Efter europæiske terrorangreb: Københavns beredskab skal analyseres

Den seneste tids alvorlige terrorangreb i Europa fører nu til, at der iværksættes flere forskellige analyser af beredskabet i København. Det er det nyetablerede Hovedstadens Beredskab, som vil se på erfaringerne fra terrorangrebene i Paris, Nice og Bruxelles. Analyserne vil især fokusere på håndteringen af situationer med massetilskadekomst, for her er Hovedstadens Beredskab ikke dimensioneret til at kunne løse opgaven alene.

Allerede i den nye plan for risikobaseret dimensionering af Hovedstadens Beredskab, som skal behandles politisk i ejerkommunerne i den kommende tid, var massetilskadekomst et tema. Hovedstadens Beredskab noterer sig således, at beredskabet skal kunne arbejde på nye måder, hvis terrorangreb skal kunne håndteres. Det skyldes blandt andet, at terroristerne anvender mange forskellige metoder, så en indsats både kan omfatte massetilskadekomst, bygningssammenstyrtninger og brug af farlige stoffer. Samtidig kan der både være tale om enkelte store skadesteder og mange mindre skadesteder.

Det fremgår af dimensioneringsplanen, at det ved et terrorangreb vil være et stort aktiv, at der i København er samdrift mellem ildløstjenesten og ambulancetjenesten. Det sikrer nemlig, at der kan stilles med et stort antal medarbejdere, som har førstehjælpskompetence. På hver brandstation er der endvidere førstehjælpsudstyr med 20 behandlingssæt, ligesom beredskabet vil kunne stille med ca. 20 behandlingspladser i form af oppustelige telte og udstyr til medicinsk akutbehandling.

Vil lære af erfaringerne fra terrorangreb

Siden da har der imidlertid været flere alvorlige terrorangreb i Europa, og som konsekvens af disse angreb har Hovedstadens Beredskab besluttet at iværksætte flere analyser af, hvad erfaringerne fra disse angreb skal have af konsekvenser for beredskabet i København.

Det er især erfaringerne med håndtering af massetilskadekomne i Paris, Nice og Bruxelles, som Hovedstadens Beredskab vil fokusere på. Hovedstadens Beredskab er nemlig ikke dimensioneret til at håndtere meget store terrorscenarier – i stil med det, som man så i Paris – alene. Her vil man skulle trække på andre dele af beredskabet, og derfor vil Hovedstadens Beredskab analysere, hvordan man kan udnytte den eksisterende kapacitet i beredskabet bedst muligt i en terrorsituation. Man vil også se på, om erfaringerne fra udlandet kan anvendes til at styrke konceptet for håndtering af situationer med massetilskadekomst.

Analyserne forventes at være færdige omkring årsskiftet.

Annonce