Brandvæsen

Tre beredskaber går sammen om at indkøbe ny vagtcentralsoftware

Nordsjællands Brandvæsen, Sydøstjyllands Brandvæsen og Midtjysk Brand & Redning er gået sammen om et udbud på anskaffelse af ny vagtcentralsoftware. Kontrakten omfatter både leverance og efterfølgende service frem til 2030, og den anslåede værdi er 10 mio. kr. Ved at vælge samme løsning kan de tre beredskaber fremover skabe mere redundans gennem et tættere samarbejde ved f.eks. stor belastning.

Brandvæsen

Brandskader er blevet dobbelt så dyre

Antallet af brande er faldet, men gennemsnitserstatningen efter brand er fordoblet de seneste 10 år. Udviklingen er blevet forstærket af høj inflation, der har sat sine spor i erstatningsstørrelserne. Materialer til genopbygning er blevet dyrere, håndværkere er blevet dyrere, og indbo er blevet dyrere at erstatte. I dag koster en gennemsnitlig brand 87.000 kr. i erstatning.

Brandvæsen

Kommunalt ansatte slipper for løntræk som deltidsbrandfolk

Som led i et samarbejde mellem Østjyllands Brandvæsen og Skanderborg Kommune har kommunen truffet en principbeslutning om, at ansatte i kommunen gives ret til at være deltidsbrandfolk i arbejdstiden uden modregning i deres almindelige løn, samtidig med at de fortsat får honorar for virket som deltidsbrandfolk. Det skal styrke rekrutteringen af deltidsbrandfolk.

Brandvæsen

Stor brandmandskonkurrence i Odense

I næste uge går det løs i Odense, når brandfolk fra flere lande i Europa skal dyste mod hinanden i brandmandskonkurrencen FireFit Championships. Ud over at byde på fem hårde brandmandsdiscipliner, skal konkurrencen løbes på tid. FireFit Championships er en international brandmandskonkurrence, der for første gang afvikles i Danmark.

Brandvæsen

Ny beredskabschef i Gribskov Kommune

Gribskov Kommune har ansat Henrik Sass Christensen som ny beredskabschef. Den nye beredskabschef skal varetage den overordnede administrative og økonomiske styring samt ledelsen af Gribskovs brand- og redningsberedskab, som har to brandstationer. Henrik Sass Christensen kommer fra en stilling som operativ leder i Roskilde Brandvæsen.

Brandvæsen

Beredskabet deltager også i ”Uniform på jobbet-dag”

Den 27. september 2023 gennemføres Danmarks første ”Uniform på jobbet-dag”, hvor frivillige kan bære deres uniform på arbejdet. I første omgang var det meningen, at arrangementet kun skulle omfatte frivillige og reservepersonel i Forsvaret, Hjemmeværnet og Kystredningstjenesten. Men nu er der også åbnet op for, at deltidsansatte brandfolk og frivillige i beredskabet kan deltage.

Brandvæsen

Brandkadetter får støtte fra kriminalpræventiv pulje

To projekter med unge brandkadetter hos Bornholms Brandvæsen og Assens Brandkadetkorps bliver nu støtter med henholdsvis 280.000 kr. og 300.000 kr. i perioden 2023-2025. Pengene kommer fra den kriminalpræventive pulje, og projekterne støttes, fordi de tilbyder de unge et sundt fællesskab ved at give dem nye kompetencer og gode relationer.

Brandvæsen

Falck tjener flere penge på ambulancekørsel og brandslukning

Til trods for, at flere danske regioner og brandvæsener har hjemtaget opgaver, som hidtil er blevet udført af Falck, stiger Falcks globale omsætning og overskud indenfor ambulancekørsel og brandslukning. Når der ses bort fra COVID-19-testaktiviteterne i 2022, så steg Falcks omsætning på området fra 3,6 til 3,7 mia. kr. i 1. halvår 2023, og driftsoverskuddet steg fra 107 mio. kr. til 136 mio. kr.