Dårlig tillægsaftale gav dyrere brandslukningskontrakt

Brandstationen i Lellinge i Køge Kommune. Arkivfoto: Jens Johannessen

I disse måneder er de tidligere ejerkommuner i gang med at opgøre deres mellemværender efter opløsningen af Østsjællands Beredskab. I den forbindelse har det vist sig, at Østsjællands Beredskab i 2016 kom til at ophæve en mulighed for at forlænge Køge Kommunes kontrakt med Falck på uændrede vilkår. Og det blev dyrt – for kontrakten var prismæssigt meget fordelagtig.

Østsjællands Brandvæsen var det fælleskommunale beredskab for Roskilde, Køge, Greve, Stevns, Solrød, Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner. Efter længere tids stridigheder mellem ejerkommunerne blev beredskabet opløst ved udgangen af 2019. Og i øjeblikket er ejerkommunerne ved at fastlægge betingelserne for den endelige opløsning, herunder opgørelse af deres mellemværender.

Et af de store stridspunkter i den forbindelse har været kontrakten med Falck om brandslukning i Køge Kommune.

Udbud blev forsinket

Østsjællands Beredskab ønskede at gennemføre et samlet udbud af brandslukningen i de dele af slukningsområdet, hvor der hidtil havde været forskellige kontrakter med Falck.

Planen var, at nye kontrakter skulle træde i kraft pr. 1. januar 2018. Men i mellemtiden ville de eksisterende kontrakter være udløbet, og derfor indgik Østsjællands Beredskab og Falck den 26. september 2016 en tillægsaftale om at forlænge alle kontrakter indtil 31. december 2017. Det skete i forventning om, at man på det tidspunkt enten ville have indgået nye kontrakter med Falck eller ville have hjemtaget brandslukningen.

Problemet var bare, at tillægsaftalen også indeholdt en bestemmelse om, at alle optioner i de eksisterende kontrakter blev ophævet. Herunder optioner, der ville give mulighed for at forlænge kontrakterne på uændrede vilkår. Det skrev beredskabsdirektør Lars Robetje under på. I en senere redegørelse til beredskabskommissionen har beredskabsdirektøren forklaret, at han var i den tro, at han dermed kun ophævede nogle optioner vedrørende mindre tilpasninger af vagtcentralen og materiel med en værdi på under 1 mio. kr.

Gammel pris var meget fordelagtig

Men underskriften var langt dyrere. Den fjernede nemlig muligheden for at forlænge selve brandslukningskontrakterne på uændrede vilkår efter det nye udløb ultimo 2017. Og det fik senere stor betydning, for udbuddet kunne ikke gennemføres som planlagt – blandt andet på grund af uenigheder blandt ejerkommunerne om den risikobaserede dimensionering. Så Falck-kontrakterne blev forlænget igen, først til 30. juni 2018 og derefter til 31. januar 2019.

Da Østsjællands Beredskab havde frasagt sig muligheden for en forlængelse på uændrede vilkår, ønskede Falck en prisforhøjelse på 0,7 mio. kr. om året for brandslukningskontrakten for Køge Kommune.

Falcks prisforhøjelse skyldes formentlig, at den hidtidige kontrakt mellem Falck og Køge Kommune havde været særdeles attraktiv for kommunen. Falck har således tidligere betegnet kontrakten som en underskudsforretning. Ikke desto mindre havde Falck været forpligtet til at fortsætte til den gamle pris, hvis altså ikke muligheden for forlængelse var blevet fjernet i den nye tillægsaftale, som beredskabsdirektøren indgik.

Konsekvensen var, at Køge Kommune stod til at få en ekstraregning på 1,5 mio. kr., hvis prisen i den nye og gamle kontrakt blev sammenlignet.

Ender med en lille ekstraregning

Netop den prisforskel har været et væsentligt tema i forhandlingerne om kommunernes mellemværende ved opløsningen af Østsjællands Beredskab. Køge Kommune har nemlig fastholdt, at kommunen ikke vil betale den ekstraregning, som skyldes indgåelsen af en dårlig tillægsaftale.

En opgørelse fra revisionsfirmaet PWC viser, at Køge Kommune i 2019 som led i den oprindelige Falck-kontrakt skulle have betalt 13,7 mio. kr. Efter den nye kontrakt var prisen 12,2 mio. kr., men for et væsentligt dårligere beredskab, der er fastsat som led i den nye risikobaserede dimensionering. Derfor har kommunen valgt at tilkøbe ekstra beredskab for 4,8 mio. kr., således at prisen løber op i 17 mio. kr. – altså for den service, der ellers ville have kostet 13,7 mio. kr.

Hidtil har Østsjællands Beredskab imidlertid valgt ikke at opkræve betaling for tilkøbet hos Køge Kommune. Desuden er kontraktbetalingen reduceret ved at overtage brandkøretøjerne fra Falck, og dermed bliver slutresultatet faktisk, at det er Køge Kommune, som skylder penge til de andre ejerkommuner. Hvis der tages udgangspunkt i den gamle kontrakts pris på 13,7 mio. kr. og den reelle betaling fra Køge Kommune i 2019 på 13,3 mio. kr. (altså inkl. det tilkøb, som kommunen hidtil ikke har betalt for), så skal Køge Kommune betale 0,3 mio. kr. til den fælles kasse. Da beløbet derefter skal deles ligeligt mellem kommunerne, bliver Køge Kommune samlede ekstraregning for 2019 på 250.000 kr.

Den samlede regning for opløsningen af Østsjællands Beredskab bliver for Køge Kommunes vedkommende på 0,8 mio. kr. Blandt de andre kommuner skal Greve betale 2 mio. kr., Solrød 0,5 mio. kr., Høje-Taastrup 1,8 mio. kr., Ishøj 0,9 mio. kr. og Vallensbæk 0,6 mio. kr. Derimod får Roskilde Kommune 3,3 mio. kr. retur, mens Stevns Kommune får 0,3 mio. kr. Når de beløb er ind- og udbetalt, går Østsjællands Beredskabs samlede økonomi i nul.

Annonce