Måtte bruge gylle for at slukke brand

Brandfolkene på den lille ø Lyø måtte i sidste uge tage alternative slukningsmidler i brug, da der udbrød brand i en mejetærsker. En stor skrænt gjorde det nemlig svært at få vand frem, og mens brandfolkene ventede på assistance fra Faaborg, valgte de at hælde gylle på maskinen, ligesom de harvede rundt om den.

”Problemet var, at det var vanskeligt at få vandet frem. Godt nok var det kun 50 meter fra stranden, men der var en skrænt på otte meter, så de kunne ikke få det op. Så de handlede snarrådigt, det må jeg sige”, fortæller beredskabschef Gerner Nielsen fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Fyens Stiftstidende. ”De lokale brandfolk hindrede, at ilden spredte sig til den nærliggende mark”, tilføjer beredskabschefen.

Brandfolkene på Lyø fik assistance fra Faaborg, hvor indsatsleder og syv brandfolk sejlede til Lyø i beredskabets hurtigbåd. Ved deres ankomst blev der rigget en pumpe til, hvorefter mejetærskeren kunne efterslukkes på mere traditionel vis.

Annonce