Præhospital

Sigtet efter chikanekørsel mod ambulance

En 25-årig mand er blevet sigtet for manglende agtpågivenhed, efter at han i går eftermiddags overhalede en ambulance indenom på Hillerød Motorvejen, hvorefter han placerede sig lige foran ambulancen, der hurtigt måtte bremse ned for at undgå et sammenstød. Politiet fandt også en video, som han havde optaget af den hasarderede kørsel.

Præhospital

Fald i antallet af flyvninger med akutlægehelikoptere

De fire danske akutlægehelikoptere fløj 4.167 missioner i løbet af 2023. Det er et fald på 8 pct. sammenlignet med året før. Dermed sendes helikopterne i gennemsnit afsted 11,4 gange i døgnet, og med et budget på 204 mio. kr. koster hver flyvning ca. 49.000 kr., mens hver flyvning, hvor der transporteres en patient, koster godt 92.000 kr.

Præhospital

Vil søge at udbrede model med adgang til krisepsykolog for øjenvidner

Sidste år gennemførte Falck et forsøg, hvor ambulancereddere fra Roskilde fik mulighed for at formidle en direkte kontakt til krisepsykologer, så dem, der havde overværet en ulykke, havde mulighed for at modtage hjælp og bearbejde oplevelsen. I alt benyttede omkring 10 pct. af øjenvidnerne sig af tilbuddet om en psykologsamtale, og Falck vil nu give mulighed for, at ordningen indgår i fremtidige ambulancekontrakter.

Præhospital

Dømt for manglende førstehjælp og alarmering

To medarbejdere ved et plejehjem i Aarhus Kommune er blevet dømt for grov tjenesteforsømmelse, efter at de undlod at ringe 112 og iværksætte livreddende førstehjælp. En beboer på plejehjemmet fik et stykke mad galt i halsen, men i stedet for at ringe 112 valgte de to medarbejdere at ringe til en vagtlæge, der kunne konstatere, at beboeren var død.

Præhospital

Starter forsøg med eldrevet køretøj til liggende sygetransport

Den 1. juni 2024 indsætter Region Midtjylland et eldrevet køretøj til liggende sygetransport. Det sker som led i en ét-årig forsøgsperiode, hvor man vil se på ladetid og rækkevidde, så det kan blive afklaret, hvordan et eldrevet køretøj påvirker driften. Desuden skal forsøgsperioden også vise, hvordan eldrevne køretøjer mere generelt passer ind i regionens præhospitale funktioner.

Præhospital

Ambulancernes responstider i 1. kvartal 2024

I Region Sjælland har ambulancernes responstiderne udviklet sig nærmest katastrofalt. I 1. kvartal 2023 nåede 28 pct. af ambulancerne frem indenfor 5 minutter, men i 1. kvartal 2024 var det tal styrtdykket til kun 20,8 pct. Dermed er regionen gået fra at have landets bedste responstider til at have de næstdårligste. i Region Hovedstaden skete der derimod en markant forbedring. 

Præhospital

Vil søge om penge til ny akutbil i Køge-/Greve-området

Når Region Sjælland om kort tid siden en ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje for et styrket akutberedskab, så vil regionen især bede om at få penge til at etablere en ny akutbil i Køge-/Greve-området. Men regionen vil bl.a. også gerne have penge til at ansætte flere voksenredderelever, især i den sydlige del af regionen, hvor der er problemer med at fastholde de nyuddannede reddere.

Præhospital

Opgiver at søge om penge til flere præhospitale enheder

Det er i øjeblikket så svært at rekruttere ambulancepersonale, at det ikke giver mening at søge om penge til at indsætte flere præhospitale enheder – for det vil være særdeles vanskeligt at bemande dem. Sådan lyder konklusionen hos Region Nordjylland, der i stedet vil søge Sundhedsstyrelsen om puljemidler til at optage flere redderelever samt til at videreføre akutlægebilen i Hjørring.

Præhospital

Slipper for ambulance-bod på 9 mio. kr.

Region Hovedstadens nye ambulancetjeneste er generelt kommet godt fra start, men ambulancetjenesten havde store udfordringer i 4. kvartal 2023. Hvis ambulancetjenesten havde været underlagt samme bodbestemmelser som regionens private operatør, så havde det kostet en bod på 9 mio. kr. Det slipper regionen dog for, mens Falck i kontraktens første år har betalt 32 mio. kr. i bod til regionen.

Præhospital

Debat: Ny paramedicineruddannelse er et helt nødvendigt skridt

Den nye paramedicineruddannelse på professionsbachelorniveau er et helt nødvendigt skridt for at imødekomme fremtidens krav til faget og for at opnå den anerkendelse, som faget fortjener. Der er behov for en uddannelse med en markant sundhedsfaglig profil og det får vi nu. Sådan lyder det fra bestyrelsen i Dansk Præhospital Selskab i dette debatindlæg.