Politi

Lovforslag om stop for fartbøder til politiet fremsættes i december

I sidste uge lancerede Rigspolitiet en løsning, som skal sikre, at brandvæsener og ambulancetjenester ikke får uberettigede fartbøde under udrykningskørsel. For politiets eget vedkommende kan løsningen dog først implementeres, når der er gennemført en ændring af retsplejeloven. Og ifølge justitsminister Nick Hækkerup vil et lovforslag blive fremsat i december.

Præhospital

Ny strategi for den præhospitale forskning i Region Midtjylland

Præhospitalet i Region Midtjylland har præsenteret en ny forskningsstrategi, som rækker frem til 2025. Med strategien vil Præhospitalet i årene 2020-2025 igangsætte forskningsprojekter ud fra tre forskningstemaer: Kritisk beslutningstagning, kritiske interventioner samt mennesket og systemet – alle med særligt fokus på patienter med hjertestop, brystsmerter, stroke, åndenød og traume.

Præhospital

30 udenlandske ambulancefolk fik deres uddannelse anerkendt i 2019

Sidste år fik i alt 30 udenlandske ambulancefolk anerkendt deres uddannelse som enten ambulancebehandlere eller paramedicinere i Danmark. I forhold til 2018 er det en stor stigning, således at 18 pct. flere paramedicinere og 240 pct. flere ambulancebehandlere fik anerkendt uddannelser. Der blev ikke i 2019 givet nogen afslag på anerkendelse.

Google Maps
Brandvæsen

Roskilde Brandvæsen: Brandfolk skal kunne komme fra forskellige stationer

Det nye Roskilde Brandvæsen består af to brandstationer, nemlig Roskilde og Jyllinge. Men erfaringer med rektutteringsproblemer på Jyllinge-stationen gør, at Roskilde Brandvæsen i en ny risikobaseret dimensioneringsplan lægger op til, at beredskabet i Jyllinge skal kunne reduceres med to brandfolk. I stedet skal de to brandfolk så komme fra Roskilde.

 • Brandvæsen
  Byggeriet af en ny brandstation i byudviklingsområdet Lisbjerg ved Aarhus går nu fra en planlægningsfase til en realiseringsfase. Østjyllands Brandvæsen har indgået kontrakt med hovedentreprenøren, og den nye station – der får betegnelsen station Aarhus
 • Google Maps
  Brandvæsen
  Byrådet i Solrød Kommune har vedtaget en ny risikobaseret dimensionering af beredskabet, som blandt andet indebærer, at brandstationen i Solrød nu atter får en tankvogn. Den blev ellers sparet væk sidste år. Kommunen fastholder dog,
 • Præhospital
  De første danske hjertestartere er nu koblet på internettet, så det er muligt at overvåge den enkelte hjertestarter i døgndrift – og dermed sikre, at den virker, hver gang uheldet er ude. Målet er at

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Nu er der SINE-dækning på Storebæltsforbindelsen

Som et af de sidste steder i landet er der nu også på Storebæltsforbindelsen etableret SINE-dækning. Det er sket ved hjælp af en særlig løsning, som har kostet 16 mio. kr. og tager højde for, at Storebæltsforbindelsen er et helt unikt område, hvor der skal tages specielle hensyn til såvel dækning som kapacitet – blandt andet skal et stort antal brand- og redningsfolk fra Sjælland og Fyn kunne kommunikere sammen.

Brandvæsen

Århus’ beredskabschef bliver ny chef for Københavns Brandvæsen

Chefen for brandvæsenet i landets næststørste by bliver fra 1. januar 2010 chef for brandvæsenet i landets største by. Det sker, når Århus” nuværende beredskabschef, Jakob Andersen, tiltræder som ny beredskabschef i Københavns Kommune og dermed sætter sig i chefstolen for landets største brandvæsen, der står over for en række nye, store opgaver.

