, som tager telefonen, når der ringes 112. Men fremover er det formentlig slut med politifolk på alarmcentralerne, for der skal frigøres et stort antal politiansatte til nye og højt prioriterede politiopgaver. I stedet skal borgernes 112-opkald modtages af administrative medarbejdere. Det har politikerne aftalt i et nyt politiforlig.

Sydøstjyllands Brandvæsen

Sydøstjyllands Brandvæsen søger en vice-/beredskabsinspektør.
Læs hele jobannoncen

Sydøstjyllands Brandvæsen søger en beredskabsmester.
Læs hele jobannoncen

Sponsorer
Facebook