Brandvæsen

To sydvestjyske brandstationer får reduceret bemandingen

Sydvestjysk Brandvæsen har nu udarbejdet den første risikobaseret dimensionering for det fælleskommunale brandvæsen, der dækker kommunerne Esbjerg, Varde og Fanø. I det store og hele videreføres det operative beredskab uændret, men brandstationerne i Varde og Bramming får dog reduceret bemanding fra 1+7 til 1+5, som dermed vil gælde for alle brandvæsenets stationer.

Præhospital

Nu over 11.000 hjerteløbere i Region Midtjylland

Region Midtjylland og TrygFonden tog i oktober sidste år hul på et samarbejde om hjerteløbere, og allerede nu er der mere end 11.000 registrerede hjerteløbere i Midtjylland. Hjerteløberne rykker ud, når de ved et formodet hjertestop bliver tilkaldt via TrygFondens hjerteløber-app. Det er foreløbigt sket 301 gange i Midtjylland.

Politi

Kompliceret udbud: Rigspolitiet vil købe nyt radiosystem til Grønland

I dag anvender Grønlands Politi et analogt FM-radiosystem, hvor der kun er mulighed for lokal kommunikation indenfor den enkelte by eller bygd. Derfor skal der anskaffes et helt nyt system, der kan dække hele Grønland. Men det bliver et teknisk kompliceret udbud med en række særlige krav, og hvor det nye radiosystem kan baseres på enten et dedikeret system med egne frekvenser eller på det offentlige mobilnet.

Brandvæsen

Udskyder beslutning om reduceret betaling til brandfolk

Først på næste fredag skal politikerne i Vestsjællands Brandvæsens beredskabskommission tage stilling til en plan for genopretning af brandvæsenets økonomi. Beslutningen skulle ellers have været truffet i sidste uge, men beredskabskommissionen har besluttet at udskyde drøftelserne om det fremtidige budget til et ekstraordinært møde i næste uge.

 • Politi

  En 20-årig mand skal i næste måned i retten, efter at Fyns Politi har besluttet at tiltale ham for at have taget billeder af døde passagerer efter togulykken på Storebæltsbroen. Den 20-årige var selv passager i toget, men ifølge politiet optog han efter ulykken billeder og video, der blandt andet viste ”legemsdele eller andet biologisk materiale fra fem afdøde personer”.

 • Brandvæsen

  Hvert år betaler Vestsjællands Brandvæsen omkring 3 mio. kr. til ejerkommunerne for at leje de mange brandstationer i det fælleskommunale brandvæsen. Men nu er Vestsjællands Brandvæsen og Lejre Kommune havnet i en strid om huslejen for brandstationerne i Kirke Hyllinge og Hvalsø i 2016. Kommunen mener således, at brandvæsenet skylder over 300.000 kr. i husleje.

 • Brandvæsen

  Vestsjællands Brandvæsen har et kronisk underskud, og det skal en ny genopretningsplan gøre noget ved. Blandt forslagene i den nye plan er, at brandfolkenes betaling skal reduceres, hvis de møder ind, men ikke når at komme med på udrykningen. Men også færre indsatsledere, dårligere rengøring og højere ABA-gebyrer indgår i planen.

 • Præhospital

  Til næste år skal ambulancekørsel og liggende sygetransport i Region Nordjylland og Region Midtjylland i udbud, og nu tager de to regioner det første skridt i udbudsprocessen. Regionerne har således sendt en invitation til virksomheder, der er interesserede i at deltage i udbuddene. Virksomhederne får mulighed for at deltage i en dialog om, hvordan udbuddene skal opbygges.

Fra arkivet – Brandvæsen

Google Maps
Brandvæsen

Haderslev satser på mange nye køretøjer, HSE og sammenlægning af brandstationer

Beredskabet i Haderslev Kommune står overfor en række ændringer, hvis kommunens udkast til risikobaseret dimensioneringsplan bliver vedtaget af politikerne. I dag er der i kommunen 15 køretøjer med stor vandkapacitet, og det giver en massiv kapacitet, som ifølge dimensioneringsplanen bør reduceres ved at erstatte fire brandstationers autosprøjter og tankvogne med tanksprøjter. Desuden ønsker kommunen, at der i Haderslev placeres en HSE, som eventuelt kan blive virksomhedsbemandet. Og så skal det undersøges, om brandstationerne i Haderslev og Vojens kan lægges sammen til én station med et delvist 1-minuts-beredskab.

Brandvæsen

Tyske og danske brandvæsener udbygger samarbejdet

Fremover er det både tyske og det danske brandvæsener, der slukker ilden, uanset på hvilken siden af grænsen, det brænder. En ny samarbejdsaftale på tværs af grænsen sikrer, at branden bliver slukket af det brandvæsen, der er nærmest eller har det rette udstyr. Fokus skal nemlig være på opgaven og ikke geografien.

