Brandvæsen

Debat: Deltidsbrandfolk får en urimelig løn

Landets deltidsbrandfolk står til rådighed hele døgnet, året rundt, og det honoreres med 900 kr. om måneden og 100 kr. pr. vagtdøgn. Men det er helt urimeligt, at brandfolkene ikke bliver honoreret bare lidt fornuftigt – og manglen på deltidsbrandfolk burde gøre, at brandfolkene blev tilgodeset af regeringen. Det skriver tillidsrepræsentant Lars Juul fra Slagelse i dette debatindlæg.

Præhospital

Regioner: Over halvdelen af ambulancekørslen er snart hjemtaget

I februar 2024 hjemtager Region Sjælland – som den sidste af de fem regioner – en del af den regionale ambulancedrift. Hos Danske Regioner vurderer man, at det derefter vil være 60 pct. af landets ambulancedrift, som varetages af regionerne selv. De øvrige 40 pct. vil blive varetaget af private operatører. Ifølge regionerne styrker hjemtagningen samarbejdet med det øvrige sundhedsvæsen.

Præhospital

Politikere skal træffe beslutning om præhospital ”driftsoptimering”

Ambulancetjenesten i Region Nordjylland er under pres – både økonomisk og i forhold til at opretholde det fastsatte beredskab. På mandag mødes regionspolitikerne så for at beslutte det, der kryptisk betegnes som en ”driftsoptimering på det præhospitale område”. Hvad driftsoptimeringen dækker over er dog ukendt, for sagen er hemmelig og beslutningen skal træffes bag lukkede døre.

Brandvæsen

24 brandgode juleråd

For de fleste mennesker er julemåneden den travleste periode i årets løb – og det gælder også for brandfolkene ved landets brandvæsener. I forhold til en gennemsnitsmåned har brandvæsenerne omkring en tredjedel flere udrykninger i december. De mange ekstra brandudrykninger skyldes først og fremmest uheld og uforsigtighed i forbindelse med levende lys. Men vi har samlet 24 brandgode juleråd, som kan sikre en god og brandsikker jul – uden ubehagelige ulykker.

 • Præhospital
  Fra 2019 til 2022 er antallet af ambulancebehandlerelever, der har indgået en uddannelsesaftale, steget med ikke mindre end 72,5 pct. Det viser Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Ifølge Danske Regioner udgør ambulancebehandlerelever i øjeblikket 24 pct. af den samlede arbejdsstyrke indenfor ambulancetjenesten, hvilket er rekord.
 • Google Maps
  Brandvæsen
  De seneste år har de frivillige i Koldings beredskab haft base på Falcks brandstation i Kolding. Men når brandstationen i 2025 flytter til nyopførte faciliteter, så har Kolding Kommune sparet pladsen til de frivillige væk. For de ca. 100 frivillige er det et stort problem, at de ikke bliver en del af brandstationen, skriver Marianne Kjær fra Beredskabsforbundet i dette debatindlæg.
 • Brandvæsen
  Normalt får offentligt ansatte tildelt Den Kongelige Fortjenstmedalje, når de har været ansat i 40 år. Det gælder dog ikke brandfolk, for her findes der særlige medaljer for henholdsvis 25 år, 40 år og 50 års tjeneste. Og man kan ikke få to medalger for den samme indsats. Det slår Kongehuset fast, efter at tidligere beredskabschef Ole Borch har rejst spørgsmålet.
 • Præhospital
  Region Midtjylland havde egentlig lagt op til, at fire akutlægebiler i regionen skulle spares væk. Men i den endelige aftale om spareplanen bliver den ene af akutlægebilerne – i Silkeborg – bevaret. Akutlægebilerne i Grenå og Ringkøbing bliver stadig nedlagt, men som noget nyt erstattes de af paramedicinerbiler. Der er dog et væsentligt forbehold i aftalen.
 • Præhospital
  Weekenderne i december er erfaringsmæssigt meget travle for både alarmcentralen, ambulanceberedskabet og akutmodtagelserne. For at aflaste dem og være tæt på borgerne, stiller Region Hovedstadens Akutberedskab også i år en mobil behandlingsplads op ved Rådhuspladsen. Her kan borgerne komme ind fra gaden og blive behandlet.
 • Præhospital
  Liberal Alliance har fremsat et nyt beslutningsforslag i Folketinget, som skal give autoriserede ambulancebehandlere og paramedicinere adgang til sundhedsdata i form af Fælles Medicinkort og oplysninger om allergier (CAVE). Ifølge forslaget har en række andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet adgang til disse data, men det har ambulanceredderne ikke.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Hovedstadens Beredskab har taget ny type lift i brug

Mange steder i København er der små porte og snævre passager, som gør, at beredskabets almindelige drejestiger ikke kan anvendes. For at kunne foretage personredning og slukning i f.eks. svært tilgængelige baggårde har Hovedstadens Beredskab derfor anskaffet to nye teleskoplifte, der erstatter de såkaldte Bobcat-stiger.

