Falck overtager bemandingen af Vejdirektoratets Trafikinformationscenter

Onsdag underskrev Falck og Vejdirektoratet en tre-årig kontrakt om bemandingen af Vejdirektoratets Trafikinformationscenter. Kontrakten indebærer, at Falck fra den 1. april 2013 døgnet rundt skal bemande den overvågningscentral, som har det trafikale overblik over situationen på vejene i Danmark, og som desuden skal sørge for, at trafikken afvikles så gnidningsfrit som muligt. Opgaven varetages i dag af G4S.

Trafikinformationscenteret (TIC) står blandt andet for overvågning af trafiksituationen på statsveje og centrale trafikale knudepunkter, overvågning og styring af variable skilte på vejene, udsendelse af aktuel trafikinformation til trafikanterne via forskellige medier i forbindelse med uheld, tabt gods, kø, vejarbejder mv. samt udkald af beredskab til uheld, tabt gods osv. og assistance til andre beredskabsmyndigheder i forbindelse med hændelser på vejene.

Bemandingen af TIC var i EU-udbud i efteråret, og ud fra princippet om det økonomisk mest fordelagtige tilbud vandt Falck udbuddet. I første omgang indgås der kontrakt for en periode på tre år, men der er mulighed for forlængelse i yderligere tre år.

”I Vejdirektoratet ser vi frem til samarbejdet med Falck. Det bliver et dialogbaseret samarbejde, og vi har lagt op til et tæt parløb mellem Vejdirektoratet og Falck. Det bliver en spændende tid, da vi i Vejdirektoratet har sat ekstra fokus på trafikanterne og deres køreoplevelser. Trafikanterne skal så nemt og sikkert frem som muligt. Falck har stor erfaring med koordinering og samarbejde med danske myndigheder, og er vant til at kommunikere med borgerne. En viden og erfaring, som jeg er sikker på vil styrke vores samarbejde i dagligdagen og være til gavn for trafikanterne”, siger Niels Christian Skov Nielsen, der er driftsdirektør i Vejdirektoratet.

“Vi er i Falck meget glade for at have fået tildelt denne opgave for Vejdirektoratet. Den falder naturligt ind i de opgaver, Falck i øvrigt varetager. Vi ser frem til et godt og udviklende samarbejde til glæde og gavn for begge parter og ikke mindst trafikanterne”, siger redningsdirektør Lars Vester fra Falck.

Annonce