Brandvæsen

Brandvæsener skal betale for vandforbrug ved brandslukning

Kommunerne kan ikke forhindre lokale vandværker i at opkræve betaling for det vand, som brandvæsenerne anvender til brandslukning. Det har Miljø- og Fødevareklagenævnet afgjort i en konkret sag, hvor Vejen Kommune afviste nye regulativer fra de lokale vandværker under henvisning til, at brandvæsenet ikke havde budgetteret med vandudgifter – og at vandmålere i øvrigt ville begrænse vandtrykket.

Autohjælp

Falck-redder dræbt ved påkørsel af skiltevogn

En 63-årig Falck-redder omkom mandag eftermiddag, da en 19-årig bilist påkørte en skiltevogn fra Falck. Den tragiske ulykke skete på Vestmotorvejen ved Korsør, hvor den 19-åriges varevogn omkring kl. 13.30 påkørte skiltevognen med høj fart. Han ramte desuden Falck-redderen, der stod ved siden af skiltevognen, og redderen blev dræbt på stedet.

Præhospital

Ny nødbehandlerbil i Fjelstrup

Fjelstrup Nødbehandlerforening har indsat en ny nødbehandlerbil. Det er en Mercedes-Benz ML 320, der er købt brugt hos Region Hovedstaden. Her har den kørt som akutlægebil, senest på Bornholm. Nødbehandlerbilen bemandes med frivillige nødbehandlere, og ordningen er privatfinansieret. Bilen er således indkøbt med midler, der stammer fra indsamlinger og sponsorater.

 • Google Streetview
  Præhospital

  I Hundested har Halsnæs Kommune i dag en aftale med Frederiksborg Brand & Redning om, at der er to nødbehandlere på vagt døgnet rundt. Nødbehandlere kaldes ud til borgere, der er kommet til skade i Halsnæs Kommune, men ikke til sygdom og hjertestop. Nu vil de tre involverede myndigheder imidlertid arbejde for at gøre nødbehandlerne til en del af First Responder-ordningen.

 • Brandvæsen

  Omkring 300.000 danskere har haft brand i eget hjem inden for de seneste fem år, og alene i 2017 omkom 61 personer som følge af en brand. En røgalarm kan ikke forhindre en brand, men den kan være forskellen på liv og død. Derfor tager RøgalarmPatruljen på besøg i private hjem for at tjekke røgalarmer, og i år er det blevet til 1.800 besøg.

 • Præhospital

  Akkrediteringsnævnet har godkendt en fuld akkreditering af akutberedskabet i Region Sjælland. Akutberedskabets organisationer – Falck og Præhospitalt Center – blev undersøgt i uge 46 af et surveyteam fra Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS). Der blev i alt kontrolleret 40 standarder og 150 indikatorer, som alle var opfyldt.

 • Præhospital

  Danskerne er en nation af førstehjælpere. Fire ud af fem danskere over 18 år har modtaget undervisning eller instruktion i hjertelungeredning, og for 24 pct. er det sket indenfor de seneste to år. Knap halvdelen af danskerne er desuden blevet instrueret i at bruge en hjertestarter. Det viser en helt ny undersøgelse fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

 • Politi

  Syd- og Sønderjyllands Politi har sigtet fire mænd i alderen 19-28 år for i august at have hældt benzin ind gennem hegnet til Haderslev politistation og antændt væsken, hvorved der skete skader på to parkerede biler i gården samt en tom container. Motivet til brandstiftelsen var angiveligt, at gerningsmændene havde set sig sure på politiet efter en anholdelse.

 • Politi

  Tirsdag modtog 11 af hverdagens helte i Østjylland en stor tak for deres heltemodige gerninger. De har alle hjulpet borgere i nød og modtog derfor takkebreve og dusører på hovedpolitistationen i Aarhus. Dusørerne på et mindre kontantbeløb blev overrakt af chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen og stabschef Frits Kjeldsen.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Frivillige brandværn er trygge ved fremtiden

De frivillige brandværn i Sønderjylland mener ikke, at hverken kommunale brandvæsener eller Falck kan levere en billigere brandslukning. De små brandværn frygter ikke konkurrencen i forbindelse med de nye store kommuner. Det var meldingen fra formanden for Sønderjysk Frivillige Brandværnsforbund på de 74 brandværns årsmødet lørdag.

Google Maps
Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen retter hård kritik mod vestegnskommuner

Kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre får hård kritik fra Beredskabsstyrelsen og risikerer nu, at Statsforvaltningen rejser en sag om overtrædelse af den kommunale styrelseslov. Årsagen er, at kommunerne har ændret dimensioneringen af det fælleskommunale Vestegnens Brandvæsen uden først at forelægge ændringerne for Beredskabsstyrelsen. Det er ellers et lovkrav, som Beredskabsstyrelsen endda har erindret kommunerne om flere gange, og det får styrelsen til at betegne vestegnskommunernes fremgangsmåde som kritisabel.

