Udover gældende dansk ret finder følgende betingelser anvendelse ved brug af dette website og tilhørende medier:

  1. Brug af dette website sker i enhver henseende på brugerens eget ansvar, og BeredskabsInfo påtager sig ingen form for ansvar for informationernes funktion eller anvendelse, herunder indestår BeredskabsInfo på ingen måde for informationernes akkuratesse.
  2. Materiale på dette website må kun videredistribueres og offentliggøres i anden form, hvis der forinden er indhentet tilladelse hos BeredskabsInfo. Artikler og øvrige tekster kan dog citeres med tydelig kildeangivelse uden forudgående indhentning af tilladelse. Ophavsretten til signeret materiale indehaves af den pågældende skribent eller fotograf.
  3. Dette website må ikke gøres til genstand for ændringer, redigeringsmæssige eller tekniske, uden BeredskabsInfos skriftlige accept, herunder forbeholder BeredskabsInfo sig ret til at anmode om, at links til dette website fjernes øjeblikkeligt. De websites, som er forbundet til BeredskabsInfos website via link, er ikke under BeredskabsInfos kontrol, og BeredskabsInfo er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne websites eller ansvarlig for nogen link, som indeholdes i et sådant website. Endvidere er BeredskabsInfo ikke ansvarlig for indholdet i eksterne annoncebannere, der vises på BeredskabsInfos website, ej heller for det eller de produkter, der markedsføres.
  4. Software, der downloades via BeredskabsInfo, anvendes i enhver henseende på brugerens eget ansvar, og BeredskabsInfo påtager sig ingen form for ansvar for de enkelte programmers funktion eller anvendelse.
  5. Enhver service og ethvert produkt på BeredskabsInfo kan ændres, fjernes eller lukkes uden varsel. BeredskabsInfo er således ikke forpligtet til at bibeholde services eller produkter, uanset om brugeren måtte lide økonomisk eller andet tab som en følge af lukningen af servicen eller produktet.
  6. BeredskabsInfo forbeholder sig ret til, medmindre andet er aftalt, at anvende indsendt materiale – i komplet eller beskåret form – på dette website, i BeredskabsInfos nyhedsbrev og i andre af BeredskabsInfos medier. BeredskabsInfo kan dog aldrig overdrage materialet til tredjemand, men BeredskabsInfo formidler gerne kontakt mellem ophavsmanden og tredjemand.
  7. For alt materiale på BeredskabsInfo gælder det, at det så vidt muligt er kontrolleret, at materialet ikke krænker ophavsrettigheder. Såfremt der konstateres materiale, der krænker ophavsrettigheder, kan der rettes henvendelse til [email protected], hvorefter det pgl. materiale fjernes omgående.
  8. De interaktive funktioner på BeredskabsInfo må kun anvendes til reklame- eller promoveringsformål, hvis det udtrykkeligt fremgår, at dette er tilladt. Ved uautoriseret annoncering eller promovering i BeredskabsInfos interaktive medier vil der ske fakturering på basis af det nærmest beslægtede produkt i BeredskabsInfos aktuelle prisliste for annoncering med tillæg på 100%.
  9. For annoncering gælder “Forretningsbetingelser ved annoncering”, som kan rekvireres hos BeredskabsInfo.
  10. BeredskabsInfo fraskriver sig ethvert erstatningskrav som følge af brug af dette website og tilhørende medier, herunder skade på programmel og udstyr som følge af virusinfektion.