Ophavsretsloven finder anvendelse for alt materiale på BeredskabsInfo, idet vi dog tillader en videregående citering end det, der følger af lovgivningen. Herunder kan du læse mere om ophavsret – og om, hvad du må citere.

Redaktionelt materiale

Det redaktionelle materiale på BeredskabsInfo – nyheder og andre artikler – er ophavsretligt beskyttet i henhold til ophavsretsloven.

Det redaktionelle materiale kan dog citeres med tydelig kildeangivelse uden forudgående indhentning af tilladelse. Hvis materialet er signeret, skal det udover kildeangivelse forsynes med skribentens navn. Redaktionelt materiale må ikke anvendes til kommercielle formål uden BeredskabsInfos forudgående accept.

Billeder

Alle billeder på BeredskabsInfo er ophavsretligt beskyttede i henhold til ophavsretsloven. Det indebærer, at den enkelte fotograf har ophavsretten til billederne og dermed bestemmer, hvor og til hvilke formål billederne må anvendes.

Hvis du ønsker at bruge et eller flere billeder på din egen hjemmeside eller i andre sammenhænge, skal du først indhente tilladelse hos fotografen. Det er kun fotografen – og ikke BeredskabsInfo – som kan give en sådan tilladelse, men BeredskabsInfo kan hjælpe med at formidle kontakt til fotografen. De fleste fotografer giver gerne tilladelse til, at billederne kan bruges på seriøse hjemmesider, men bemærk, at fotografen altid er i sin fulde ret til at nægte brug af billederne – og et nej skal respekteres. Fotografen kan også vælge at opkræve betaling for brug af billederne.

Hvis du ikke har fået tilladelse fra fotografen, må du ikke bringe billederne på din hjemmeside eller i øvrigt gøre brug af dem. Gør du det alligevel, så er der tale om en overtrædelse af ophavsretsloven, og så skal du være opmærksom på, at fotografen har ret til at fakturere dig for brug af billederne. Retspraksis er, at fotografen i en krænkelsessituation kan kræve ca. 1.000 kr. pr. billede, der er blevet bragt uden tilladelse. Det gælder, uanset om den ophavsretlige krænkelse er sket på en privat eller en officiel hjemmeside. Hvis du ikke betaler, kan fotografen vælge at tvangsinddrive sit tilgodehavende efter retsplejelovens regler, hvilket i praksis vil sige, at beløbet kan inddrives ved fogedens hjælp, og at omkostningerne ved fogedforretningen bliver lagt oven i tilgodehavendet.

Du skal også være opmærksom på, at det ophavsretligt ikke gør nogen forskel, om du har en særlig tilknytning til motiverne på billederne. Hvis du arbejder på en brandstation og gerne vil lave en hjemmeside om brandstationen, så skal du altså stadig have fotografens tilladelse til at bruge billeder – også selv om det er billeder af “din” brandstation og “dine” køretøjer.

Fotograferne stiller deres billeder vederlagsfrit til rådighed for BeredskabsInfo, og det er en afgørende forudsætning for, at vi kan stille billeder gratis til rådighed for vores brugere. Men netop derfor er det også vigtigt, at fotograferne får en fair behandling af brugerne. Og det er ikke en fair behandling at bruge deres billeder uden deres tilladelse og uden at de bliver krediteret.

Derfor er det BeredskabsInfos politik, at hvis vores fotografer konstaterer, at deres billeder uden tilladelse bringes på andre hjemmesider, så yder BeredskabsInfo juridisk bistand til at få billederne fjernet og – hvis fotografen ønsker det – til at tvangsinddrive et økonomisk krav for den uberettigede brug af billederne. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at din internetudbyder efter § 16 i e-handelsloven (“Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel”) kan blive medansvarlig for ophavsretlige krænkelser på din hjemmeside, og at du derfor må påregne, at din hjemmeside bliver lukket ned, hvis udbyderen bliver gjort opmærksom på, at der på hjemmesiden bringes ophavsretligt beskyttede billeder.