Præhospital

Evaluering kan give styrkelse af beredskabet i Nyborg, Vejle og Haderslev

I Region Syddanmark er det borgerne i Nyborg-, Vejle- og Haderslev-områderne, som oftest må vente mere end 15 minutter på hjælp fra enten en ambulance eller en akutbil. I en ny evaluering af beredskabet lægger Region Syddanmark derfor op til at styrke beredskabet med nye akutbiler i Odense SØ og nord eller syd for Haderslev samt en ændring af ambulanceberedskabet i Vejle.

Præhospital

Mangel på reddere kan blive ny begrundelse for ambulancedispensation

I dag har regionerne dispensation til at anvende redderelever som 2. mand på landets ambulancer. Det skyldes, at COVID-19-pandemien har givet helt særlige udfordringer med at bemande ambulancerne. Hos Sundhedsministeriet erkender man tilsyneladende, at COVID-19 ikke længere kan begrunde en dispensation. Men ministeriet lægger alligevel op til, at dispensationen måske kan forlænges – nu med henvisning til, at der generelt er mangel på reddere.

Brandvæsen

Borgerforslag om brandfolk har passeret 3.500 underskrifter

På kun en uge har 3.500 danskere skrevet under på et borgerforslag om, at brandfolk skal kunne blive screenet for kræft hvert halve år, samt at brandfolk skal kunne få erstatning for erhvervsbetinget kræft. Christina Veje Damgaard, der står bag forslaget, er da også optimistisk i forhold til, at forslaget vil nå de krævede 50.000 underskrifter, selv om der er lang vej igen.

 • Brandvæsen
  Beredskabsstyrelsen vil investere omkring 2,5 mio. kr. i seks mobile generatorer med tilhørende påhængsvogne. De mobile generatorer med påhængsvogne skal anvendes på Beredskabsstyrelsens kommunikationsvogne som landevejskøretøjer. For at de kan anvendes under udrykningskørsel, skal påhængsvognens tyngdepunkt være lavt.
 • Brandvæsen
  Efter flere år med COVID-19-restriktioner er Copenhagen Pride-paraden i år tilbage i fuld størrelse. Og dermed genoptages traditionen med, at medarbejdere fra de kommunale beredskaber, Beredskabsstyrelsen, Beredskabsforbundet, ambulanceoperatørerne og Forsvaret deltager i paraden som en samlet gruppe.
 • Brandvæsen
  Den danske grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse skaber i øjeblikket store trafikproblemer, og det giver lange bilkøer. Det rammer nu også det frivillige brandværn i Harrislee på den tyske side af grænsen. De mange bilkøer gør nemlig, at brandfolkene har svært ved at nå frem til brandstationen indenfor de normale 4-5 minutter.
 • Brandvæsen
  Når frontpersonale i sundhedssektoren får COVID-19 og kan dokumentere, at de har arbejdet med COVID-19-patienter, så antages det, at de har fået COVID-19 gennem deres arbejde. Denne formodningsregel er resultatet af en politisk beslutning, og det samme system burde gælde for brandfolk, der får konstateret kræft. Det mener Brandfolkenes Cancerforening.

Fra arkivet – Brandvæsen

Brandvæsen

Falck er dyrest men bevarer formentlig brandslukningen

Det kommunale Thisted Brandvæsen kan ifølge et kontrolbud, som brandvæsenet har udarbejdet, drive brandstationerne i Hurup, Hanstholm og Frøstrup ca. 133.000 kr. billigere pr. år end Falck. Ikke desto mindre ser det ud til, at Falck efter et netop gennemført udbud får en 10-årig kontrakt på brandslukningen i en del af Thisted Kommune.

Brandvæsen

KL: Mange faktuelle fejl i debatten om fremtidens beredskab

Det fyger med flere faktuelle fejl i debatten om den fremtidige struktur på beredskabsområdet. Det siger Jørn Pedersen, der er formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg. Han understreger, at der ikke er lavet nogen aftale mellem staten og KL om, at de kommunale beredskaber skal overtage bestemte opgaver fra det statslige beredskab.

Fra arkivet – Præhospital

Præhospital

Falck har nu 730 ambulancer i USA

Hvad indadtil tabes, skal udadtil vindes. Samme dag, som Falck tabte driften af fire danske læge- og akutbiler til Responce, købte den danske redningskoncern endnu en amerikansk ambulanceoperatør, som står for ambulancekørslen i 13 områder i Florida. Med det seneste opkøb har Falck nu 730 ambulancer og 3.400 medarbejdere i USA – hvilket gør Falck til USA’s tredjestørste ambulanceoperatør.

Brandvæsen

Kommunikationen gav problemer ved Mandø-ulykken

Den 18. juni 2010 kørte en traktorbus i et hestehul syd for Mandø. Bussen, der havde 36 ældre som passagerer, væltede, hvorved tre af passagererne blev dræbt, mens resten af passagererne fik større eller mindre kvæstelser. Den alvorlige ulykke udløste en større redningsaktion, som nu er blevet evalueret. Og evalueringen peger på, at indsatsen generelt var vellykket, men at der var problemer med kommunikationen. Samtidig fremhæves det, at de tilkaldte helikoptere var en vigtig ressource under indsatsen.

Præhospital

Redningshelikoptere trænede farlige snelandinger

De seneste to vintre med meget sne har givet piloterne på Forsvarets redningshelikoptere en ny udfordring at forholde sig til. Landing i høj sne pisker nemlig så meget sne op, at piloterne kan miste orienteringen. Situationen minder lidt om at lande i sand – noget, som faktisk har kostet det britiske Royal Airforce to styrtede helikoptere i Afghanistan. Det er baggrunden for, at Eskadrille 722 for nylig trænede snelandinger i Norge.

Fra arkivet – Autohjælp

Autohjælp

Her er de danske virksomheder med udrykningstilladelse i 2020

Der er 122 virksomheder og myndigheder, som har generelle udrykningstilladelser, og det er ni færre end sidste år. Desuden har 58 virksomheder og myndigheder fået udrykningstilladelse til konkrete køretøjer. Det viser en ny opgørelse. Blandt organisationerne finder man blandt andet Statens Serum Institut, to tyske ambulancetjenester samt et svensk universitetshospital.

Autohjælp

Regnvåd februar gav stor stigning i antallet af fritrækninger

Februar 2022 går over i historien som den næstvådeste, siden DMI begyndte sine målinger i 1874. Og det afspejler sig i statistikken over assistancer hos SOS Dansk Autohjælp. Antallet af fritrækninger steg således med ca. 40 pct. fra januar til februar, så den megen regn i vinterens sidste måned har sat sit aftryk.

Fra arkivet – Politi

Foto: Rigspolitiet
Brandvæsen

DR: Vi levede op til beredskabsforpligtelser under storm

Svigtede DR sine beredskabsforpligtelser under oktober-stormen ved først at rapportere om stormen, da den nåede de tættere befolkede områder? Ikke ifølge DR selv, som understreger, at alle politiets beredskabsmeddelelser blev udsendt – og at der slet ikke blev modtaget nogen beredskabsmeddelelser fra politiet i Vest- og Sydjylland under stormen.

Politi

Politibetjent skal seks måneder i fængsel for falske forklaringer

En politibetjent er i Østre Landsret blevet idømt fængsel i seks måneder for i tre tilfælde at have afgivet urigtige oplysninger i politirapporter samt for i tre tilfælde som vidne i retten at have forklaret i strid med sandheden for at få uskyldige dømt for strafbare forhold. Politibetjenten blev endvidere dømt for misbrug af sin stilling.

Jobannonce


Sponsorer
Facebook