Brandvæsen

Værnepligtige: Forholdene på corona-testcentre er uforsvarlige

Når borgerne møder op på TestCenter Danmarks corona-testcentre, så risikerer de, at podningen foretages af en værnepligtig fra Beredskabsstyrelsen, som ikke har haft en fridag i fire uger – og som har haft en arbejdsuge på 80 timer. Det er uforsvarlige forhold, mener de værnepligtige ved Beredskabsstyrelsen Sydjylland.

Brandvæsen

Opgiver at fortsætte samplacering mellem brandvæsen og Beredskabsstyrelsen

Siden 2015 har Brand & Redning Sønderjyllands hovedkvarter været placeret i lejede pavilloner på Beredskabsstyrelsens Tekniske Skole i Tinglev. Men det er slut pr. 31. december 2020, hvor tilladelsen til brug af pavillonerne udløber. Beredskabsstyrelsen må ikke opføre permanente lokaler og leje dem ud til brandvæsenet, så nu forhandler brandvæsenet om en ny placering.

Politi

Politiet vil styrke beredskabet efter stigende smittetryk

Som følge af den seneste tids smitteudvikling har politiet besluttet at forøge sit beredskabsniveau i indsatsen mod spredning af coronavirus nationalt og lokalt. Det forhøjede beredskabsniveau indebærer en generel forøgelse af politiets indsats over hele landet, herunder øget politimæssig tilstedeværelse i udsatte områder.

Brandvæsen

Brandvæsen vil holde risikobaseret dimensionering hemmelig for borgerne

Som det eneste brandvæsen i landet vil Roskilde Brandvæsen fremover holde planen for risikobaseret dimensionering hemmelig for kommunens borgere. Brandvæsenet ønsker, at borgerne kun skal orienteres om, hvad brandvæsenets serviceniveau bliver. De analyser, der ligger bag, skal borgerne derimod ikke have adgang til. Det skyldes ifølge brandvæsenet ”det nuværende trusselsbillede”.

 • Præhospital
  Fra næste år bliver det præhospitale beredskab i Skagen styrket. Den nuværende akutbil, der kun bemandes i sommermånederne, bliver således opgraderet til en paramedicinerbil, som vil blive bemandet året rundt. Det er et af elementerne i en ny budgetaftale i Region Nordjylland, hvor der også sker en styrkelse af beredskabet i Thisted samt en bredere anvendelse af paramedicinerne.  
 • Præhospital
  Organisationen Dansk Folkehjælp har uddelt prisen ”Årets Folkehjælper” for 13. gang. Hæderen gik i år til de frivillige førstehjælpere Mads Ravn, Jesper Runge Krone og Jens Callesen fra trekantsområdet, som reddede en kun to måneder gammel baby fra døden. De tre kæmpede for babyens liv og fik ham til at trække vejret igen, inden ambulancen efter 16 minutter ankom.
 • Brandvæsen
  Justitsministeriet har lanceret tre nye initiativer, der skal sætte ind over for affyring af fyrværkeri mod personer og anden tilsvarende farlig og utryghedsskabende adfærd. Initiativerne præsenteres blandt andet på baggrund af flere episoder fra jul og nytår 2019, hvor der blev skudt med fyrværkeri mod politi, brandfolk og almindelige borgere.
 • Politi
  En kortlægning og evaluering af PTSD blandt politi- og fængselsbetjente viser, at politi- og fængselsbetjentes arbejde er blevet mere krævende og psykisk belastende. Justitsministeriet igangsætter derfor en række initiativer i politiet og kriminalforsorgen for at styrke myndighedernes håndtering og forebyggelse af PTSD hos medarbejderne.
 • Brandvæsen
  I et fælles udbud vil tre fælleskommunale brandvæsener indkøbe mindst tre drejestiger, men med option på yderligere fire drejestiger. Østjyllands Brandvæsen og Nordjyllands Beredskab er de faste deltagere, mens leverance til Beredskab og Sikkerhed i Randers, Favrskov og Djursland er en option. Desuden er der en fælles option på levering af yderligere tre drejestiger.
 • Brandvæsen
  En 42-årig mand slap onsdag uden skader fra en færdselsulykke ved Vig i Odsherred. Ulykken skete, da den 42-årige sagtnede hastigheden for at lade et udrykningskøretøj passere. En anden bilist, en 71-årig mand, tolkede imidlertid den 42-åriges manøvre som et påbegyndt højresving – og endte med at påkøre den 42-årige. Hans bil endte derefter i grøften.

Fra arkivet – Brandvæsen

Google Maps
Brandvæsen

Lemvig Kommune vil investere 4,4 mio. kr. i nye brandkøretøjer

En større udskiftning af brandkøretøjerne hos Lemvig Brandvæsen er på vej. Næste år skal der indkøbes to autosprøjter, hvorefter der i 2013 udskiftes en tankvogn og en slangetender. Det vil i alt koste 4,4 mio. kr. I første omgang er det autosprøjter på brandstationerne i Lemvig og Thyborøn, som står til udskiftning. De er begge 23 år gamle, og Lemvig Kommune har afsat 1,8 mio. kr. til hvert af de nye køretøjer.