Brandvæsen

Beredskabsfirma i Esbjerg konkurs

Virksomheden DTD Brand & Redning A/S i Esbjerg er gået konkurs. Virksomheden startede sine aktiviteter i marts, og lagde ud med et ambitiøst sortiment, hvor DTD bl.a. tilbød at levere brand- og redningsmateriel, lysmaster, lysbroer, beklædning samt udlejning af brandmateriel. Kurator i konkursboet oplyser, at boet overvejer at indgive politianmeldelse mod DTD’s ledelse, der angiveligt har belånt ikke-eksisterende fakturaer.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Reddere skal formentlig stemme om navnet på ny ambulancetjeneste

Redderne og de øvrige medarbejdere hos BIOS får formentlig stor indflydelse på, hvad deres fremtidige arbejdsplads skal hedde. På mandag overtager Region Syddanmark ambulancekørslen fra BIOS, og regionen skal have navngivet den nye ambulancetjeneste. Der er nu tre navne at vælge imellem, og det ser ud til, at medarbejderne skal stemme om navnet.

Præhospital

Akutlægehelikopterne har fået væsentligt mere at lave

En opgørelse over flyvningerne i 1. og 2. kvartal i 2015 viser, at de tre akutlægehelikoptere på landsplan har fløjet 66 pct. flere missioner. Flyvningerne er blevet flere i takt med at forår og sommer indfandt sig. Akutlægehelikopternes baserne ligger i Billund, Ringsted og Skive. Og alle tre steder er der blevet væsentligt mere at lave for akutlægehelikopterne.

Præhospital

Hvem af dem har regnet forkert?

Afgørelsen på udbuddet af ambulancekørselen i Region Sjælland bød på en række solide overraskelser: Kun tre ambulanceoperatører bød på opgaven, Falck havde ikke budt på det område, som Roskilde Brandvæsen i dag dækker, Roskilde Brandvæsen havde omvendt ikke budt på den sydlige del af det gamle Roskilde Amt, som brandvæsenet ellers tidligere har budt på, og den store vinder blev en mindre, svensk ambulanceoperatør, der i dag kun udfører ambulancekørsel i Stockholm. Men den største overraskelse er naturligvis den enorme prisforskel mellem Falck og Samariten, som rejser et stort spørgsmål: Hvem af dem har regnet helt forkert?

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Ny brand- og redningsstation i Holstebro indviet

Tirsdag blev Falcks nye brand- og redningsstation i Holstebro officielt indviet. Stationen er opført på samme grund som byens hidtidige Falck-station, der blev revet ned sidste år. I de nye bygninger samles ambulancer og redningskøretøjer samt de brandkøretøjer, som siden Falcks overtagelse af det kommunale brandvæsen fortsat har haft base på den kommunale brandstation. Stationen, der har kostet omkring 23 mio. kr., bliver arbejdsplads for ca. 100 medarbejdere.

Autohjælp

Redningsgården bryder med Dansk Autohjælp

Efter i kun 4½ måned at have været en del af Dansk Autohjælp er Redningsgården ApS i Spøttrup, som især er blevet kendt for deres First Responder Unit, trådt ud af samarbejdet med øjeblikkelig virkning. Redningsgården er utilfreds med mængden af opgaver, som samarbejdet har medført. 

Autohjælp

Kæmpe underskud i Redningsgruppen

9 mio. kr. Så mange penge har Redningsgruppen tabt i de første 1½ år af selskabets levetid. Alle de tre selskaber, som indgår i koncernen, taber penge, mens især autohjælpsaktiviteterne giver underskud. Koncernens likviditet er presset, og ved årsskiftet udgjorde de likvide beholdninger i moderselskabet kun 557 kr.

Fra arkivet – Politi

Politi

Konkurrent: Staten bør selv overtage beredskabernes SINE-radionet

Det er et sikkerhedsproblem, at det i dag er det private selskab Dansk Beredskabskommunikation, som både ejer og driver beredskabernes SINE-radionet. Det mener Teracom, der har meldt sig som konkurrent til at drive SINE. Ifølge Teracom bør staten selv overtage ejerskabet af SINE, så det fremover kun er driften af radionettet, som udbydes til private.

Foto: Rigspolitiet
Politi

Politibetjent får erstatning efter Seest-katastrofen

En kvindelig politibetjent er netop blevet tildelt små 92.000 kr. i erstatning i forbindelse med Seest-katastrofen i 2004. Hendes radio løb tør for strøm under evakueleringsarbejdet, og hun var derfor ikke opmærksom på, at de øvrige politi- og redningsfolk trak sig væk fra området. Da fyrværkerifabrikken eksploderede, nåede hun at kaste sig ned bag en garage, men efterfølgende udviklede hun posttraumatisk stress.

Foto: Rigspolitiet
Brandvæsen

Københavns Politi siger nej til planerne om fælles beredskab

Planerne om at oprette et fælles beredskab i hovedstadsområdet er ikke i overensstemmelse med lovgivningen. Det mener Københavns Politi, og derfor stemte hovedstadens politidirektør, Thorkild Fogde, nej til det nye beredskab, da sagen blev behandlet i Københavns Kommunes beredskabskommission. Oprettelsen blev dog vedtaget med et stort flertal.

Jobannonce
Sponsorer


Facebook