BeredskabsInfos målsætning er at levere en neutral og uafhængig nyhedsdækning af begivenheder indenfor det danske beredskab. Dette sikres blandt andet ved at BeredskabsInfo er 100% uafhængig af interesseorganisationer, virksomheder og myndigheder.

I den løbende nyhedsdækning tilstræber vi dels et højt fagligt niveau, dels at problemstillinger belyses fra så mange sider som muligt. Er der en vinkel, som vi har overset, modtager vi meget gerne feedback fra brugerne, og hvis vinklen er relevant, vil vi normalt enten tilpasse den eksisterende artikel eller følge op med en ny artikel. Så vidt muligt forsøger vi endvidere at få kommentarer fra alle parter i en sag, men også her hører vi meget gerne fra parter, som ikke mener, at deres vinkler er tilstrækkeligt repræsenterede i vores artikler.

Indholdet i artikler på BeredskabsInfo skal naturligvis være 100% korrekt. Konstateres der undtagelsesvist en fejl i en artikel, så har rettelsen af denne fejl altid højeste prioritet. Opstår der usikkerhed om faktuelle oplysninger i en artkel, vil den pågældende artikel normalt straks blive nedtaget, mens oplysningerne undersøges nærmere.

Indsatsbilleder

BeredskabsInfo dækker brand- og redningsindsatser, som vi vurderer har en faglig interesse for vores læsere, der primært er brand- og redningsfolk. Det vil først og fremmest sige større og usædvanlige indsatser eller indsatser, som har budt på særlige faglige problemer eller udfordringer i øvrigt. Brand- og redningsindsatser af denne type har som regel ofre, enten dræbte eller kvæstede, og netop derfor lægger vi på BeredskabsInfo helt afgørende vægt på de etiske hensyn, når vi bringer indsatsbilleder.

Dramatiske og blodige billeder kan måske nok underholde og tiltrække mange ikke-professionelle besøgende, men denne type billeder bringes ikke – og vil aldrig blive bragt – på BeredskabsInfo. Vi bringer billeder, der illustrerer indsatserne – ikke billeder, der udstiller hverken ofre eller pårørende.

Imidlertid har vi heller ikke noget ønske om at tegne et glansbillede af brand- og redningsmandskabets hverdag. De uhyggelige og tragiske indsatser er – desværre – en del af hverdagen, og derfor mener vi også, at disse indsatser bør dækkes. Men det sker med etikken i højsædet. Vi bringer således aldrig billeder af dræbte eller kvæstede mennesker, ligesom vi i samarbejde med fotograferne foretager en nøje vurdering af øvrige billeder, hvor det afgørende for vores vurdering er, at billederne skal informere – ikke underholde.

Der er erfaringsmæssigt stor forskel på, hvad professionelle brand- og redningsfolk og civile oplever som ubehagelige eller i øvrigt rystende billeder. Samtidig har vi selvfølgelig allesammen vores egne opfattelser af, hvad der er etisk korrekt og ukorrekt. Derfor er vi også altid meget interesserede i feedback fra vores brugere. Hvis du har kommentarer til konkrete billeder, hører vi derfor meget gerne fra dig.