Brandvæsen

Ny redningsstige skal forebygge drukneulykker

TrygFonden og Arkitektforeningen har nu offentliggjort den redningsstige, som skal være med til at forebygge de mange drukneulykker, der hvert år finder sted i de danske havne. Efter en testperiode er målet at få redningsstigen produceret, så den kan rekvireres gratis gennem TrygFondens fadderordning.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Reddere retter hård kritik mod Region Hovedstaden

Når Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed har planer om at hjemtage dele af ambulancekørslen, så er årsagen alene ideologisk. Det mener Reddernes Faglige Klub København, som retter en hård kritik mod den præhospitale virksomhed, der beskyldes for at ville hjemtage opgaverne uden et forudgående udbud for at retfærdiggøre sin egen eksistens på bekostning af konkurrencen på ambulancekørsel i hovedstaden.

Præhospital

Udsigt til massefyringer i Falcks ambulancetjeneste

Over 10 % af Falcks 380 ambulancereddere i Region Sjælland risikerer af få en fyreseddel. Årsagen er først og fremmest, at Region Sjælland næste år reducerer antallet af akutbiler fra 12 til seks, og dermed skal Falck bruge færre reddere, men også en omlægning af Storebæltsberedskabet koster jobs i redningskorpset. Også i andre dele af landet er der for mange reddere til for få jobs, og det vil i første omgang gå ud over et større antal redderelever, som formentlig ikke vil få tilbudt ansættelse, når de i de kommende måneder afslutter deres uddannelse.

Præhospital

Brækkede benet fire steder: Konen skulle stå for transport til sygehuset

Da Morten Knudsen tog imod en Facebook-udfordring og sprang i vandet på en øde strand på Sydfyn, var han så uheldig at ramme en stor sten. Det resulterede i, at han brækkede benet fire steder. Men sygeplejersken på Region Syddanmarks AMK-vagtcentral afviste at sende en ambulance – rådet til mandens kone, der ringede 112, var i stedet, at ”tage en smøg og selv tage på skadestuen”.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Falck: Brugen af underleverandører vil stige i de kommende år

I dag er Danmark det eneste land, hvor Falck selv driver langt størstedelen af autohjælpsstationerne. I de andre lande, hvor Falck leverer autohjælp, er det underleverandører, som står for opgaven i Falcks navn. I en ny strategi slår Falck imidlertid fast, at brugen af underleverandører også vil stige i Danmark.

Autohjælp

SOS International overtager Dansk Autohjælp

Konkurrencen på det danske marked for beredskabsydelser bliver nu kraftigt intensiveret, efter at SOS International overtager Dansk Autohjælp. SOS International driver i forvejen akutlægehelikopteren i Karup, og med købet af Dansk Autohjælp får man adgang til et landsdækkende stationsnet. Selskabet bebuder da også, at man over tid vil tilbyde en bredere produktpalette.

Autohjælp

Totempo i betalingsstandsning

Endnu en af Falcks konkurrenter, autohjælpsfirmaet Totempo, er kommet i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Som flere iagttagere havde forudset, så gik Totempo i dag i betalingsstandsning, men en ny selskabskonstruktion skal sikre, at autohjælpsaktiviteterne videreføres. 

Fra arkivet – Politi

Brandvæsen

Djurs får bedre SINE-dækning

Brandfolk, ambulancereddere og politifolk har haft problemer med radiokommunikationen på Djurs, hvor der især i området omkring Djurs Sommerland nær Nimtofte har været huller i dækningen på det fælles SINE-kommunikationsnet. Men efter at målinger og beregninger har bekræftet dækningsproblemet, bliver SINE-nettet nu udvidet med et nyt site i Nimtofte.

Brandvæsen

Årsag til hedebrand ikke fundet

Resultatet af politiets brandundersøgelse af sommerens voldsomme brand på Randbøl Hede ved Vejle foreligger nu. På grund af brandskadernes omfang og karakter har det ikke været muligt at finde et konkret arnested og heller ikke muligt at påvise en brandårsag. Der har været anvendt brandhunde i forbindelse med undersøgelsen, men de har ikke markeret for tilstedeværelse af brandbar væske.

Google Maps
Brandvæsen

Brandfolk: Vi har ikke behov for politibeskyttelse

Odense Brandvæsen har det generelt godt med de unge i Vollsmose, og brandfolkene føler ikke behov for politibeskyttelse, når de rykker ud til bydelen. Sådan lyder det fra brandvæsenet efter weekendens hærværk mod en indsatsledervogn. Samtidig afviser brandvæsenet politiets teori om, at også en autosprøjte blev udsat for sabotage; den havde blot gearproblemer.

Jobannonce
Sponsorer


Facebook