Københavns Politi siger nej til planerne om fælles beredskab

Foto: Rigspolitiet

Planerne om at oprette et fælles beredskab i hovedstadsområdet er ikke i overensstemmelse med lovgivningen. Det mener Københavns Politi, og derfor stemte hovedstadens politidirektør, Thorkild Fogde, nej til det nye beredskab, da sagen blev behandlet i Københavns Kommunes beredskabskommission. Oprettelsen blev dog vedtaget med et stort flertal.

Beredskabskommissionen i Københavns Kommune skulle i sidste uge godkende, at Københavns Kommune kommer til at indgå i et fælles beredskab med Albertslund, Hvidovre, Rødovre, Brøndby, Glostrup, Tårnby, Dragør og Frederiksberg kommuner. Men Københavns politidirektør, Thorkild Fogde, som er medlem af kommissionen, stemte nej til det nye beredskab.

Ny beredskabskommissionen i strid med beredskabsloven

Københavns Politi er medlem af beredskabskommissionen i overensstemmelse med beredskabsloven, der udtrykkeligt fastslår, at den lokale politidirektør er medlem af alle politikredsens beredskabskommissioner. Og det er netop baggrunden for Thorkild Fogdes modstand mod det nye beredskab, for i kommunernes principaftale om beredskabet er det angivet, at der skal oprettes en fælles beredskabskommission – men det fremgår også af principaftalen, at kommissionen kun skal bestå af politikere.

Dermed er aftalen i strid med beredskabsloven, påpeger politidirektøren, der også henviser til, at de frivillige i beredskabet ifølge beredskabsloven enten skal have et medlem af kommissionen eller skal tilbydes en observatørpost.

”Københavns Politi kan således ikke på det foreliggende grundlag formelt godkende den modtagne indstilling og principaftale”, skriver Thorkild Fogde i sin votering. Politidirektørens nej-stemme fik dog ikke nogen praktisk betydning, da beredskabskommissionen endte med at godkende det nye beredskab med otte stemmer for og én stemme imod.

Kommune: Processen bliver ikke udskudt

Ifølge Københavns Kommune arbejder KL på, at der gennemføres de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer, således at der tages hånd om de indvendinger, som Københavns Politi har fremført.

”Det vurderes derfor ikke, at bemærkningerne giver grundlag for, at ændre eller udskyde processen mellem de 9 kommuner”, lyder det således fra Københavns Kommune.

Annonce