Google Maps
Brandvæsen

Borgmesters tilskud til brandmandsforening var ulovligt

Et tilskud på godt 17.000 kr. til brandmandsforeningen i Sorø har bragt borgmester Gert Jørgensen i problemer. Der var nemlig ikke lovhjemmel til at udbetale pengene, som gik til fester i foreningen. Desuden blev pengene betalt til brandmandsforeningens formand, som er partifælle til og ven med borgmesteren. Derfor mener kommunens revisor, at borgmesteren måske også har overtrådt lovgivningen om inhabilitet.

Brandvæsen

Kan atter modtage ABA-alarmer efter stort nedbrud

Vagtcentralen hos Hovedstadens Beredskab kan atter modtage ABA-alarmer efter et nedbrud, der varede omkring otte timer. Under det globale nedbrud opfordrede Hovedstadens Beredskab til, at man ringede 112, hvis man så eller hørte en ABA-alarm, som blev aktiveret. Hos Frederiksborg Brand & Redning valgte man at indkalde alle vagtsatte deltidsbrandfolk til at sidde standby på brandstationerne. 

Brandvæsen

Debat: Brandfolk kan blive straffet forskelligt, hvis de hjælper tilskadekomne

Mange af landets brandfolk arbejder også som ambulancereddere, og det kan give en udfordring, hvis de i deres rolle som brandfolk hjælper tilskadekomne borgere. I modsætning til deres kollegaer bedømmes de nemlig efter patientklagesystemet for sundhedspersoner. Det bør der tages højde for i honoreringen, skriver Andreas Keil, der er fællestillidsrepræsentant i Hovedstadens Beredskab, i dette debatindlæg.

Brandvæsen

Har fået Danmarks første eldrevne indsatslederbil

Danmarks første eldrevne indsatslederbil kører nu på Amager. Det er Tårnby Brandvæsen, der har anskaffet en Mercedes-Benz EQV 300, som brandvæsnet stort set selv har bygget op. Elbilen har en normal aktionsradius på cirka 400 km. med en fuldt opladet batteripakke, og med et dækningsområde på godt 66 km2, er det mere end rigeligt under normale forhold.

Brandvæsen

Forskningsprojekt: Spontane frivillige er vigtige ved ulykker og katastrofer

Et nyt forskningsprojekt understreger vigtigheden af at kunne trække på spontane frivillige i beredskabsfaglige indsatser. Det kan f.eks. være i forbindelse med oversvømmelser, hvor der skal bygges sandsækkediger eller ryddes op og repareres efter hændelsen. Det kan også være nabohjælp med indkøb eller andet, som vi så det i forbindelse med corona-nedlukningerne. Det er situationer, hvor borgerne handler for at hjælpe sig selv og for at hjælpe andre borgere.

Brandvæsen

Obligatorisk køb af serviceydelser skal afhjælpe problem med at rekruttere brandfolk

Fremover bliver det obligatorisk for de fire ejerkommuner bag Nordsjællands Brandvæsen at købe en række serviceydelser hos brandvæsenet. Dermed vil brandvæsenet kunne ansætte flere servicemedarbejdere, der også kan fungere som brandfolk i dagtimerne. Målet er at gøre brandvæsenet mindre afhængigt af deltidsbrandfolk, som bliver sværere og sværere at rekruttere.

Brandvæsen

Nu starter byggeriet af ny brandstation i Kolding

I december 2025 skal en ny brandstation i Kolding kunne tages i brug. Kolding Kommune har indgået aftale med den virksomhed, der skal bygge brandstationen på 1.900 m2, som TrekantBrand derefter skal leje sig ind i. Dermed flytter brandstationen fra en nuværende Falck-station i byens centrum til en placering med let adgang til motorvejsnettet og den nordvestlige del af kommunen.

Brandvæsen

Relativt flere brande i elbiler

Fra 2022 til 2023 er antallet af brande i el- og hybridbiler steget fra 20 til 46. Det skal ses i sammenhæng med, at bestanden af el- og hybridbiler er steget fra ca. 220.000 biler ved udgangen af 2022 til ca. 330.000 biler ved udgangen af 2023. Det betyder en moderat stigning i brande pr. 10.000 el- og hybridbiler fra 1,1 i 2022 til 1,7 i 2023.