Brandvæsen

Ny økonomiaftale giver ikke ekstra penge til brandvæsenerne

Regeringen og KL har indgået en ny aftale om kommunernes økonomi i 2025. Med aftalen får kommunerne tilført 3,4 mia. kr. ekstra, men ingen af pengene går til de kommunale beredskaber. I stedet indeholder aftalen en uforpligtende tilkendegivelse om, at regeringen og KL vil være opmærksomme på sammenhængen mellem det statslige og kommunale beredskab, når det skal forhandles en statslig beredskabsaftale.

Brandvæsen

Ønsker offentlig høring om det danske beredskab i tilfælde af krig

Ifølge Danske Beredskaber har Danmark ikke et tilstrækkeligt beredskab, hvis en krig eller større krigslignende hændelse rammer os. Organisationen vurderer således, at kapacitet og ressourcer til en indsats ved krig for længst er sparet væk hos beredskabet. Derfor foreslår Danske Beredskaber nu, at der afholdes en høring for Folketingets Forsvarsudvalg om beredskabets opgaver med civilbeskyttelse.

Brandvæsen

Beredskabet skal blive bedre til erfaringsopsamling og videndeling

Et nyt projekt skal bidrage til at styrke kvalitet og kompetencer i redningsberedskabet ved at udvikle en ny praksis for erfaringsopsamling og videndeling mellem brandfolk, så vigtige lokale erfaringer kan bidrage til at styrke det samlede nationale redningsberedskab i Danmark. Projektet har fået 5 mio. kr. i støtte fra en fond, og det kommer til at løbe i de næste tre år.

Brandvæsen

Stor brandmandskonkurrence i Odense

I næste uge går det løs i Odense, når brandfolk fra flere lande i Europa skal dyste mod hinanden i brandmandskonkurrencen FireFit Championships. Ud over at byde på fem hårde brandmandsdiscipliner, skal konkurrencen løbes på tid. FireFit Championships er en international brandmandskonkurrence, der for første gang afvikles i Danmark.

Brandvæsen

Beredskabet deltager også i ”Uniform på jobbet-dag”

Den 27. september 2023 gennemføres Danmarks første ”Uniform på jobbet-dag”, hvor frivillige kan bære deres uniform på arbejdet. I første omgang var det meningen, at arrangementet kun skulle omfatte frivillige og reservepersonel i Forsvaret, Hjemmeværnet og Kystredningstjenesten. Men nu er der også åbnet op for, at deltidsansatte brandfolk og frivillige i beredskabet kan deltage.

Brandvæsen

International brandmandskonkurrence kommer til Danmark

Til august vil den internationale brandmandskonkurrence FireFit Championships blive afholdt i Odense. FireFit Championships startede i 1994, og der afholdes hvert år en række konkurrencer i forskellige byer. I år sker det så også i Danmark, hvor konkurrencerne afvikles samtidigt med Danske Beredskabers årsmøde. Håbet er, at der dermed – for første gang – kommer danske deltagere.

Brandvæsen

Her er beredskabets gode råd til et brandsikkert nytår

Nytårsdøgnet er årets travleste døgn for landets beredskaber. Brandfolkene rykker i gennemsnit ud over 500 gange, og det er ca. fem gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn. Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber har udarbejdet fem gode råd til et brandsikkert nytår – og dermed også et roligere nytår for brandfolkene.

Brandvæsen

38 pct. af alle brandsyn resulterede i påbud

Sidste år udførte landets beredskaber godt 24.000 brandsyn af f.eks. forsamlingslokaler, butikker, hoteller, skoler og hospitaler. Det resulterede i over 21.000 påbud om forbedring af brandsikkerheden. I gennemsnit blev der givet 2,25 påbud ved hvert brandsyn, og ud af det samlede antal brandsynsobjekter fik 38 pct. af dem et påbud. Det viser tal fra Danske Beredskaber.

Brandvæsen

Ny ekspertgruppe skal forhindre drukneulykker i havnene

Omkring 20 danskere omkommer årligt ved drukneulykker i danske havne. Derfor har transportministeren nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med forslag til, hvordan antallet af drukneulykker kan reduceres. Den nye ekspertgruppe – der blandt andet har Danske Beredskaber som medlem – begynder arbejdet i slutningen af september.