Aftale giver ny mulighed for siddende sygetransport i Falck

For få måneder siden meddelte Falck, at redningskorpset ikke længere ville udføre siddende sygetransport i eget regi, og der blev sendt fyresedler til 570 medarbejdere. Nu er der imidlertid indgået en ny og billigere aftale mellem 3F og Falck, der reducerer lønnen til samme niveau som de øvrige overenskomster på området. Dermed får Falck mulighed for at genoptage sygetransporten.

Da Falck i marts 2018 meldte ud, at al siddende sygetransport fremover ville blive udført af underleverandører, var det med henvisning til, at Falcks omkostninger ligger 15-20 pct. over konkurrenternes. Derfor blev 570 medarbejdere opsagt med virkning fra udgangen af september 2018.

Har afvist lønnedgang

Hos 3F har man hidtil kategorisk afvist at indgå en billigere aftale med Falck, da fagforeningen afviste at acceptere en lønnedgang for medlemmerne. Men henvendelser fra de opsagte reddere har fået 3F til at indlede nye forhandlinger ned Falck – og nu er der så indgået en aftale.

”Med det nye aftalegrundlag sikres således fortsat stillinger i Falck besat med kollegaer, der kører siddende sygetransport. Ved at beholde driften i eget hus vil der derudover fortsat være mulighed for kollegaer, som ikke længere kan fortsætte deres nuværende tjeneste, at fortsætte ansættelsesforholdet i Falck. Omend vi finder det positivt fortsat at kunne have kollegaer ansat til siddende sygetransport, finder vi det ærgerligt, at arbejdsmarkedets parter ikke i fællesskab har fundet ud af at løfte hele området, men vælger at gå ud fra mindsteprisen”, hedder det i en udtalelse fra Reddernes Landsklub.

Timeprisen ligger under kostprisen

Reddernes Landsklub fremhæver, at undersøgelser viser, at der bliver givet meget lave bud, når personkørsel er i udbud. Timepriserne er således i nogle tilfælde helt nede på 215 kr. for både en chauffør og et køretøj. En Falck-redder skal efter den hidtidige overenskomst have 197 kr. i timen, hvortil kommer omkostninger til køretøj på 64 kr. i timen og øvrige omkostninger på 72 kr., således at de samlede omkostninger er på 333 kr. i timen.

”Positive elementer i aftalen skal derfor findes i sammenligningen med de øvrige overenskomster på området for siddende sygetransport. Uden aftalen ville Falcks behov for siddende sygetransport skulle dækkes af eksterne leverandører med ansatte på ATAX, ATD eller TA, som er overenskomster, der også dækker siddende sygetransport. Disse overenskomster indeholder delelementer som ansættelse på 0-timers kontrakter og delt tjeneste (splitvagter). Disse elementer er ikke indeholdt i det nye aftalegrundlag”, oplyser Reddernes Landsklub.

Da der er tale om en ny aftale, vil reddere, der er blevet opsagt, fortsat have ret til fratrædelsesgodtgørelse, da der bliver tale om nye ansættelser på en ny aftale.

Annonce