Brandvæsen

Beredskabschef: Dårlig radiodækning forsinker brandslukning

Efter en afgørelse fra Energistyrelsen frygter beredskabschefen ved Aarhus Brandvæsen, Lars Hviid, at det fremover kan komme til at knibe med radiodækningen i forbindelse med indsatser. Energistyrelsen har nemlig vurderet, at der ikke umiddelbart efter byggelovgivningen kan stilles krav til bygherren om installation af repeatere for at sikre bedre radiodækning for røgdykkere i større byggerier.

Præhospital

Aarhus får landingsplads for redningshelikoptere på havnen

Siden oprettelsen af akutlægehelikopteren i Karup er brugen af Forsvarets redningshelikoptere faldet kraftigt, men helikopterne bruges stadig under vanskelige vejrforhold og når akutlægehelikopteren er optaget. Byggeriet af et nyt universitetshospital i Skejby gør imidlertid, at den hidtidige landingsplads ikke længere kan anvendes, og Forsvarets erfaringer med EH101-helikopteren viser, at der er behov for en stor sikkerhedsafstand ved landinger. Derfor kan der ikke findes en alternativ landingsplads i Skejby – og som konsekvens vil de store redningshelikoptere fremover skulle anvende en ny landingsplads på havnen i Aarhus.

Brandvæsen

Beredskabsstyrelsen kritiserer Lillebælts-kommuner

I sidste måned fik en voldsom lastbilsbrand på Lillebæltsbroen kommunerne Middelfart og Fredericia til at bede staten om tilskud til de ekstra beredskabsudgifter, som en stærkt trafikeret bro medfører – på samme måde som staten indirekte betaler en del af regningen for Storebæltsberedskabet. Men der er ikke nogen hjælp at hente hos forsvarsminister Nicolai Wammen og Beredskabsstyrelsen, der fastholder, at kommunerne selv må dække udgifterne. Samtidig kritiserer Beredskabsstyrelsen de to kommuner for at have undladt at lave møde- og alarmeringsplaner, som involverer det statslige beredskab.

Præhospital

Falck vinder stort udbud af akutlægebiler

Falck har vundet et stort udbud i Region Midtjylland. Det indebærer, at Falck i de næste fire år skal stå for driften af regionens døgndækkende akutlægebiler i Lemvig, Aarhus og Holstebro samt på Djursland. Desuden skal Falck drive de døgndækkende akutbiler i Ringkøbing og Tarm. Falck skal stille med køretøjer og reddere, mens Region Midtjylland selv bemander akutlægebilerne med speciallæger i anæstesi og akutbilerne med anæstesisygeplejersker.

Præhospital

Region Sjælland udskyder beslutning om stort ambulanceudbud

Først senere på året vil politikerne i Region Sjælland tage stilling til, hvordan et kommende udbud af ambulancekørslen i regionen skal tilrettelægges. Det besluttede regionsrådet i denne uge. I Roskilde-området vil ambulancekørslen dog blive udbudt for en to-årig periode, hvor den korte periode og en meget kort tid fra kontaktindgåelse til opstart reelt garanterer, at Roskilde Brandvæsen vinder udbuddet. I resten af regionen forlænges de nuværende ambulancekontrakter med et år, således at al ambulancekørslen i regionen kan udbydes i et samlet udbud med opstart pr. 1. februar 2016.

Præhospital

Ekstra ambulance og permanent akutbil i Varde Kommune

Region Syddanmark styrker nu akutberedskabet i Varde Kommune. Det sker gennem en opgradering af ambulanceberedskabet i Varde by, hvor en dagambulance ændres til døgnambulance, således at der fremover vil være to døgnambulancer til rådighed. Desuden får Oksbøl en permanent akutbil som erstatning for den militære akutlægebil i Oksbøllejren, der er ramt af besparelser i Forsvaret.

Præhospital

Politiet undersøger fortsat hjemmeværnsmands død i ambulanceulykke

Torsdag aften mistede en 70-årig hjemmeværnsmand livet, da han blev påkørt af en ambulance med udrykning. Politiet efterforsker fortsat årsagen til ulykken, men vidneforklaringer tyder på, at hjemmeværnsmanden kortvarigt mistede orienteringen og ikke var opmærksom på, at ambulancen på grund af trafikforholdene passerede ham i venstre vejbane. Trods hurtig hjælp fra ambulanceredderne døde hjemmeværnsmanden nogle timer senere på hospitalet.

Brandvæsen

Kraftig stigning i antallet af markbrande

Antallet af 112-meldinger om markbrande i august ligger dobbelt så højt som på det tilsvarende tidspunkt sidste år. Det gode vejr har nemlig for alvor sat skub i høsten i den seneste tid, og udover at betyde optimale betingelser for at få fyldt laderne, betyder det også flere brande. Det kan ses på statistikken over meldinger om markbrande til 112: I år er der indtil videre modtaget 98 opkald til 112 om markbrande. Det reelle antal brande er erfaringsmæssigt noget højere.

Brandvæsen

Brandfolk: Lukning af stationer vil give kraftig stigning i udrykningstider

Udsigten til en besparelse på omkring 900.000 kr. om året har fået Bornholms Regionskommune til at overveje en lukning af brandstationerne i Allinge og Gudhjem. I stedet vil kommunen overlade brandslukningen på Nordbornholm til Beredskabsstyrelsen Bornholm i Allinge. Men brandfolkene på de to stationer advarer om, at en lukning vil give en kraftig stigning i udrykningstiderne i Gudhjem-området. Brandfolkene peger i stedet på, at der kan hentes besparelser ved at ændre brandvæsenets ledelsesstruktur.