BeredskabsInfo blev stiftet i 1996 som en netavis om det danske beredskab. De første år hed vi RedningsInfo, men i 1998 skiftede vi navn til BeredskabsInfo.

I 1996 var Internettet ikke særligt udbredt i Danmark, og samlet fandtes der kun 5-10 små hjemmesider med relation til beredskabet. Det viste sig imidlertid meget hurtigt, at der var stor interesse for en netavis om beredskabet: Allerede den første måned havde hjemmesiden 300 besøgende, hvilket dengang var særdeles mange – i dag er det, hvad vi har af besøgende på en enkelt time…

I 1997 kom vores e-mail-nyhedsbrev til. Igen viste interessen sig at være væsentlig større end forudset, og nyhedsbrevet har udviklet sig til at være det største tidsskrift indenfor beredskabet med over 3.000 abonnenter.

I dag består BeredskabsInfo.dk af mere end 5.000 sider, og på et typisk år bringes over 500 nye artikler om beredskabet. Vi har nu over 150.000 læsere om måneden, og læserne besøger tilsammen BeredskabsInfos forskellige sider ca. 500.000 gange om måneden. Dermed er BeredskabsInfo branchens suverænt største nyhedsmedie. Også på Facebook er vi med over 11.000 følgere det største beredskabsmedie.

Skrevet af fagfolk – til fagfolk

BeredskabsInfos redaktion består af seks faste skribenter samt godt 10 løsere tilknyttede bidragsydere. Vi er alle fagfolk – vi er enten tilknyttet beredskabet eller har været det. Ingen af os er journalister. Vi tror på, at den bedste nyhedsdækning leveres af folk, som kender hverdagen i beredskabet fra deres egen krop.

Vores mission er at samle og formidle nyheder om beredskabet. Vi tror faktisk på, at vi på den måde er med til at skabe et lidt bedre beredskab i Danmark. Der er mange fordomme, rygter og misforståelser i denne branche, og vi vil gerne være stedet, hvor man finder den korrekte og troværdige information om, hvad der foregår i branchen – også hos konkurrenten og de andre faggrupper.

Vi er et lille medie med begrænsede ressourcer, og derfor kan vi desværre ikke nå helt så vidt omkring, som vi gerne ville. Vi kan ikke skrive alle de historier, som vi gerne ville, og vi kan ikke dække alle de begivenheder, som vi egentlig burde. Men vi gør vores bedste for at levere al alsidig og nuanceret nyhedsdækning – og vi modtager meget gerne din hjælp; send os et tip, hvis der er en nyhed, som vi har overset.

Mange forskellige kilder

Typisk bringer vi et par artikler hver dag. De er baseret på mange forskellige typer kilder. Ofte er det en region, et brandvæsen eller en virksomhed, der er kilden, f.eks. via en pressemeddelelse, som er sendt til os. Andre gange har vi gravet dybt i referater fra et beslutningsorgan, gennemlæst en tyk rapport eller lavet et interview efter at have fået et nyhedstip.

Vi vurderer selvfølgelig altid kildens troværdighed. Er der tale om oplysninger fra offentlige myndigheder eller virksomheder, som vi kender, så vil vi oftest – som udgangspunkt – anse oplysningerne for tilstrækkeligt troværdige til, at vi bringer dem. Ligesom de fleste andre medier bruger vi ikke en masse ressourcer på at få bekræftet den slags oplysninger hos andre kilder. Men fordi vi er fagfolk, bliver vi jævnligt opmærksomme på oplysninger, der ikke ser ud til at stemme, og så giver vi os til at grave et spadestik dybere (eller lader være med at bringe oplysningerne, hvis der ikke er tid til at grave dybt).

Jævnligt bringer vi også citater fra andre medier. Også her er det en styrke, at vores redaktion består af fagfolk, for medierne skriver en masse vrøvl om beredskaberne. Det meste af det vrøvl opdager vi heldigvis, og dermed kan vi sørge for, at det kun er de relevante og troværdige historier, som vi citerer.

Men vi er mennesker, og derfor begår vi også fejl – også selv om vi altid gør, hvad vi kan, for at undgå det. Men det sker af og til, at vi misforstår historier eller får bragt oplysninger fra kilder, som viser sig ikke at holde. Her er vores læsere en kæmpe hjælp, for hvis vi bringer en historie, som indeholder en fejl, går der sjældent mange minutter, før en af vores mange tusinde Facebook-følgere har fundet fejlen og gjort os opmærksom på den. Og tak for det!

Er I i lommen på…?

Beredskabet er en branche, hvor bølgerne ofte går højt i debatten. De fleste har meget stærke holdninger til, hvad der skal stå på siden af køretøjerne og på ryggen af mandskabet. Tilsvarende stærke holdninger er der til, hvilke personalegrupper, som bør – og ikke bør – varetage forskellige opgaver.

Hos BeredskabsInfo har vi ingen holdning til disse spørgsmål. Vi er et uafhængigt medie. Vi har ingen tilknytning til interesseorganisationer, myndigheder eller virksomheder – og vi modtager ikke økonomiske bidrag fra nogen som helst aktører. Vores nyhedsdækning er baseret på et relevanskriterie: Vi bringer en nyhed, hvis den er relevant, og vi kigger ikke på, om den er kritisk eller rosende overfor en bestemt aktør eller faggruppe.

Der går imidlertid sjældent en dag, hvor vi ikke får vrede henvendelser fra læsere, der mener, at vi med vores seneste artikel har demonstreret, at vi har valgt side i en debat eller at vi er i lommen på en eller anden interesseorganisation, myndighed eller virksomhed. Når vi skriver en positiv artikel om Falck, vælter det ind med mails og Facebook-indlæg om, at vi tydeligvis er i lommen på Falck. Når vi skriver en positiv artikel om et kommunalt brandvæsen, vælter det ind med mails og Facebook-indlæg om, at vi tydeligvis er i lommen på det brandvæsen. Der er vist ingen aktører indenfor beredskabet, som vi ikke er blevet beskyldt for at være i lommen på…

Men vi er ikke i lommen på nogen. Vi dækker hele beredskabet, og vi bringer positive og negative historier om alle dele af beredskabet. Så inden du skriver en lang og vred mail til os eller skriver et forurettet indlæg på Facebook om en eller anden konspirationsteori, så gør dig selv (og os) en tjeneste: Lad være med at dømme på baggrund af en enkelt artikel, men brug 10 minutter på at kigge på de seneste måneders overskrifter i vores nyhedsarkiv. Så vil du opdage, at vi faktisk er meget nuancerede og balancerede i vores nyhedsdækning – og at vi aldrig vælger side!

Hvem ejer BeredskabsInfo?

Ved starten i 1996 blev BeredskabsInfo organiseret som en forening med et bredt formål. I dag – 20 år efter – er det stadig foreningen, som ejer BeredskabsInfo. Foreningen har en række aktiviteter for en større gruppe af medlemmer med en fælles interesse for beredskabet, og udover bl.a. sociale og arrangementer, har foreningen altså også en redaktion, der står for driften af de forskellige medier.

Det er nyhedsdækningen, som er redaktionens kompetence. Derfor har vi outsourcet administration, teknisk drift og annoncesalg til eksterne samarbejdspartnere. Så i dag er vi en lille og flad organisation, der udelukkende har til opgave at levere en nyhedsdækning af den højest mulige kvalitet.