Brandvæsen

Røgalarmer: Nordjyderne er mere brandsikre end københavnerne

Nordjyderne er bedst til at huske røgalarmen, og er du under 30, er du mindre tilbøjelig til at vide, om din røgalarm rent faktisk virker. Det viser en ny undersøgelse. Ifølge undersøgelsen er det ganske tæt på, at alle i Nordjylland i dag har en røgalarm, mens kun otte ud af 10 i Hovedstadsområdet har en røgalarm.

Politi

Seks borgere fik anerkendelse for en ekstraordinær indsats

I sidste uge var seks borgere invitereret til et særligt arrangement hos Københavns Vestegns Politi. Her modtog de nemlig en dusør, fordi de havde gjort en ekstraordinær indsats. Borgerne blev anerkendt, fordi de har reageret, grebet ind og bistået enten medborgere eller myndighederne i utrygge situationer.

Præhospital

Falck står til at få forlænget ambulancekontrakter

Alt tyder på, at Falck fortsætter som ambulanceoperatør i Region Midtjylland frem til 2031. Falcks nuværende kontrakter på ambulancekørsel og liggende sygetransport udløber i 2026, men regionen vil forlænge kontrakterne med fem år. Regionen begrunder ønsket om en forlængelse med, at der har været høj driftssikkerhed, godt samarbejde og økonomisk forudsigelighed.

 • Brandvæsen
  En ny udgave af udrykningsbekendtgørelsen er blevet sendt i høring. Den nye bekendtgørelse vil blandt andet gøre det muligt for private aktører at køre udrykningskørsel uden særlig tilladelse, hvis de udfører opgaven for en myndighed, og det bliver også lettere at få udrykningstilladelse til f.eks. ambulancer, der leverer beredskab ved motorløb. Det præciseres også, at overtrædelse af færdselsloven skal skønnes påtrængende nødvendigt og forsvarligt.
 • Politi
  En eftermiddag op til påske blev en 51-årig mand fra Vestsjælland anholdt på motorvejen ved Holbæk. Det skete efter at han havde anvendt et blåt blink på sin bil, en Rød Dacia Logan personbil. Manden er nu blevet sigtet for at udgive sig for at være fra en offentlig myndighed, men politiet mener, at der kan have været flere episoder – så nu efterlyser de
 • Politi
  Når tre politikredse som et forsøg begynder at anvende strømpistoler, så bliver der tale om pistoler af typen Taser 10, der er produceret af den amerikanske virksomhed Axon Enterprise. Det amerikanske produkt er valgt uden udbud, fordi politiet vurderer, at kun Taser 10 fra Axon kan leve op til de krav, som stilles i det to-årige pilotprojekt.
 • Præhospital
  Siden 2016 har Region Syddanmark officielt haft 13 paramedicinerambulancer. Men antallet af paramedicinere er i mellemtiden steget kraftigt, så der er nu 273 i regionen. Derfor er det i praksis langt flere ambulancer end de 13, som bemandes med paramedicinere. Regionen ønsker derfor at ændre modellen, således at det ikke længere kun er de 13 ambulancer, der defineres som paramedicinerambulancer.
 • Præhospital
  Region Hovedstadens nyeste akutbil bliver placeret i Hundested. Med indsættelsen af den nye akutbil har regionen i alt seks akutbiler, der både rykker ud til akutte hændelser og fungerer som præhospital visitationsenhed (PHV) ved ikke-akutte hændelser. Hornbæk og Hundested var i spil som base til akutbilen, men Hundested vælges ud fra et hensyn til, at der er høje responstider og langt til nærmeste ambulancestation.
 • Brandvæsen
  Fra på mandag vil kystredningsstationen i Skagen muligvis ikke længere kunne bemandes. Efter en strid mellem stationens ledelse og medarbejderne har seks af de 16 lokale redningsfolk nemlig valgt at sige kollektivt op. Opsigelserne træder i kraft fra månedsskiftet, og derefter vil stationen formentlig få problemer med at rykke ud.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Efter prøvealarmering: Overvejer Falck-løsning