Brandvæsen

Nyt beredskab vil udvide med 1-minutsudrykning i Silkeborg

Fremover skal der være 1-minutsberedskab på brandstationen i Silkeborg, således at der både fra Silkeborg og Viborg hurtig kan rykkes ud med det specialmateriel, som dækker alle 10 brandstationer i det nye Midtjysk Brand & Redning. Det foreslås i et udkast til risikobaseret dimensionering for Viborg og Silkeborg kommuners fælles beredskab.

Brandvæsen

Brandfolk kæmper for deres brandvæsen

Tølløse og Jernløse kommuner har bedt Falck om at give tilbud på brandslukningen. Der er nu indledt nærmere forhandlinger med redningskorpset, men det står klar at hvis Falck overtager brandslukningen kan det ikke ske allerede fra 1. juli, som Falck oprindeligt foreslog. Og brandfolkene kæmper imod en udlicitering. 

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Overlæger: Afskaffelse af lægebiler bomber beredskabet 20 år tilbage

Syv sjællandske overlæger langer i et læserbrev hårdt ud efter Region Sjællands beslutning om at afskaffe regionens lægebiler og erstatte dem med paramedicinerenheder. Det vil koste 120 liv om året, advarer overlægerne, der mener, at Region Sjælland med sin beslutning udviser samme bedreviden, som da regionen valgte Samariten som ambulanceoperatør – og at resultatet vil blive, at beredskabet bombes 20 år tilbage.

Præhospital

Region giver Samariten ultimatum

Samariten skal skrive under på kontrakten med Region Midtjylland med det samme. Ellers vil regionen finde en anden operatør til de ambulancer, det svenske firma ellers skulle begynde at køre fra 1. september næste år. Det oplyser regionsformand Bent Hansen (S). Samtidig oplyser Region Hovedstaden, at regionen ikke har nogen som helst bekymringer om Samaritens evner til at køre ambulancer.

Præhospital

Bonus på 30.000 kr. skal sikre de nordjyske responstider

Ambulancernes responstider i Region Nordjylland er under hårdt pres, fordi Falck om 1½ måned skal overdrage ambulancekørslen til regionens nye ambulancetjeneste og PreMed. Hidtil har Falcks reddere nægtet at tage ekstravagter på grund af utilfredshed over Falck og håndteringen af overgangen til de nye operatører. Men nu har redderne accepteret et tilbud om en bonus på 30.000 kr.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Her er de danske virksomheder med udrykningstilladelse i 2020

Der er 122 virksomheder og myndigheder, som har generelle udrykningstilladelser, og det er ni færre end sidste år. Desuden har 58 virksomheder og myndigheder fået udrykningstilladelse til konkrete køretøjer. Det viser en ny opgørelse. Blandt organisationerne finder man blandt andet Statens Serum Institut, to tyske ambulancetjenester samt et svensk universitetshospital.

Autohjælp

Falck fortsætter med at tabe omsætning på autohjælpsområdet

Tidligere havde de fleste danskere et abonnement på autohjælp hos Falck, men autohjælp er i stigende grad blevet noget, som indgår i forsikringer, bilkøb, leasingaftaler og lignende. Det kan mærkes hos Falck, der sidste år tabte 130 mio. kr. i omsætning i den danske assistanceforretning. Faldet skyldes også, at færre rekvirerede autohjælp mod betaling under pandemien.

Autohjælp

Viking Assistance får tilført penge efter nyt millionunderskud

Kun et enkelt år siden etableringen i Danmark i 2014 har den norske Viking-koncern tjent penge på at tilbyde autohjælp på det danske marked. 2021 blev endnu et år med et stort milliontab – nærmere bestemt tabte Viking 5,4 mio. kr. på driften. Det er dog 1 mio. kr. bedre end året før, men de norske ejere har været nødt til at tilføre 6 mio. kr. til det danske datterselskab.

Fra arkivet – Politi

Brandvæsen

Alarmcentral bliver måske hos brandvæsen

Efter års tovtrækkeri ser det nu ud til, at alarmcentralen i København alligevel får lov at blive hos Københavns Brandvæsen – og dermed ikke overflyttes til politiet, som det ellers er tilfældet i resten af landet. Alarmcentralen i København er i øjeblikket ejet af Københavns Amt samt Frederiksberg og Københavns kommuner i fællesskab. I forbindelse med kommunalreformen og nedlæggelsen af amterne skal der derfor findes en ny struktur.

Brandvæsen

Dino og Hector er dansk politis første brandhunde

Siden februar har Rigspolitiets Nationale Kriminaltekniske Center brugt to såkaldte brandhunde i efterforskningen af mistænkelige brande. De er trænet i at snuse sig frem til brandbare væsker på et brandsted og de første af sin art i Danmark. Brandhundene og deres førere hører til hos Rigspolitiets Nationale Kriminaltekniske Center Vest i Fredericia, hvorfra de dækker hele landet.

Jobannonce


Sponsorer


Facebook