Præhospital

Vil søge at udbrede model med adgang til krisepsykolog for øjenvidner

Sidste år gennemførte Falck et forsøg, hvor ambulancereddere fra Roskilde fik mulighed for at formidle en direkte kontakt til krisepsykologer, så dem, der havde overværet en ulykke, havde mulighed for at modtage hjælp og bearbejde oplevelsen. I alt benyttede omkring 10 pct. af øjenvidnerne sig af tilbuddet om en psykologsamtale, og Falck vil nu give mulighed for, at ordningen indgår i fremtidige ambulancekontrakter.

Autohjælp

Straffesag mod Falck efter to alvorlige ulykker med tavlevogne

Falck har overtrådt arbejdsmiljøloven i forbindelse med to alvorlige ulykker med tavlevogne, der kostede en redder livet og kvæstede en anden. Det mener anklagemyndigheden, som nu har rejst tiltale mod Falck med påstand om bødestraf. Ifølge anklagemyndigheden havde Falck ikke sikret, at arbejdet blev planlagt, tilrettelagt og udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Præhospital

Falck vinder kontrakt med 10 nordjyske kommuner

Falck har vundet udbuddet af liggende patienttransport af ikke behandlingskrævende borgere og forflytninger af borgere i eget hjem for 10 nordjyske kommuner. Der var konkurrence om de fire-årige kontrakter, hvor kommunerne modtog tre tilbud. Den samlede værdi af kontrakterne er endt på 6,5 mio. kr., efter at kommunerne oprindeligt havde skønnet, at prisen ville blive 13 mio. kr.

Præhospital

Falck gør klar til at tage otte nye ambulancebaser i brug

Otte nye ambulancebaser. 42 nye ambulancer. 14 nye patienttransportkøretøjer. Det er nogle af de ting, som Falck skal have på plads, når en ny ambulancekontrakt med Region Sjælland træder i kraft den 1. februar 2024. Meldingen fra Falck er, at redningskorpset følger den lagte implementeringsplan, og at alle de nye ambulancer nu er ankommet til Danmark.

Præhospital

Starter forsøg med tilbud om krisehjælp til øjenvidner

Mange øjenvidner til ulykker og akut sygdom oplever, at de efterfølgende påvirkes af stærke billeder af ulykken, alvorlige følelsesmæssige udsving og søvnproblemer samt at de kæmper med skyld og selvbebrejdelse. Nu starter Falck så et forsøg, hvor øjenvidner får udleveret et kort med råd og vejledning samt et tilbud om en opfølgende telefonsamtale med en psykolog.

Præhospital

Falck vinder stor kontrakt i Region Hovedstaden

Det er fortsat Falck, som skal stå for den liggende sygetransport i Region Hovedstaden. Efter et udbud har Falck vundet opgaven i begge de to delområder, som udbuddet var opdelt i. Kontrakten træder i kraft den 1. august 2024, og den har en løbetid på fem år, men med mulighed for en forlængelse i yderligere et år.