Brandvæsen

Ny udrykningsbekendtgørelse på vej

En ny udgave af udrykningsbekendtgørelsen er blevet sendt i høring. Den nye bekendtgørelse vil blandt andet gøre det muligt for private aktører at køre udrykningskørsel uden særlig tilladelse, hvis de udfører opgaven for en myndighed, og det bliver også lettere at få udrykningstilladelse til f.eks. ambulancer, der leverer beredskab ved motorløb. Det præciseres også, at overtrædelse af færdselsloven skal skønnes påtrængende nødvendigt og forsvarligt.

Brandvæsen

Opsiger brandslukningskontrakter med to frivillige brandværn

De frivillige brandværn i Havnbjerg og Rinkenæs skal ikke længere udføre brandslukning for Sønderborg Kommune. Begge brandværn har store problemer med at overholde kravene til afgangstid og bemanding, så derfor har Sønderborg Kommune valgt at opsige brandslukningskontrakterne. Kommunen tilbyder dog, at brandværnene stadig kan indgå i beredskabet.

Brandvæsen

Stor beredskabsøvelse i Holbæk og Odsherred

Midt- og Vestsjællands Politi, Søværnskommandoen, Vestsjællands Brandvæsen, Beredskabsstyrelsen, Region Sjælland, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland samt Odsherred og Holbæk kommune afholder i de kommende dage en stor beredskabsøvelse i Holbæk og Odsherred. Formålet med øvelsen er at træne samarbejdet mellem myndighederne i tilfælde af en større miljøulykke.

Brandvæsen

Forsvaret investerer 131 mio. kr. i 16 nye crashtendere

Forsvaret vil i løbet af 2024 og 2025 investere 131 mio. kr. i at anskaffe 16 nye crashtendere til landets flyvestationer samt en mobil crashtender-simulator. De nye crashtendere skal erstatte de nuværende Eagle-crashtendere, der er så nedslidte og svære at vedligeholde, at det i øjeblikket er nødvendigt at leje seks crashtendere for at opretholde det lovpligtige beredskab.

Brandvæsen

Stiller forslag i Folketinget: Krav om 5 minutters afgangstid skal afskaffes

Det nuværende krav om, at brandvæsenerne skal afgå indenfor 5 minutter, giver et beredskab, der er mindre effektivt, fordi det kan være svært at finde deltidsbrandfolk og frivillige, som kan nå hurtigt nok frem til stationen. Derfor bør kravet afskaffes og erstattes af krav til responstiden. Det mener folketingsmedlem – og løsgænger – Mike Villa Fonseca, som har fremsat et beslutningsforslag i Folketinget.

Brandvæsen

KL: De kommunale beredskaber skal med i statslig beredskabsaftale

Når der senere på året skal forhandles en ny beredskabsaftale, så indgår de kommunale beredskaber ikke. Beredskabsaftalen omfatter nemlig kun det statslige beredskab, mens de kommunale beredskabers økonomi indgår i de generelle budgetforhandlinger mellem staten og KL. Men Danmark står overfor et ændret risikobillede, og derfor skal det beredskab, der står forrest og møder borgerne, tænkes med i beredskabsaftalen. Det mener KL.