Beredskabschefer: Vigtigt med velfungerende beredskab i flygtningelejre

Sidste tirsdag opstod der brand i en flygtningelejr i Düsseldorf, som i løbet af få minutter brændte ned. Det får de danske beredskabschefer til at opfordre til stor opmærksomhed på brandsikkerheden i de danske flygtningecentre. Erfaringerne fra Tyskland viser nemlig, at når ilden først får fat, så har man mellem et og to minutter til at få evakueret beboerne.

Det gik stærkt, da ilden fik fat i en messehal i den tyske by Düsseldorf, hvor 130 flygtninge var indkvarteret. På få minutter lykkedes det personalet på stedet at evakuere samtlige personer, inden hallen brændte ned kort tid efter. Ingen kom alvorligt til skade som følge af branden, oplyser de tyske brandmyndigheder.

Branden i den tyske flygtningelejr er et eksempel på, hvor vigtigt det er at have et velfungerende internt beredskab i lejre og centre, hvor der er opsat midlertidige boliger. Det mener Jacob Christensen, der er næstformand i beredskabschefernes organisation, Danske Beredskaber, og til daglig er forebyggelseschef i Brand & Redning Sønderjylland.

”Erfaringerne fra Tyskland viser, at når ilden først får fat, så har man mellem et og to minutter til at få evakueret personer i og omkring bygningen. Det er meget kort tid – men det kan lade sig gøre, hvis det interne beredskab fungerer optimalt”, siger Jacob Christensen.

Det interne beredskab skal være i top

Under branden i den tyske flygtningelejr var det netop de gode forebyggende tiltag og det velfungerende interne beredskab, som var med til at sikre, at branden ikke fik fat i andet end materielle værdier.

”Det vigtigste råd er, at det interne beredskab skal være i top. Det har vi selvfølgelig ingen grund til at tro, at det ikke er i centrene herhjemme, men det er vigtigt, at man er opmærksom på at gå sine interne brand- og evakueringsinstrukser igennem og sikre, at man kan håndtere situationen, hvis den skulle opstå”, siger Jacob Christensen.

Når man taler om det interne beredskab, menes der typisk de procedurer og instrukser, man har internt for håndtering af en given situation. Her er disciplin og god sikkerhedskultur nogle af de vigtigste parametre for succes.

”Vi må ikke glemme, at når sikkerheden er bundet op på det interne beredskab, så er det også bundet op på mennesker. Og mennesker laver fejl. Faktisk er mennesket det svageste led i brandsikringskæden, og derfor kræver det en helt særlig sikkerhedskultur og disciplin på stedet for, at det kan fungere”.

Vigtigt med evakueringsplan

I tilfælde af brand i flygtningelejre eller -centre er det altafgørende at have en plan for evakuering, der både er realistisk og i orden, understreger Jacob Christensen.

I den proces er det især vigtigt at have fokus på, at både personalet og beboerne er fuldt ud instrueret, og at scenarierne bliver øvet igennem med jævne mellemrum. Ikke mindst med tanke på, at der hele tiden kommer nye mennesker til.

”En af de helt store udfordringer i en flygtningelejr eller på et flygtningecenter er jo, at der hele tiden sker en udskiftning af de mennesker, der bor der, og derfor er man nødt til at være ekstra opmærksom på, at alle er instrueret korrekt,” siger Jacob Christensen.

Brandbare materialer giver særlig risiko

Risikoen for brand er især stor i de flygtningelejre eller -centre, hvor de midlertidige boliger består af telte eller gymnastiksale, som ikke er byggede til, at mange mennesker skal opholde sig i dem over længere tid. Samtidig er bunker af tøj, bøger og andre brandbare materialer med til at øge risikoen for brand.

Erfaringerne fra Tyskland peger blandt andet på, at skummadrasserne, som de indkvarterede sover på, har meget let ved at brænde.

”Det optimale ville være, at man benyttede en madras i et materiale, der ikke kan brænde, præcis som man gør i fængsler. Men det er urealistisk i denne sammenhæng, fordi den slags madrasser er meget dyre. Derfor kan man gøre det, at man propper madrassen i en lagenpose – alene det vil kunne reducere brandbarheden betragteligt”, siger Jacob Christensen.

Annonce