Stor opbakning til brand- og redningsfolks deltagelse i Copenhagen Pride

I år deltager en gruppe fra beredskabet for første gang i Copenhagen Pride, og initiativet har fået stor opbakning fra en række organisationer, myndigheder, virksomheder og beredskaber. Samtidig fremhæver arrangørerne, at initiativet har været med til at skabe en vigtig debat på de enkelte stationer. ”Vi vil gerne vise, at man som homoseksuel kan fungere uproblematisk i beredskabsverdenen”, fortæller Tim Ole Simonsen, der er en af kræfterne bag ”Blå blink på Priden”.

Folkene bag ”Blå blink på Priden” arbejder intenst på at blive klar til Priden og paraden den 24. august 2013, fortæller Tim Ole Simonsen. ”Vi har via vores information i netmedier, blade og Facebook fået kontakt til en gruppe af personer, der er tilknyttet vidt forskellige grene af det danske beredskab”, siger Tim Ole Simonsen.

”De fleste har valgt at gå med i uniform for at vise, at deres organisation også bakker op om initiativet, der skal sætte fokus på mangfoldighed og tolerance i det danske beredskab. Enkelte kommer fra organisationer, der ikke er uniformeret, eller ønsker ikke at gå med i uniform. Til dem er der lavet t-shirts, så de på den måde signalerer tilhørsforhold til gruppen. Vi har fået samlet et godt hold, men der er selvfølgelig altid plads til flere, så hvis man vil vise sin støtte til initiativet ved at deltage, skal man blot kontakte os via Facebook”, lyder opfordringen fra Tim Ole Simonsen.

Ud over opbakning fra deltagerne har en række aktører valgt at støtte initiativet direkte. Det drejer sig om Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, 3F, FOA, Reddernes Faglige Klub Vesterbro, Falck, Brand & Redning, Frederiksberg Brandvæsen samt Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk.

”Vores initiativ har heldigvis også været med til at skabe en vigtig debat ude på de enkelte stationer og enheder i beredskabet. Det har jo netop været et af vores mål med deltagelsen. Vi vil gerne vise, at man som homoseksuel kan fungere uproblematisk i beredskabsverdenen, men vi vil også sætte fokus på, om der de enkelte steder er et miljø, der kan rumme mangfoldighed. Vi syntes, det er bemærkelsesværdigt, at så få i beredskabsverdenen lever åbent, så den lokale snak er selvfølgelig vigtig for den enkelte, der står ude blandt kollegerne og skal træffe en beslutning om at springe ud. Netop af hensyn til signalværdier er vi super glade for – og stolte af – den meget brede støtte og tilslutning til initiativet”, fortæller Tim Ole Simonsen.

”Vores deltagelse i Priden i uniform vil tiltrække sig en masse opmærksomhed. Vi er meget bevidste om, at vi som uniformerede skal leve op til de forventninger, der er, og skabe respekt omkring vores organisationer og uniformer. Vi bliver en del af den mere seriøse del af paraden. Festen tager vi så på Rådhuspladsen, hvor vi alle skifter til ens t-shirt og dermed er civile”, slutter Tim Ole Simonsen.

Annonce