Brandvæsen

Borgmestre er enige: Østsjællands Beredskab skal opløses

Borgmestrene for de otte ejerkommuner bag Østsjællands Beredskab er torsdag blevet enige om, at det nu ser ud til, at Østsjællands Beredskab skal opløses. Det vil ske senest 1. januar 2021. Den formelle beslutning afventer dog, at de enkelte kommuner træffer beslutning om, hvordan de ønsker beredskabet organiseret fremover – og om processen for opløsningen.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Region Hovedstadens akutberedskab er nu blevet akkrediteret

Region Hovedstadens akutberedskab, Den Præhospitale Virksomhed, er i 2. forsøg blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM), som er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. I første omgang fik akutberedskabet kun en midlertidig akkreditering, fordi der på et enkelt punkt manglede dokumentation.

Præhospital

Region og førstehjælpsråd indgår samarbejdsaftale

Dansk Førstehjælpsråd har besluttet at indgå en samarbejdsaftale med Region Sjællands præhospitale center. Samarbejdsaftalen betyder, at Region Sjælland fremover kan gennemføre og afvikle rådets førstehjælpsuddannelser i eget regi. Og både akuthjælpere, ansatte og politikere skal på kursus.

Præhospital

Præhospital millionpulje giver ikke styrkelse af beredskabet

Selv om der på finansloven for 2016 blev afsat 20 mio. kr. til at styrke det præhospitale beredskab i yderområderne, så kommer borgerne ikke til at opleve et styrket beredskab. Sundhedsministeren har nemlig valgt at fordele pengene til to eksisterende akutlægebiler, der altså blot videreføres som hidtil. Yderligere 1,5 mio. kr. går til akuthjælperordningerne i de fem regioner.

Fra arkivet – Autohjælp

Google Streetview
Autohjælp

Brand på brand- og redningsstationen i Kolind

Onsdag eftermiddag måtte brandfolkene fra Beredskab & Sikkerhed rykke ud til en brand på deres egen station i Kolind. Stationen er fælles for brandvæsenet og redningskorpset REKO, og det var i REKO’s del af stationen, at der var opstået brand i en ladvogn. Ladvognens kabine udbrændte, mens der skete sodskader på tre andre køretøjer og garagen.

Autohjælp

Ny overenskomst til 4.000 reddere

Så er der også ny overenskomst til de godt 4.000 reddere, der er ansat hos Falck. Aftalen er indgået mellem Falck, 3F’s Transportgruppe og 3F Københavns Chauffører. Den løber i tre år, og når det gælder løn, satser og øvrig økonomi, følger reddernes overenskomst de øvrige aftaler, der er indgået på transportområdet.

Autohjælp

Politiet får mere kontrol med autohjælpsopgaver

Når der fremover skal udføres komplicerede autohjælpsopgaver på motorveje og motortrafikveje, vil autohjælpsfirmaerne skulle have en accept fra politiet, inden en del af kørebanen anvendes til opgaven. Det bliver følgen af en ændring af færdselsloven, som er under forberedelse. Ændringen betyder også, at der vil blive fastsat regler for brug af tavlevogne og muligvis endda kommer krav om, at mandskab, der anvender tavlevogne, skal have en særlig uddannelse.

Fra arkivet – Politi

Politi

Dømt for at opbevare kilovis af fyrværkeri på privatadresser

En midaldrende mand fra Østjylland er blevet idømt en bøde på 80.000 kr. for ulovligt at have opbevaret store mængder lovligt, ulovligt og hjemmelavet fyrværkeri på to privatadresser i Østjylland. Sagen startede, efter at politiet havde fået et tip fra en borger, og politiet opfordrer nu borgere til at henvende sig, hvis de har kendskab til opbevaring af ulovligt fyrværkeri.

Politi

Politiet dømt for forskelsbehandling af 112-operatør

Der var tale om forskelsbehandling på grund af handicap, da politiet gav en mangeårig alarmoperatør afslag på hans ansøgning om at arbejde på en af politiets to nye alarmcentraler. Det konkluderer Ligebehandlingsnævnet, der har dømt Rigspolitiet til at betale en erstatning på 25.000 kr. til den afviste alarmoperatør.

Politi

Politibetjente og sygeplejersker rykker ud sammen

Politiet og sundhedsmyndighederne er gået sammen om nye udrykningsteams, der skal sikre en bedre og mere professionel håndtering af hændelser med personer med psykiske lidelser. Ordningen, der er et forsøg, skal køre frem til 2021. De nye udrykningsteams kommer til at bestå af to betjente og en psykiatrisk sygeplejerske.

Jobannonce


Sponsorer


Facebook