Præhospital

Politikere skal træffe beslutning om præhospital ”driftsoptimering”

Ambulancetjenesten i Region Nordjylland er under pres – både økonomisk og i forhold til at opretholde det fastsatte beredskab. På mandag mødes regionspolitikerne så for at beslutte det, der kryptisk betegnes som en ”driftsoptimering på det præhospitale område”. Hvad driftsoptimeringen dækker over er dog ukendt, for sagen er hemmelig og beslutningen skal træffes bag lukkede døre.

Brandvæsen

24 brandgode juleråd

For de fleste mennesker er julemåneden den travleste periode i årets løb – og det gælder også for brandfolkene ved landets brandvæsener. I forhold til en gennemsnitsmåned har brandvæsenerne omkring en tredjedel flere udrykninger i december. De mange ekstra brandudrykninger skyldes først og fremmest uheld og uforsigtighed i forbindelse med levende lys. Men vi har samlet 24 brandgode juleråd, som kan sikre en god og brandsikker jul – uden ubehagelige ulykker.

Google Maps
Brandvæsen

Debat: Frivilligt beredskab smides på porten ved flytning til ny brandstation

De seneste år har de frivillige i Koldings beredskab haft base på Falcks brandstation i Kolding. Men når brandstationen i 2025 flytter til nyopførte faciliteter, så har Kolding Kommune sparet pladsen til de frivillige væk. For de ca. 100 frivillige er det et stort problem, at de ikke bliver en del af brandstationen, skriver Marianne Kjær fra Beredskabsforbundet i dette debatindlæg.

Brandvæsen

Brandfolk kan ikke få kongelig fortjenstmedalje

Normalt får offentligt ansatte tildelt Den Kongelige Fortjenstmedalje, når de har været ansat i 40 år. Det gælder dog ikke brandfolk, for her findes der særlige medaljer for henholdsvis 25 år, 40 år og 50 års tjeneste. Og man kan ikke få to medalger for den samme indsats. Det slår Kongehuset fast, efter at tidligere beredskabschef Ole Borch har rejst spørgsmålet.

Præhospital

Vil give ambulancereddere adgang til flere sundhedsdata

Liberal Alliance har fremsat et nyt beslutningsforslag i Folketinget, som skal give autoriserede ambulancebehandlere og paramedicinere adgang til sundhedsdata i form af Fælles Medicinkort og oplysninger om allergier (CAVE). Ifølge forslaget har en række andre faggrupper indenfor sundhedsvæsenet adgang til disse data, men det har ambulanceredderne ikke.

Præhospital

Regionernes ambulancedrift skal undersøges af Rigsrevisionen

Hvert år bruger regionerne ca. 3 mia. kr. på ambulancetjenesten. Men er kvaliteten og prisen i orden, og har de seneste års hjemtagninger været velbegrundede og haft brugbare mål for kvalitet og pris? Det er nogle af de ting, som Rigsrevisionen i den kommende tid skal undersøge, efter at de politisk udpegede statsrevisorer har anmodet Rigsrevisionen om at kigge nærmere på regionernes ambulancedrift.