Justitsminister donerer 300.000 kr. til brandkadetter

Justitsminister Søren Pape Poulsen har besluttet at støtte et projekt med unge brandkadetter hos Frederiksborg Brand & Redning med 100.000 kr. årligt i 2018-2020. Projektet skal forebygge kriminalitet blandt unge og hjælpe dem videre i livet med uddannelse og job. Donationen kommer fra Justitsministeriets særlige kriminalpræventive pulje.

Projektet hos Frederiksborg Brand & Redning uddanner bl.a. unge i førstehjælp og røgdykning.

Formålet med projektet er bl.a. at forebygge kriminalitet via en indsats, der skal give unge bedre selvtillid og øge deres kompetencer og muligheder for at indgå i uddannelse og beskæftigelse. Det er hensigten, at projektet bl.a. skal bidrage til at mindske antallet af hærværksbrande og forebygge, at brandvæsnet bliver mødt af sten eller andet, der forhindrer dem i at udføre deres arbejde.

”Det er vigtigt, at vi hjælper unge mennesker med at indgå i sunde fællesskaber, så de vises vejen væk fra det kriminelle spor. Derfor er jeg glad for at kunne hjælpe Frederiksborg Brand og Redning videre med deres arbejde, hvor de hjælper unge brandkadetter med at bidrage til samfundet hjælper dem til at finde vej i livet og få fodfæste på arbejdsmarkedet”, siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

”Den tidlige forebyggende indsats er afgørende, når unge skal holdes ude af kriminalitet, og det er projektet her er et godt eksempel på. I regeringen vil vi med ungdomskriminalitetsreformen også styrke det forebyggende arbejde med en ny fælles ramme for SSP-samarbejdet, der skal sikre en effektiv forebyggende indsats for alle børn og unge”, siger justitsministeren.

Annonce