Brandvæsen

Måtte bruge gylle for at slukke brand

Brandfolkene på den lille ø Lyø måtte i sidste uge tage alternative slukningsmidler i brug, da der udbrød brand i en mejetærsker. En stor skrænt gjorde det nemlig svært at få vand frem, og mens brandfolkene ventede på assistance fra Faaborg, valgte de at hælde gylle på maskinen, ligesom de harvede rundt om den.