Kommune tvinges til at sælge brandkøretøjer

Som en af de efterhånden få kommuner i landet har Ringsted Kommune hidtil valgt at købe sine brandkøretøjer frem for at lease dem. Men det giver et problem i forhold til det kommende Midt- og Sydsjællands Brand og Redning, som Ringsted Kommune kommer til at indgå i. De øvrige kommuner har nemlig leaset deres køretøjer, og derfor tvinges Ringsted nu til at sælge køretøjerne.

Det er Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg kommuner, som allerede i næste måned vil gå sammen i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.

Tilsammen har de fire kommuner køretøjer og bygninger for 33,5 mio. kr., hvortil kommer diverse løst materiel og inventar til en værdi på 17,6 mio. kr. På baggrund af disse aktiver er de fire kommuner ved at opgøre værdifordelingen i det nye beredskab, som bliver et fælles selskab.

I det arbejde skiller Ringsted Kommune sig ud, fordi kommunen har valgt selv at købe sine brandkøretøjer, mens de øvrige kommuner har leaset deres køretøjer – og dermed har en betydelig leasinggæld. Det betyder at nettoaktiverne i det enkelte beredskab ikke på nogen måde afspejler kommunens størrelse, og derfor vil Ringsted Kommune nu sælge sine brandkøretøjer, hvorefter det fælles beredskab så leaser dem. Dermed nedbringes Ringsted Kommunes indskud af nettoaktiver til et niveau, som er sammenligneligt med de øvrige tre kommuner.

Får penge i kassen

For Ringsted Kommune er konsekvensen, at der umiddelbart kommer ekstra penge i kassen, men at kommunen efterfølgende får en højere driftsudgift til det fælles beredskab, fordi der hvert år skal betales leasingafgift. Driftsbudgettet skal derfor justeres med et beløb svarende til leasingydelsen.

Efter Ringsted Kommunes leasing-manøvre bliver det Næstved Kommune, som indskyder flest aktiver i beredskabet. Fratrukket gæld bliver det der tale om aktiver for 9 mio. kr. Vordingborg indskyder 6 mio. kr. og Ringsted 3,4 mio. kr. Lidt anderledes ser det ud i Faxe Kommune, hvor der er en meget stor leasinggæld, som faktisk er større end anlægsaktivernes værdi. Derfor er nettoværdien af Faxe Kommunes aktiver kun 0,3 mio. kr.

Får kun de indskudte aktiver med ved hurtig udtræden

Den såkaldte indskudsprocent for de fire kommuner bliver således 48 pct. for Næstved, 18 pct. for Ringsted, 32 pct. for Vordingborg og 2 pct. for Faxe. Aftalen mellem kommunerne er, at hvis de udtræder af beredskabet inden for 10 år, så får de aktiver med ud af beredskabet svarende til disse indskudsprocenter. Efter 10 år kan kommunerne udtræde med aktiver svarende til de besluttede ejerandele, der er baseret på kommunernes størrelsesforhold.

Det nye beredskab ventes etableret allerede pr. 1. april 2015 med følgende organisation:

midtsydsjaelland

Annonce