Mange beredskaber og virksomheder har jævnligt annoncer på vores jobmarked, og hver bestilling koster ressourcer til behandling af faktura, betaling osv. Derfor tilbyder vi nu en fastprisaftale, hvor der mod betaling af en fast, årlig pris er ubegrænset adgang til at bruge jobmarkedet.

Fastprisaftalen omfatter alle former for annoncer. Der kan løbende bringes jobannoncer, annoncerne kan have ubegrænset varighed, der kan være et ubegrænset antal annoncer online på samme tid, og annoncerne kan udskiftes så tit, som det ønskes. Udover de almindelige, løbende jobannoncer, kan der altså f.eks. bringes en fast annonce, hvor der søges deltidsbrandfolk.

En fastprisaftale koster fra 7.000 kr. om året.

Send en mail til [email protected], hvis I ønsker at bestille en fastprisaftale, eller hvis I har spørgsmål. I kan også med fordel bestille fastprisaftalen, samtidig med at I indrykker jeres næste annonce – så gælder aftalen i et år fra bestillingsdatoen.

Fastprisaftalen kan bestilles af alle brandvæsener, redningskorps og tilsvarende. Leverandører til beredskaber kan endvidere bestille fastprisaftalen efter nærmere aftale. Der bringes kun jobannoncer, som har tilknytning til beredskabet. Annoncerne skal være linkannoncer – det vil sige annoncer med link til f.eks. beredskabets hjemmeside eller rekrutteringsportal.