Brandvæsen

Nyt navn til Banedanmarks hjælpevognsberedskab

Banedanmarks hjælpevognsberedskab rykker ud ved afsporing og nedbrud på tog samt ved ulykker. Men hjælpevognsberedskabet løser også andre opgaver end at få havarerede tog tilbage på sporet, og det er baggrunden for, at navnet nu ændres fra hjælpevognsberedskabet til Beredskab Banedanmark.

Brandvæsen

24 brandgode juleråd

For de fleste mennesker er julemåneden den travleste periode i årets løb – og det gælder også for brandfolkene ved landets brandvæsener. I forhold til en gennemsnitsmåned har brandvæsenerne omkring en tredjedel flere udrykninger i december. De mange ekstra brandudrykninger skyldes først og fremmest uheld og uforsigtighed i forbindelse med levende lys. Men vi har samlet 24 brandgode juleråd, som kan sikre en god og brandsikker jul – uden ubehagelige ulykker.