Brandvæsen

Brandvæsen fik overskud på 18 mio. kr.

Det fælleskommunale Hovedstadens Beredskab kom ud af 2023 med et overskud på hele 18,1 mio. kr. Det er markant mere end ventet, og det skyldes blandt andet, at beredskabet øgede indtægterne med 16 mio. kr. Det dækker dels over, at salget af ambulancer og udstyr til Region Hovedstadens indbragte godt 5 mio. kr., dels at ABA-alarmerne gav ekstra indtægter på 9 mio. kr.

Præhospital

Debat: Lad Hovedstadens Beredskab køre ambulancer igen

Sidste år var det slut med Hovedstadens Beredskab som ambulanceoperatør, efter at det fælleskommunale beredskab havde tabt det seneste udbud af opgaven. Men i lyset af Falcks problemer med at levere det krævede antal ambulancer, så bør der atter gøres brug af Hovedstadens Beredskab. Det skriver fællestillidsrepræsentant Andreas Keil i dette debatindlæg.

Brandvæsen

Brandvæsener får invitation til at rykke ud til hjertestop

Siden 2018 har tre storkøbenhavnske beredskaber haft et samarbejde med Region Hovedstaden om en First Responder-ordning, hvor brandfolk rykker ud til hjertestop. En evaluering viser, at ordningen har været en succes: I 136 tilfælde er brandfolkene nået frem før ambulancen, og i 22 tilfælde er der afgivet stød med hjertestarter inden ambulancens ankomst. Nu inviteres regionens øvrige beredskaber med i ordningen.

Præhospital

Ambulancefolk fra Hovedstadens Beredskab nærmer sig ikke pensionsalderen

Da forretningsudvalget i Region Hovedstaden mødtes i sidste uge, så blev de informeret om, at en del af de ambulancereddere, som blev virksomhedsoverdraget fra Hovedstadens Beredskab, nærmer sig pensionsalderen. Men det er ikke korrekt. Faktisk er reddernes gennemsnitsalder kun 36 år, og Hovedstadens Beredskab havde da også – forgæves – forsøgt at få regionen til at rette fejlen inden mødet.

Præhospital

Falck forventer først normal ambulancedrift i Region Hovedstaden ultimo 2024

Falck mangler i øjeblikket 37 ambulancereddere for at kunne bemande alle ambulancerne i Region Hovedstaden, og regionens nye beredskab mangler otte reddere. Falcks forventning er, at der først ved udgangen af 2024 vil være nok reddere til at sikre en normal drift. En del af årsagen er, at en tidligere aftale om, at regionen skulle afgive reddere til Falck, ikke er gennemført.

Brandvæsen

Beredskab har fokus på brandsikkerheden i nattelivet

I løbet af november og december vil Hovedstadens Beredskab gennemføre tilsyn på en række af Københavns natklubber og diskoteker. Brandvæsenet har til opgave at føre tilsyn med brandsikkerheden på steder, hvor mange mennesker samles, og derfor kan mange natklubber og spillesteder forvente at få besøg af beredskabets inspektør i løbet af november og december.