Brandvæsen

Brandmand ekskluderes efter dom for 32.000 ulovlige kanonslag

Tidligere på måneden blev en 42-årig brandmand fra Tyrstrup Frivillige Brandværn idømt 30 dages betinget fængsel for at have opbevaret 32.000 kanonslag i sin garage i Christiansfeld. Manden bevarede sin tilknytning til brandværnet i det år, der gik fra politiets fund af kanonslagene og til dommen, men nu har brandværnet valgt at ekskludere ham.

Brandvæsen

Ny vagtcentral har sendt dyreambulancerne af sted 7.300 gange

Dyrenes Beskyttelses døgnåbne vagtcentral for dyr i nød har nu eksisteret i et år, og medarbejderne på vagtcentralen har haft travlt. Siden starten har vagtcentralen modtaget 73.000 opkald, og det har resulteret i, at vagtcentralen 7.331 gange har afsendt en af de dyreambulancer, som i størstedelen af landet drives af Falck.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Akutlægehelikopteren lander nu hos den praktiserende læge

Praktiserende læge Hans Holmsgaards praksis i Thyborøn blev fredag officielt nabo til den landingsplads, som fremover forbinder luftvejen mellem kystbyens praktiserende læger og hospitalerne længere inde i land. Hans Holmsgaard havde lejlighed til at tale til medlemmer af Folketingets udvalg for landdistrikter, da de fredag formiddag deltog i åbningen af akutlægehelikopterens nye landingsplads uden for konsultationens dør.

Præhospital

Her er Falcks nye el-akutlægebil

Den danske ambulancetjeneste har fået sit første eldrevne køretøj. Det er Falck, som har ombygget en Tesla, der nu kører som akutlægebil hos det Falck-ejede Responce i Region Syddanmark. Den nye bil har et separat elsystem, som gør, at alt udstyr drives udenom bilens batteri, så f.eks. udrykningslys og -lyd, radio, medicinsk udstyr og køle-/varmeudstyr kører i et lukket system, som er opladet ved afgang.

Præhospital

Falck skal drive endnu en lægeklinik

Falck skal fremover drive lægeklinikken i Sunds i Region Midtjylland. Den fire-årige kontrakt er vundet i et udbud, hvor også to andre aktører vandt kontrakter på driften af lægeklinikker. Prisen for de tre kontrakter er alle steder på niveau med den gennemsnitlige udgift pr. patient, som regionen i dag betaler de praktiserende læger.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Dansk Autohjælp lukker to stationer

Fremover vil Dansk Autohjælp dække hele Nordvestsjælland fra én station. En ny station i Tølløse skal således erstatte selskabets nuværende stationer i Nykøbing Sjælland, Kalundborg og Nr. Jernløse. Samtidig skal et nyt disponeringscenter overtage styring af alle Dansk Autohjælps opgaver på Sjælland.

Autohjælp

Autohjælp har udviklet sig til en god forretning for FDM

Formidlingen af autohjælpsassistancer i Danmark har udviklet sig til en særdeles god forretning for FDM, der sidste år tjente 8,7 mio. kr. før skat på sin autohjælpsvirksomhed. Det er en fordobling i forhold til 2016. FDM udfører ikke selv autohjælpen, men har et samarbejde med SOS Dansk Autohjælp.

Autohjælp

Topfolk fra Totempo slipper for straf i svindelsag

Tre topfolk fra autohjælpsfirmaet Totempo, der gik konkurs i 2009, er i dag blevet frifundet ved retten i Roskilde. De var tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk i en sag, hvor forskellige leasingselskaber har lidt et tab på i alt 291 mio. kr. Det var især manglende dokumentation for det leasede materiel, som førte til frifindelsen, der dog også var stærkt påvirket af, at politiet under sagen mistede Totempos bogføringsmateriale.

Fra arkivet – Politi

Politi

Politibetjent skal seks måneder i fængsel for falske forklaringer

En politibetjent er i Østre Landsret blevet idømt fængsel i seks måneder for i tre tilfælde at have afgivet urigtige oplysninger i politirapporter samt for i tre tilfælde som vidne i retten at have forklaret i strid med sandheden for at få uskyldige dømt for strafbare forhold. Politibetjenten blev endvidere dømt for misbrug af sin stilling.

Brandvæsen

Brandfolk afventer politieskorte ved udrykning til småbrande i Kolding-bydel

Når brandvæsenet i Kolding får melding om mindre brande i Skovparken-området, så afventer brandfolkene nu, at politiet har været fremme og vurderet situationen – og først derefter kører de ind og slukker branden. Årsagen er, at der er risiko for, at brandfolkene rammes af kasteskyts, og derfor skal politiet først vurdere, om der er ”dårlig stemning”.

Politi

Vellykket beredskabsøvelse på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

Hvor godt fungerer beredskabet på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i tilfælde af, at en person med tilknytning til bandemiljøet kommer til Fælles Akutmodtagelsen med skudsår? Svaret er, at beredskabet er ”ganske tilfredsstillende”. Det er konklusionen, efter at sygehuset og Syd- og Sønderjyllands Politi den 27. november 2018 gennemførte en såkaldt procedureøvelse.

Jobannonce
Sponsorer


Facebook