En prøvealarmering i 1997 afslørede, at det fælleskommunale beredskab i Tølløse-Jernløse ikke fungerer optimalt. Med den nuværende struktur skal udrykninger i Jernløse Kommune sammensættes af mandskab og materiel fra tre forskellige beredskabsstationer, og det vil Beredskabsstyrelsen ikke længere acceptere.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Hovedstadens præhospitale beredskab fik også kun midlertidig akkreditering

Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden – der bl.a. driver regionens akutlægebiler – må ligesom Falck nøjes med en midlertidig akkreditering. Regionen har nu tre måneder til at indsende dokumentation, som kan føre til en egentlig akkreditering. Københavns Brandvæsens ambulancetjeneste er derimod blevet akkrediteret med kun mindre anmærkninger.

Brandvæsen

Åbner for kørsel i nødsporet på endnu en motorvej

Muligheden for kørsel i motorvejens nødspor er blevet en succeshistorie på Hillerødmotorvejen, og til sommer bliver det også muligt på E45 ved Kolding, når Vejdirektoratet inddrager nødsporet mellem tre tilslutningsanlæg til kørespor – i alt omkring fire kilometer nødspor. Der etableres nødlommer for hver 500 meter.

Præhospital

Udsigt til at tysk akutlægehelikopter fortsat skal dække i Sønderjylland

I 2022 udløber den nuværende kontrakt om, at Region Syddanmark kan trække på den tyske akutlægehelikopter, der har base i Nibøl ca. 15 km. fra den danske grænse. Helikopteren supplerer de fire danske akutlægehelikoptere, og den tilkaldes mellem 30 og 60 gange om året. Region Syddanmark lægger op til at forlænge kontrakten, der årligt koster ca. 1,4 mio. kr.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

En vinter uden sne – men dobbelt så mange fritrækninger

Autoredderne hos SOS Dansk Autohjælp har ikke trukket mange biler fri af snedriver denne vinter. Til gengæld har vejhjælpen hjulpet bilister fri af mudder dobbelt så mange gange som sidste vinter. De første to måneder af 2020 har SOS Dansk Autohjælp således assisteret med fritrækning af biler mere end 2.800 gange.

Autohjælp

Blokade mod Dansk Autohjælp i Ringsted

Onsdag morgen var Dansk Autohjælps station i Ringsted i halvanden time ramt af en blokade. Det var blokadevagter fra 3F, som blokerede for udkørsel for Dansk Autohjælps køretøjer, men omkring klokken 7.30 mødte politifolk op og opløste blokaden. Det er et krav til Dansk Autohjælp om at skrive under på en overenskomst, der er baggrund for blokaden.

Autohjælp

Dom stadfæstet: Redningsgruppens chef skal fire år i fængsel

Chefen for den konkursramte virksomhed Redningsgruppen, den 46-årige Henrik Kalmer, skal fire år i fængsel. Det slår Østre Landsret fast i en ny dom, der stadfæster den straf, som Henrik Kalmer sidste år fik i byretten. Han er blevet fundet skyldig i en særlig grov form for skyldnersvig, dokumentfalsk, bedrageri og mandatsvig.

Fra arkivet – Politi

Foto: Rigspolitiet
Politi

Politiets 112-operatører på efteruddannelse

I løbet af 2014 skal operatørerne på politiets alarmcentraler i Slagelse og Aarhus på efteruddannelse. Det skal de, fordi de skal være fuldstændig opdateret med den nyeste viden om 112-systemerne. Operatørerne er første led i alarmeringskæden, og deres viden om systemerne er altafgørende for den videre håndtering af en ulykke.

Politi

Politiassistent omkommet i trafikulykke

En 35-årig mandlig politiassistent fra Østjyllands Politi er fredag afgået ved døden. Det skete i forbindelse med en soloulykke under tjenstlig kørsel i et civilt politikøretøj på Nordjyske Motorvej ved Randers. De pårørende er underrettet.

Jobannonce
Sponsorer
Facebook